Privacyverklaring

123geldzaken.nl hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van haar site.

Cookies

123geldzaken.nl verzamelt, door middel van cookies, algemene bezoekgegevens (zoals de meest opgevraagde pagina’s). Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op uw computer worden geplaatst. 123geldzaken.nl analyseert de gegevens met als doel de inrichting van de site zo goed mogelijk af te stemmen op u als bezoeker. Het vergemakkelijkt uw bezoek van de site. Cookies kunnen ook geplaatst worden om marketingactiviteiten met betrekking tot 123geldzaken.nl te kunnen ontplooien. De cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen uw computer of bestanden niet beschadigen.

Desgewenst kunt u via uw browserinstellingen de cookies uitzetten. Houdt er wel rekening mee dat u na het uitzetten van cookies op veel websites niet altijd meer van alle mogelijkheden gebruik kunt maken en dat u, als u meerdere browers gebruikt, voor alle browsers afzonderlijk de cookies moet uitzetten.

Door gebruik te maken van de site geeft u toestemming voor het verwerken van over u verzamelde informatie op de hiervoor beschreven wijze en voor de hiervoor genoemde doelen.

Uitzonderingen

Als wij van oordeel zijn dat misbruik of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de site op welke wijze ook, dan kan 123geldzaken.nl trachten gegevens tot uw persoon te herleiden om aangifte te kunnen doen of om u in rechte te kunnen aanspreken. Indien derden via de site in hun belangen worden geschaad, kunnen uw gegevens aan deze derden ter beschikking worden gesteld. 123geldzaken.nl stelt tevens gegevens ter beschikking als zij dit wettelijk is verplicht.

Websites van derden

Op deze site staan links naar websites van derden. 123geldzaken.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang van deze websites met uw gegevens. Als u wilt weten hoe deze websites met uw privacy omgaan kunt u de privacyverklaring, als die er is, van desbetreffende website raadplegen.

Nieuwsbrief

123geldzaken.nl gebruikt uw e-mailadres alleen om u te informeren over het laatste nieuws en achtergronden met betrekking tot persoonlijke financiën, ontwikkelingen binnen ons bedrijf en promoties. Wilt u de nieuwsbrief niet langer ontvangen, dan kunt u zich onderaan iedere mail direct afmelden.

E-mail en contactformulier

De gegevens die u in een e-mail aan ons verstuurt of opstuurt via een contactformulier kunnen samen met de technische kenmerken, als gevolg van de wettelijke bewaarplicht, gedurende 7 jaar bewaard worden. Is de wettelijke bewaarplicht niet van toepassing dan geldt dat uw gegevens bewaard worden zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en verantwoording naar aanleiding van uw bericht.

Reactie plaatsen bij artikelen

Wanneer u een reactie plaatst bij artikelen op de site kunnen de door u ingevoerde gegevens voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven en door zoekmachines toegankelijk gemaakt worden. Het openbaar maken van de door u ingevoerde gegevens doet u onder eigen verantwoordelijkheid. U hoeft uw persoonsgegevens niet in te vullen en kunt anoniem berichten plaatsen of gefingeerde persoonsgegevens gebruiken. Na een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek inclusief onderbouwing van een redelijk belang kan 123geldzaken.nl bij uitzondering besluiten de door u geplaatste gegevens te anonimiseren of verwijderen.

Citaten

Als u bent geciteerd en een redelijk bewaar heeft gekregen tegen voortzetting van publicatie van het citaat op de site inclusief uw naam, dan zijn wij bereid op uw verzoek uw naam te anonimiseren danwel gefingneerde persoonsgegevens te gebruiken als uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is.

Kliks

Kliks op advertenties worden door 123geldzaken.nl en de netwerken waaraan wij deelnemen geregistreerd. De technische kenmerken van een klik worden in logfiles gedurende enkele maanden bewaard. Kliks bevatten geen persoonsgegevens.

Inzage en wijziging gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn en wijziging van die gegevens. Vragen om inzage en wijziging van uw gegevens kan via ons contactformulier. Wij sturen u dan digitaal een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring mag te allen tijde door 123geldzaken.nl worden gewijzigd, zonder aankondiging vooraf. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of informatie is gewijzigd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan 123Geldzaken.nl.