Privacyverklaring

Verklaring over privacy en cookies op 123geldzaken.nl

Opslaan van gegevens

Deze website bevat een contactformulier. Uw persoonsgegevens worden door 123geldzaken.nl gebruikt om naar aanleiding van ingevulde contactformulieren contact op te kunnen nemen. Uw gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en verantwoording naar aanleiding van uw bericht.

Via de website kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw e-mailadres wordt alleen na uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Tot die tijd wordt uw e-mailadres bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wanneer u een reactie plaatst bij artikelen op de site kunnen de door u ingevoerde gegevens voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven en door zoekmachines toegankelijk gemaakt worden. Het openbaar maken van de door u ingevoerde gegevens doet u onder eigen verantwoordelijkheid. U hoeft uw persoonsgegevens niet in te vullen en kunt anoniem berichten plaatsen of gefingeerde persoonsgegevens gebruiken. Na een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek inclusief onderbouwing van een redelijk belang kan 123geldzaken.nl bij uitzondering besluiten de door u geplaatste gegevens te anonimiseren of verwijderen.

Als u bent geciteerd en een redelijk bewaar heeft gekregen tegen voortzetting van publicatie van het citaat op de site inclusief uw naam, dan zijn wij bereid op uw verzoek uw naam te anonimiseren danwel gefingneerde persoonsgegevens te gebruiken als uw naam voor de lezer feitelijk niet relevant is.

Cookies – algemeen

Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen.

Cookies – Google

Op deze website wordt een Analytics cookie gebruikt.

Privacy wetgeving en Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van 123geldzaken.nl en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. 123geldzaken.nl heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van 123geldzaken.nl geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van 123geldzaken.nl een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van 123geldzaken.nl.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 14 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (123geldzaken.nl) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Google Analytics – koppeling Google Adwords

Adwords is gekoppeld aan Analytics zonder dat ‘gegevens delen’ in Analytics is ingeschakeld. In Adwords wordt geen gebruik gemaakt van remarketing.

Cookies – overige

Op deze website worden tevens affiliate cookies gebruikt.

123geldzaken.nl maakt gebruik van diensten van affiliate-netwerken om adverteerders via performance based advertising te promoten.

Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliate-netwerk partners gebruik van affiliate cookies. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weten affiliate-netwerken dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt 123geldzaken.nl toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data wordt door 123geldzaken.nl uitsluitend opgeslagen en/of bewerkt voor het maken van analyses.

Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan de affiliate-netwerken verklaard door de publisher voorwaarden per netwerk te accepteren.

Het gebruik van affiliate cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt weinig tot geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website.

Websites van derden

Op deze site staan links naar websites van derden. 123geldzaken.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang van deze websites met uw gegevens. Als u wilt weten hoe deze websites met uw privacy omgaan kunt u de privacyverklaring, als die er is, van desbetreffende website raadplegen.

Inzage en wijziging gegevens

U heeft recht op inzage in uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn en wijziging van die gegevens. Vragen om inzage en wijziging van uw gegevens kan via ons contactformulier. Wij sturen u dan digitaal een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring mag te allen tijde door 123geldzaken.nl worden gewijzigd, zonder aankondiging vooraf. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of informatie is gewijzigd, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of opmerkingen, dan kunt u deze richten aan 123Geldzaken.nl.