Pensioen

Pensioen is inkomen voor de tijd dat u niet meer werkt op latere leeftijd of niet meer kan werken door arbeidsongeschiktheid. Voor een goed pensioen zult u in de toekomst steeds meer op uzelf zijn aangewezen. Veel mensen denken een hoger pensioen (veelal 70% van het laatstverdiende loon) te krijgen dan werkelijk het geval zal zijn. Zonder zelf aanvullend te sparen voor uw pensioen zijn realistische percentages 35% tot 40% van het laatstverdiende loon. Aanvullend sparen kan fiscaal voordelig als u een pensioentekort heeft (en dat is meestal zo). Banksparen en lijfrenteverzekeringen zijn de manieren waarop u dit fiscaal voordelig kunt doen.

Pensioen banksparen

Meer info »

autopechhulp

Lijfrente verzekering

Meer info »

Pensioen nieuws & achtergronden

Afkoop klein pensioen: afkopen verstandig of niet in 2015?

Afkoop klein pensioen verstandig of niet in 2015? Waardeoverdracht van pensioen naar een nieuwe werkgever gebeurt bij een klein pensioen (ook wel vergeten pensioenen) vaak niet. In plaats daarvan worden kleine pensioenen vaak afgekocht. Een klein pensioen afkopen, wat is het en wanneer mogen pensioenuitvoerders kleine pensioenen afkopen? Naast antwoorden… Lees meer »

Pensioenakkoord – Inhoud & gevolgen nieuw pensioenakkoord 2012

Pensioenakkoord. In het pensioenakkoord zijn wijzigingen van het Nederlandse pensioenstelsel voorgesteld. Deze hebben effect op alle drie de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. Hierna een toelichting op de voorgestelde wijzigingen. Wat is het pensioenakkoord? Het pensioenakkoord is de uitkomst van onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbeweging over renovatie van het… Lees meer »

Jaarruimte berekenen? Formule jaarruimte 2015 berekenen pensioengat

Jaarruimte berekenen? Heeft u een pensioengat? Banksparen of een lijfrenteverzekering voor aanvullend pensioen zijn manieren om fiscaal vriendelijk kapitaal op te bouwen. In de opbouwfase zijn ingelegde bedragen fiscaal aftrekbaar in box 1 (onder Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). In de uitkeringsfase wordt het opgebouwde kapitaal als pensioenvoorziening uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn… Lees meer »

Alleenstaande AOW-er met een nieuwe relatie: gevolgen voor de AOW-uitkering?

Een alleenstaande AOW-er krijgt naar verhouding meer AOW dan iemand die samenwonend is. Bent u een alleenstaande AOW-er met een nieuwe relatie? Als u door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) aangemerkt wordt als samenwonende partners dan krijgt u beide enkele honderden euro’s minder per maand. Maar wanneer wordt u eigenlijk voor… Lees meer »

Meer pensioen nieuws & achtergronden »