Zelf Autoverzekering

Vergelijken met:

AegonANWBCentraal BeheerDitzoFBTOGeneraliInsharedNationale NederlandenOHRARoute MobielUnivéZelf

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Zelf Zelf Zelf
Verzekering Zelf Autoverzekering Zelf Autoverzekering Zelf Autoverzekering
Actie/bijzonderheden
Dekking WA WA+Beperkt Casco WA+Volledig Casco
Eenmalige poliskosten Ja Ja Ja
Polisvoorwaarden Drie sterren Vier sterren Vier sterren
Naar premie Naar premie Naar premie
Meer van verzekeraar Zelf Zelf Zelf
Gedekte schaden
Schade aan anderen Ja Ja Ja
Letselschade maximaal per gebeurtenis € 6.070.000 € 6.070.000 € 6.070.000
Materiële schade maximaal per gebeurtenis € 2.500.000 € 2.500.000 € 2.500.000
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen Ja Ja Ja
Schade aan vervoerde zaken van passagiers Ja, kleding en handbagage Ja, kleding en handbagage Ja, kleding en handbagage
Schade aan vervoerde zaken van derden Nee Nee Nee
Brand, ontploffing, kortsluiting, blikseminslag Nee Ja Ja
Diefstal, joyriding, inbraak, verduistering Nee Ja Ja
Ruitbreuk Nee Ja Ja
Storm/natuurrampen Nee Ja Ja
Botsing met dieren: schade door direct fysiek contact Nee Ja Ja
Botsing met dieren: gevolgschade Nee Nee Ja
Aanraking met luchtvaartuigen of delen hiervan Nee Ja Ja
Kwaadwillige beschadiging door anderen Nee Nee Ja
Relletjes Nee Ja Ja
Schade tijdens transport per vrachtwagen, trein, boot, vliegtuig Nee Ja Ja
Schade aan motor of aandrijving t.g.v. eigen gebrek Nee Nee Nee
Botsen, slippen, omslaan, te water en van de weg raken of ander van buiten komend onheil Nee Nee Ja
Mogelijke aanvullende dekkingen
Schadeverzekering inzittenden Ja Ja Ja
Ongevallen inzittenden verzekering Ja Ja Ja
Verkeersrechtsbijstand Ja Ja Ja
Pechhulp Ja Ja Ja
No-claim beschermer Nee Nee Nee
Verlenging nieuwwaarderegeling Nee Nee Ja, tot 3 jaar (mits auto max. 1 jaar oud)
Extra dekking accessoires Nee Ja Ja
Vergoeding accessoires
Standaard meeverzekerd Nvt € 1.000 € 1.000
Extra dekking mogelijk tot Nvt € 5.000 € 5.000
Borgstelling
Hoogte bedrag borgstelling € 45.000 € 45.000 € 45.000
Tijdelijk vervangend motorrijtuig
Verzekering ook van toepassing op vervangend motorrijtuig gedurende onderhoud of reparatie, mits gelijkwaardig voertuig gedurende onderhoud of reparatie, mits gelijkwaardig voertuig gedurende onderhoud of reparatie, mits gelijkwaardig voertuig
Tegemoetkoming huurkosten bij diefstal Nvt € 20 per dag, max. 30 dagen € 20 per dag, max. 30 dagen
Tegemoetkoming huurkosten overige schades Nvt € 20 per dag, max. 5 dagen bij totaalverlies € 20 per dag, max. 5 dagen bij totaalverlies
Uitsluitingen
Als onder invloed van alcohol e.d. uitgesloten uitgesloten uitgesloten
Carpooling niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten
Als aanhangwagen/zijspan aangekoppeld niet uitgesloten niet uitgesloten niet uitgesloten
Nieuwwaarderegeling
Polis kent nieuwwaarderegeling Nee Ja Ja
Geldt ook als motorrijtuig niet van 1e eigenaar is Nvt Nee Nee
Geldt ook als motorrijtuig niet nieuw bij afgifte deel I Nvt Nee Nee
Geldt ook als motorrijtuig demonstratiemodel is geweest Nvt Ja Ja
Geldt als nieuwwaarde tot en met Nvt geen maximum geen maximum
Geldt als motorrijtuig niet ouder dan Nvt 12 maanden 12 maanden
Geldt bij totaaldiefstal Nvt Ja Ja
Geldt bij total loss Nvt Ja Ja
Geldt bij te repareren schade indien Nvt herstelkosten meer dan 2/3 van de waarde volgens de nieuwwaarde-berekening herstelkosten meer dan 2/3 van de waarde volgens de nieuwwaarde-berekening
Aantal maanden regeling Nvt 12 maanden 12 maanden
Volledige nieuwwaarde tot en met Nvt 12 maanden,daarna dagwaarde + 10% 12 maanden,daarna dagwaarde + 10%
Afschrijving met ingang van Nvt Nvt Nvt
Bedrag eerste schijf Nvt Nvt Nvt
Afschrijving eerste schijf Nvt Nvt Nvt
Afschrijving over de rest Nvt Nvt Nvt
Aanschafwaarderegeling
Polis kent aanschafwaarderegeling Nee Ja Ja
Geldt als aanschafwaarde tot en met Nvt geen maximum geen maximum
Geldt als occasion niet ouder dan Nvt geen maximum leeftijd geen maximum leeftijd
Volledige aanschafwaarde tot en met Nvt 12 maanden na aanschaf 12 maanden na aanschaf
Beveiliging
Meer info Nvt zie meer info zie meer info
Eigen risico
Eigen risico WA-schaden € 0* € 0* € 0*
Standaard eigen risico beperkt casco Nvt € 0 € 0
Eigen risico beperkt casco afkoopbaar Nvt geen eigen risico geen eigen risico
Standaard eigen risico volledig casco Nvt Nvt € 0
Eigen risico volledig casco afkoopbaar Nvt Nvt geen eigen risico
Ruitschade gerepareerd d.m.v. harsinjectie bij aangesloten ruischadeherstelbedrijf Nvt € 0 € 0
Vervanging ruit door aangesloten ruischadeherstelbedrijf Nvt € 0, elders geen vergoeding € 0, elders geen vergoeding
Extra jongeren eigen risico beperkt casco Nvt Ja, € 500 indien jonger dan 25 jaar* Ja, € 500 indien jonger dan 25 jaar*
Extra jongeren eigen risico volledig casco Nvt Nvt Ja, € 500 indien jonger dan 25 jaar*
Herstelbedrijven
Aangesloten schadeherstelbedrijven Nvt Schadegarant Schadegarant
Vergoeding bij reparatie door niet aangesloten schadeherstelbedrijf Nvt 100%, wel eigen risico van € 500 100%, wel eigen risico van € 500
Expertise noodzakelijk Nvt Nee Nee
Gratis vervangend voertuig bij reparatie Nvt gedurende reparatieperiode gedurende reparatieperiode
Schaden en de invloed op de BM-trede
Geclaimde schade kan nog voor eigen rekening genomen worden tot 12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering 12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering 12 maanden na bekendmaking hoogte uitkering
Interieurschade door kosteloos vervoer gewonde personen geen invloed geen invloed geen invloed
Hulpverlening geen invloed geen invloed geen invloed
Overige WA-dekking schaden terugval, tenzij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde terugval, tenzij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde terugval, tenzij gebeurtenis buiten (mede)schuld verzekerde
Totaaldiefstal Nvt geen invloed geen invloed
Diefstal/joyriding/braak Nvt geen invloed geen invloed
Gevolgschade bij aanrijding met dieren Nvt Nvt terugval
Kwaadwillige beschadiging Nvt Nvt terugval
Overige beperkt casco dekking schaden Nvt geen invloed geen invloed
Schade aan motor/aandrijving door eigen gebrek Nvt Nvt Nvt
Overige volledig casco dekking schaden Nvt Nvt terugval
Hulpverlening Binnenland
Hulpverleningsinstantie SOS International SOS International SOS International
Hulp in geval van ongeval, brand, diefstal Alleen ongeval Ja Ja
Hulp in geval van ziekte bestuurder Nee Nee Nee
Hulpverlening in geval van mechanische storing Nee Nee Ja, mits auto jonger dan 7 jaar
Woonplaatsdekking in geval van mechanische storing Nee Nee Nee
Hulpverlening buiten woonplaats in geval van mechanische storing Nee Nee Ja, mits auto jonger dan 7 jaar
Hulpverlening in geval van ander onheil Nee Nee Nee
Vervoer beschadigd voertuig naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland Ja Ja Ja
Vervoer inzittenden naar door verzekerde te bepalen adres in Nederland Ja, max. € 50 per inzittende en max. €250 voor 1 nacht Ja, max. € 50 per inzittende en max. €250 voor 1 nacht Ja, max. € 50 per inzittende en max. €250 voor 1 nacht
Vervangende auto Nee Nee Nee
Hulpverlening Buitenland
Hulpverleningsinstantie SOS International SOS International SOS International
Hulp in geval van ongeval, brand, diefstal Alleen ongeval Alleen ongeval Ja
Hulp in geval van ziekte bestuurder Nee Nee Ja
Hulpverlening in geval van mechanische storing Nee Nee Ja, mits auto jonger dan 7 jaar
Hulpverlening in geval van sterfgeval of ernstige ziekte thuis Nee Nee Nee
Hulpverlening in geval van calamiteiten thuis Nee Nee Nee
Hulpverlening in geval van ander onheil Nee Nee Nee
Toezending onderdelen bij mechanische storing Nee Nee Ja
Vervoer naar reparatie-inrichting Ja Ja Ja
Invoer en vernietiging wrak Nee Nee Nee
Hotelkosten Nee Nee Ja, max. € 75 per persoon voor 1 nacht (max. 5 personen)
Vervangend motorrijtuig Nee Nee Nee
Kosten telecommunicatie Nee Nee Nee
Vervangende bestuurder Nee Nee Nee
Vervoer auto naar huis als niet te repareren binnen 2 werkdagen binnen 2 werkdagen binnen 2 werkdagen
Vervoer auto na reparatie naar bestemmingsadres/huis gedekt naar huis gedekt naar huis gedekt naar huis
Vervoer inzittenden naar bestemmingsadres Nee Nee Nee
Vervoer inzittenden naar huis Ja Ja Ja
Opzegging en premierestitutie
Opzegtermijn geen geen geen
Per wanneer na 1 verzekerings-jaar opzegbaar na 1 verzekerings-jaar opzegbaar na 1 verzekerings-jaar opzegbaar
Verlies feitelijke macht door totaalverlies restitutie of opschorting restitutie of opschorting restitutie of opschorting
Verlies feitelijke macht door verkoop/eigendomsoverdracht restitutie of opschorting restitutie of opschorting restitutie of opschorting
Stalling van voertuig in het buitenland restitutie of opschorting restitutie of opschorting restitutie of opschorting
Bij overlijden verzekeringnemer restitutie restitutie restitutie
Bij emigratie verzekeringnemer restitutie restitutie restitutie
Premie en afsluiten
Afsluiten » Afsluiten » Afsluiten »

* Voor bestuurders jonger dan 25 jaar geldt een eigen risico van € 500 (geldt niet als bij aanvang verzekering is doorgegeven dat deze gezinsleden ook van de auto gebruik maken en het eigen risico is afgekocht).


Populaire Verzekeraars:

ANWBUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


 

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress