Wat kost een testament? Tarief testament opmaken

Wat kost een testament? En wat zijn de voordelen van een testament? Een testament is een akte waarin iemand regelt wat er met zijn of haar erfenis (het geheel van bezittingen én schulden) gebeurt, wanneer diegene komt te overlijden. Een testament wordt ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd. Afgezien van enkele uitzonderingen worden testamenten opgetekend door een notaris.

De testateur (de persoon die het testament heeft laten opmaken) kan niet samen met iemand anders een gezamenlijk testament laten opstellen. Een testament is altijd individueel en eenzijdig. Alleen de testateur kan zijn of haar testament herroepen of aanpassen. Dit dient ook weer via een notaris geregeld te worden.

Kosten testament opmaken informatie »

 


Wettelijke verdeling erfenis

Als er geen testament is geldt de wettelijke verdeling bij overlijden. Dat betekent dat:

 • De langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner krijgt de erfenis, als hij of zij de enige erfgenaam is. Zijn er kinderen dan erven echtgenoot en kinderen ieder een gelijk deel. Het kindsdeel wordt een vordering in geld en is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden;
 • Wie niet getrouwd is en:
  • Wel kinderen heeft: de kinderen zijn (voor een gelijk erfdeel) de enige erfgenamen;
  • Geen kinderen heeft: de ouders, (half-)broers, (half-)zussen zijn de enige erfgenamen;
 • Is bovenstaande niet mogelijk, dan erven de grootouders en anders de overgrootouders;
 • Is bovenstaande niet mogelijk, dan vervalt de erfenis aan de Staat.

Waarom een testament opmaken?

Het wettelijk erfrecht houdt geen rekening met persoonlijke wensen. Wilt u zelf bepalen naar wie de erfenis gaat, dan heeft u bijna altijd een testament nodig. Ook kan in een testament de voogdij over uw kinderen geregeld worden en kunt u met een testament erfbelasting besparen.

Een testament kan dus grote voordelen bieden. Echter, een zelfgemaakt testament is in Nederland echter niet rechtsgeldig. Voor het opstellen van een testament moet u naar de notaris.


Eenvoudig vergelijken & Afsluiten!

Rechtsbijstandverzekering – Creditcard – Uitvaartverzekering

 Reisverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Autoverzekering

 Opstalverzekering – Doorlopend krediet – Inboedelverzekering

 ~

De kans is groot dat u teveel betaalt voor uw verzekering.

Vergelijk, kies & sluit direct de beste verzekering!


Werkzaamheden testament notaris

De werkzaamheden van de notaris in Nederland bestaan uit:

 • Inventariseren van persoonlijke omstandigheden en wensen;
 • Voorlichten testateur over bepalingen en uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen;
 • Onderzoeken van betrokken personen;
 • Het optekenen van het testament;
 • Toezending van de concept akte en de nota;
 • Tekenen van de akte door u én de notaris (passeren akte);
 • Het laten opnemen van een melding van de aktepassering in het Centraal Testamenten Register (CTR). Hierin staat van wie het testament is en bij welke notaris de akte is getekend. Het origineel getekende testament wordt bewaard in de kluis van de notaris;
 • Controle op ontvangen verzamellijst van het CTR;
 • Akte 30 jaar bewaren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Aandachtpunten

Wilt u een testament opmaken met behulp van een notaris? De volgende aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van de juiste keuze:

 • Zorg vooraf voor duidelijkheid over de dienstverlening en de prijs. De notariskosten blijken vaak achteraf hoger uit te vallen dan de offerte. Offertes waarin alle kosten zijn meegenomen voorkomen verrassingen achteraf;
 • Indien het testament tegelijkertijd met bijvoorbeeld een hypotheekakte en/of akte van levering passeert kunt u vaak een speciaal tarief ontvangen;
 • Als twee huwelijkspartners of geregistreerd partners samen twee gelijkluidende testamenten laten maken, dan is dat goedkoper dan twee losse;
 • Doe vooronderzoek zodat de notaris minder hoeft uit te leggen;
 • De ene notaris zal u een beter advies geven dan de andere. Vraag om een gratis kennismakingsgesprek of vraag om referenties in uw omgeving als u meer van een notaris te weten wilt komen.
 • De kosten kunnen, voor hetzelfde testament, flink variëren. Daarom is het verstandig vooraf meerdere offertes aan te vragen.

Een goed testament kan veel opleveren en de investering meer dan waard zijn.

Kosten testament opmaken »