Persoonlijke lening – Meer informatie

Wat is een persoonlijke lening precies en wat zijn de voor- en nadelen? En waar moet u op letten bij het aanvragen? Een persoonlijke lening is één van de meest eenvoudige vormen van lenen. Hierna wordt de vraag wat is een persoonlijke lening beantwoord en toegelicht wat de voor- en nadelen van een persoonlijke lening zijn ten opzichte van andere leenvormen. Heeft u interesse in een persoonlijke lening? Dan kunt u hier ook direct de top 5 aanbieders van de goedkoopste persoonlijke leningen vergelijken.

Direct vergelijken »

 


Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een lening waarbij een vast bedrag wordt geleend tegen een vaste rente. De looptijd van de lening staat vast en het geleende bedrag wordt in één keer overgemaakt naar uw betaalrekening.

De lening wordt gedurende de looptijd afgelost, in gelijke maandelijkse termijnbedragen. Het termijnbedrag bestaat uit een stuk aflossing en een deel rente.

Kwijtschelding

Aan persoonlijke leningen is vaak een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Bij overlijden wordt een eventuele restschuld (soms tot een bepaald maximum) dan kwijtgescholden. Nabestaanden blijven dan niet achter met een restschuld. U kunt soms een kleine rentekorting krijgen als u geen overlijdensrisicoverzekering neemt.

Persoonlijke lening aftrekbaar of niet?

De rente op een persoonlijke lening is niet aftrekbaar van de belasting. Ook niet als het geld gebruikt wordt voor het aankopen van een huis of voor verbetering van de eigen woning. Dit kan alleen bij een hypothecaire geldlening.

Persoonlijke lening aanvragen

Of u kunt lenen is van een aantal factoren afhankelijk. U kunt een lening afsluiten als u ingezetene van Nederland bent, 18 jaar of ouder bent en een vast inkomen heeft (geen WW- of bijstandsuitkering). De maximale leeftijd verschilt tussen aanbieders. Gebruikelijk is een maximale leeftijd van 68 jaar, maar er zijn ook aanbieders die bereidt zijn om tot 72 jaar nog uit te lenen. Bij deze leeftijden gelden er maximale looptijden die korter zijn dan normaal.

Hoeveel geld lenen maximaal

Hoeveel u maximaal kunt lenen is sterk afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Daarnaast spelen uw woonsituatie, lopende financiële verplichtingen en uw gezinssamenstelling vaak een belangrijke rol.

Veel online geldverstrekkers hebben een module waar u kunt berekenen hoeveel geld u maximaal kunt lenen. Echter, vooral interessant is hoeveel u noodzakelijkerwijs moet lenen en wat u maandelijks kunt missen. Daarmee voorkomt u dat u met uw persoonlijke lening in de financiële problemen komt.

Rente persoonlijke lening en voorwaarden

Niet alleen de rente is belangrijk. Lees de voorwaarden om erachter te komen of er elementen zijn die de lening met een lage rente toch onaantrekkelijk maakt (zoals niet of niet boetevrij kunnen aflossen of verplichte extra verzekeringen). Het meest betrouwbaar doet u zaken met aanbieders die onder de vergunningsplicht van de AFM vallen.

Voordelen persoonlijke lening

De voordelen van een persoonlijke lening zijn:

  • Geen verrassingen; doordat het gehele verloop van een persoonlijke lening vaststaat, weet u vooraf precies waar u aan toe bent;
  • Geen onderpand noodzakelijk zoals bij een hypothecaire lening;
  • Snel online te regelen.

Nadelen persoonlijke lening

  • Weinig flexibiliteit; heropname van afgeloste bedragen is niet mogelijk. Vervroegd aflossen is soms (leenbedrag groter dan € 40.000) niet mogelijk, of alleen tegen betaling van een boete;
  • Geen renterisico; omdat de rente vast staat profiteert u niet als de rente op de kapitaalmarkt daalt;
  • Hogere rente dan doorlopend krediet; omdat u geen renterisico draagt ligt de rente doorgaans iets hoger dan bij doorlopend krediet. Echter, ten opzichte van veel andere leenvormen kent de persoonlijke lening een lagere rente, terwijl de rente vast staat.

Alternatieven voor persoonlijke lening

Twee leenvormen die veel lijken op de persoonlijke lening zijn doorlopend krediet en de hypothecaire lening.

Doorlopend krediet Een doorlopend krediet is een lening met een kredietlimiet (het maximale leenbedrag). U kunt tot de kredietlimiet zelf bepalen wanneer en hoeveel geld u opneemt. Als geld is opgenomen betaalt u in maandelijkse termijnen een vast bedrag aan rente en aflossing (meestal 1% of 2% van het geleende geld of de kredietlimiet).

Een doorlopend krediet heeft altijd een variabele rente. Hierdoor is de rente die u in de toekomst betaalt onzeker. Daarnaast is het vanwege de flexibiliteit en lage eisen qua aflossing gemakkelijk om uit te geven met geleend geld waardoor de lening nooit of erg laat wordt afgelost. Belangrijke voordelen van doorlopend krediet zijn dat afgeloste bedragen opnieuw kunnen worden opgenomen en de looptijd van de lening te verkorten is door (boetevrij) extra af te lossen. Meer weten over doorlopend krediet? Klik dan hier.

Hypothecaire lening Een hypothecaire lening is een lening met uw eigen woning als onderpand. Als u uw eigen huis wilt gaan verbouwen kunt u ook kiezen voor een tweede hypotheek. Het voordeel van deze lening is dat de rente en de afsluitkosten aftrekbaar zijn van de belasting. Nadelen zijn dat aanvragen wel aan meer voorwaarden zijn verbonden en dat de aanvraagprocedure complexer is en meer tijd in beslag neemt.

Goedkoopste persoonlijke leningen vergelijken »