Huurtoeslag 2012 – Heeft u recht op huurtoeslag in 2012?

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag, ook wel huursubsidie genoemd, is een tegemoetkoming in de huurkosten. De Nederlandse overheid biedt deze toeslag aan huurders aan die, in verhouding tot hun inkomen, veel huur betalen. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier.

De huurtoeslag is geregeld in de Wet op de huurtoeslag en ingevoerd in 2006 en vervangt de dáárvoor bestaande huursubsidie. De toeslag is nooit voldoende om uw totale huur mee te kunnen betalen en u betaalt dus altijd een deel van de huur zelf.

Voorwaarden huurtoeslag 2012

Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen moeten u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Een zelfstandige woonruimte huren;
 • De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben;
 • Ingeschreven staan op het woonadres bij de gemeente.

Een zelfstandige woonruimte is: een woning die van binnen en van buiten op slot kan en een eigen kamer, keuken (met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel) en toilet (met waterspoeling) heeft.

Onder medebewoner wordt verstaan: iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op uw adres staat ingeschreven. Een toeslagpartner en een onderhuurder kunnen, voor de huurtoeslag, nooit een medebewoner van u zijn.

Uw toeslagpartner is degene met wie u de huurtoeslag aanvraagt. Uw echtgenoot, geregistreerd partner, maar ook iemand anders met wie u samenleeft, kan uw toeslagpartner zijn. Meer informatie hierover vindt u op de website van Toeslagen.

Huurtoeslag grens inkomen en huurprijs

Aanvullend op bovenstaande voorwaarden geldt dat het inkomen niet te hoog mag zijn en de huurprijs binnen een bepaalde bandbreedte moet vallen. Hoe hoog het inkomen en de huur mogen zijn is afhankelijk van uw leeftijd en woonsituatie, zie de tabel hieronder (voor grotere weergave: klik op de tabel).

Als u niet alleen woont, telt in de berekening van het maximale inkomen ook het inkomen van uw toeslagpartner en/of medebewoners mee (maar niet van een onderhuurder). Voor thuiswonende kinderen tot 23 jaar telt alleen het inkomen boven € 4.527 mee (studiefinanciering valt hier niet onder).

Vermogen (spaargeld en beleggingen)

Verder geldt de voorwaarde dat als u jonger bent dan 65 jaar u maximaal € 21.139 (per persoon) aan vermogen mag hebben. Er geldt één uitzondering op deze regel. Als u aan de volgende criteria voldoet mag het maximale vermogen € 42.278 zijn:

 • U bent alleenstaande ouder;
 • Kreeg huursubsidie van 1 juli tot en met 31 december 2005, bij een vermogen van meer dan € 20.300;
 • Kreeg huurtoeslag van 2006 tot en met 2011;
 • U heeft recht op alleenstaande-ouderkorting in 2012.

Bent u ouder dan 65 jaar dan is de maximale hoogte van het vermogen afhankelijk van uw inkomen:

 • Inkomen maximaal € 14.302: maximaal hoogte € 49.123;
 • Inkomen tussen de € 14.302 en € 19.895: maximaal hoogte € 35.131;
 • Uw inkomen is hoger dan € 19.895: maximaal hoogte € 49.123.

Als u ouder bent dan 65 jaar en aangifte inkomstenbelasting doet gaat u uit van het inkomen vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten.


Eenvoudig vergelijken & Afsluiten!

Rechtsbijstandverzekering – Creditcard – Uitvaartverzekering

 Reisverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Autoverzekering

 Opstalverzekering – Doorlopend krediet – Inboedelverzekering

 ~

De kans is groot dat u teveel betaalt voor uw verzekering.

Vergelijk, kies & sluit direct de beste verzekering!


Bijzondere situaties

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u soms toch huurtoeslag krijgen of meer dan normaal. Dit kan het geval zijn in de volgende bijzondere situaties:

 • Iemand in uw huishouden:
  • is gehandicapt en iedereen in uw huishouden is jonger dan 23 jaar óf woont in een aangepast woning;
  • woont langer dan 1 jaar niet bij u in huis óf wordt thuis verzorgd;
 • U heeft een huishouden van 8 personen of meer;
 • U heeft bijzonder inkomen óf  vermogen;
 • U bent co-ouders (wel samen de kinderen verzorgen, maar niet samenleven).

Voor meer informatie over deze bijzondere situaties, zie www.toeslagen.nl.

Toelichting huurprijs

Bij de berekening van de huurtoeslag wordt uitgegaan van de kale huurprijs inclusief servicekosten, het totaal wordt ook wel de rekenhuur genoemd. De servicekosten staan meestal in uw huurcontract en kunnen de volgende kosten betreffen:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten (dus niet van uw huis zelf);
 • Huismeesterkosten;
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten (voor reparaties en groot onderhoud).

U kunt per kostensoort maximaal € 12 bij de kale huurprijs optellen (ook als u in werkelijkheid meer betaalt). In totaal kan bij de kale huurprijs dus maximaal € 48 opgeteld worden. Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Toelichting inkomen en vermogen

Tot uw inkomen worden uw belastbare (jaar-)inkomsten in box 1 na aftrekbare kosten gerekend. Tot uw vermogen worden al uw bezittingen gerekend in box 3 op 1 januari. Maatschappelijke beleggingen en beleggingen in durfkapitaal moet u meerekenen in het vermogen. Woont u niet het hele jaar samen, dan hoeft u het vermogen van anderen niet mee te rekenen.

Soms telt een deel van de inkomsten of het vermogen niet mee voor de huurtoeslag. Dit geldt voor bijzonder inkomen en vermogen. Voor meer informatie zie de website Toeslagen.

Huurtoeslag 2012 berekenen

Hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen is afhankelijk van:

 • Uw leeftijd en van uw eventuele toeslagpartner en medebewoners;
 • De hoogte van de jaarinkomsten en het vermogen van u, uw eventuele toeslagpartner en medebewoners (hoe hoger, hoe minder toeslag);
 • De hoogte van de rekenhuur;
 • Of er sprake is van een bijzondere situatie (zie onder “bijzondere situaties”);
 • Het jaar waarop de toeslag betrekking heeft.

Als u wilt weten hoeveel huurtoeslag u kunt krijgen, maak dan een proefberekening huurtoeslag.

Huurtoeslag aanvragen

Als u recht heeft op huurtoeslag dan kunt u deze aanvragen via:

 • www.toeslagen.nl. U kunt inloggen op uw persoonlijke pagina Mijn Toeslagen. U heeft wel een DigiD inlogcode nodig, deze kunt u eventueel opvragen bij de Belastingdienst;
 • De Belastingtelefoon (0800-0543). U kunt een papieren aanvraagformulier opvragen, welke u binnen twee weken thuis ontvangt.

U krijgt een “voorschotbeschikking” van Belastingdienst Toeslagen. Hierin staat onder andere hoeveel toeslag u krijgt. De toeslag hoeft u maar één keer aan te vragen, daarna krijgt u deze automatisch op basis van de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens. Per huishouden kan maar één iemand huurtoeslag aanvragen.

Let op: de overheid zal nooit vragen of u huurtoeslag wilt, ook als u er wel recht op heeft. U moet zelf aangeven of u in aanmerking wilt komen voor de toeslag.

Huurtoeslag over 2012 moet u aanvragen vóór 1 april 2013, tenzij u (of uw toeslagpartner of medebewoner(s)) uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt. Bij twijfel of u recht heeft op toeslag is het aan te raden deze voor de zekerheid aan te vragen omdat u achteraf nooit meer aanspraak kunt maken op de toeslag.

Uitbetaling huurtoeslag 2012

Uitbetalingen worden door de Belastingdienst, nadat u de voorschotbeschikking heeft ontvangen, automatisch op uw rekening gestort. Uitbetaling vindt standaard plaats op eerste werkdag na de 19e van de maand (voorafgaand aan de maand waarop de betaling betrekking heeft).

De “beschikking definitieve berekening” krijgt u in de loop van het volgende jaar. Dan wordt vastgesteld of u te weinig heeft ontvangen of dat u moet terugbetalen. Let op: controleer deze eindafrekening altijd goed.

Als u moet terugbetalen zal de Belastingdienst proberen de teveel ontvangen huurtoeslag te verrekenen met resterende betalingen. Als dat niet mogelijk is ontvangt u een brief met het verzoek het bedrag binnen 2 maanden terug te betalen (anders gaat u rente betalen). Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor uitstel van terugbetaling of een terugbetalingsregeling.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van de toeslag of als u de huurtoeslag op een andere rekening wilt laten overmaken moet u dit tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. Zij kunnen dan de toeslag aanpassen. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien te weinig of moet u achteraf (veel) terugbetalen.

Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen op de website toeslagen.nl of door een wijzigingsformulier aan te vragen via de Belastingtelefoon.

Reacties

 1. op 1 aug 2012 ben ik gaan samenwonen ,ik had tot 1 aug een sociale dienst uitkering ,die is gestopt omdat mijn vriend een inkomen heeft ,nu heeft de belasting dienst toeslagen deze twee inkomens opgeteld en moet ik huursubsidie terug betalen ,dit vind ik erg krom ik heb van mijn loon toch immers moeten leven tot 1 aug en daarna verder samen van het loon van mijn vriend ,wat onder bijstand nivo zat dat betekent als ik toen die twee lonen had opgeteld voor de huurtoeslag we dus minder toeslag hadden gehad en toch met zn tweeen hadden moeten leven van een loon onder minnima ik blijf het krom vinden omdat het geen keiharde realiteit is

  Reactie geschreven door jmc plantenga op 15 oktober 2013 - 14:14

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress