Uitvaartverzekering

Hieronder vindt u meer informatie over uitvaartverzekeringen. Tevens kunt u hier uitvaartverzekeringen vergelijken en de uitvaartverzekering van uw keuze direct online afsluiten.

Direct vergellijken »


Wat is een uitvaartverzekering?

Een uitvaartverzekering is een verzekering tegen de kosten van uw crematie of begrafenis. De kosten kunnen flink oplopen, een gemiddelde uitvaart kost circa € 7.500. Heeft u een uitvaartverzekering en u overlijdt, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) deze kosten.

Met een uitvaartverzekering voorkomt u dat uw nabestaanden voor de kosten opdraaien (als er onvoldoende spaargeld is) of de uitvaart moeten voorschieten omdat ze niet bij uw spaargeld kunnen bijvoorbeeld. Mede om deze redenen heeft ongeveer 70% (!) van de Nederlanders een uitvaartverzekering.


Uitvaartverzekeringen: soorten verzekeringen vergelijken en afsluiten

De twee meest gangbare soorten uitvaartverzekeringen zijn de natura uitvaartverzekering en de geld uitvaartverzekering. Met een natura uitvaartverzekering wordt alles geregeld, met een geld uitvaartverzekering moeten uw nabestaanden alles zelf regelen maar is het geld wel volledig vrij te besteden.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering keert bij overlijden geen geld uit, maar de vooraf afgesproken diensten en producten tot het verzekerde bedrag. Verzekeraars hebben standaardpakketten beschikbaar waaruit u kunt kiezen. De verzekeraar regelt samen met de nabestaanden de uitvaart. Nabestaanden hebben geen omkijken naar de financiële afwikkeling, de uitvaartverzorger stuurt de rekening direct naar de verzekeraar. Maakt een vrij te besteden bedrag onderdeel uit van een natura uitvaartverzekering, dan kunnen daarmee (alleen) bij de uitvaartverzekeraar diensten ingekocht worden die niet onder het dienstenpakket vallen.

Voordelen: een groot deel van de uitvaart wordt geregeld/begeleid, geen omkijken naar de financiële afwikkeling, goedkoper dan een kapitaal uitvaartverzekering.

Nadelen: de producten en diensten liggen vast, beperking in de keuze voor een uitvaartondernemer, vaak zijn niet alle kosten gedekt.

Kapitaal uitvaartverzekering (of geld uitvaartverzekering)

U verzekert een bepaald bedrag dat is bedoeld voor de uitvaart. Na het overlijden van verzekerde wordt het bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden om de uitvaart te verzorgen en bekostigen. Zij hebben volledige keuzevrijheid ten aanzien van de besteding van het bedrag. De nabestaanden regelen alles zelf.

Voordelen: maximale keuzevrijheid in het regelen van de uitvaart.

Nadelen: nabestaanden moeten alles zelf regelen, hogere premie dan bij de natura uitvaartverzekering

Bereken hier wat een uitvaart ongeveer kost, u krijgt hiermee een beeld welk bedrag u zou kunnen verzekeren voor een uitvaart.

Combinatie uitvaartverzekering

De combinatie uitvaartverzekering combineert de natura en kapitaal uitvaartverzekering. Een beperkt pakket legt u van te voren vast in diensten en producten én een bepaald bedrag laat u uitkeren met volledige keuzevrijheid voor de nabestaanden (let op: het uit te keren bedrag wordt echt uitgekeerd en is wat anders dan het vrij te besteden bedrag bij een natura uitvaartverzekering waarbij u vrij bent in het kiezen van uitvaartdiensten bij desbetreffende uitvaartverzekeraar tot het verzekerde vrij te besteden bedrag).

Voordelen: meeste essentiële zaken worden geregeld (niet betalen voor niet gewenste producten of diensten) én keuzevrijheid in de besteding van het vrijgekomen geld.

Nadelen: geen maximale keuzevrijheid in het regelen van de uitvaart, nabestaanden moet een deel van de uitvaart zelf regelen.


De dekking van uw uitvaartverzekering

Belangrijke zaken die de kosten van een begrafenis bepalen zijn: het regelen en verzorgen van de uitvaart inclusief personeel en rouwauto, verzorging en opbaring van de overledene, grafrechten, grafsteen, kist, herdenkingsdienst, rouwkaarten, herinneringsfoto, advertentie, dankbetuiging, koffietafel, volgauto’s, bloemen. Bij een crematie vervallen de kosten voor de grafsteen en de grafrechten.

Van deze kosten vallen de grafrechten, grafsteen (of urn), advertentie, koffietafel en de bloemen meestal niet onder de basisdekking van de natura uitvaartverzekering. Vaak is ook de kist expliciet beschreven. De belangrijkste reden voor de uitsluitingen en expliciete beschrijvingen zijn de grote verschillen die bestaan in de kosten.

U kunt uw hele gezin verzekeren, kinderen zijn meestal vanaf de zwangerschap tot hun 18e jaar tegen een kinderpremie of gratis mee te verzekeren.


tips Tips voor een goedkope uitvaartverzekering

Op zoek naar een goede goedkope uitvaartverzekering? Vijf tips voor een voordelige uitvaartverzekering:

 1. Maak een vergelijking van uitvaartverzekeringen. De premie, looptijd en andere voorwaarden kunnen per verzekering verschillen. Vergelijk de premies van dezelfde soort uitvaartverzekeringen met dezelfde looptijd van uitvaartverzekeraars met elkaar en u zult zien dat de premies flink kunnen verschillen voor een soortgelijke uitvaartverzekering.
 2. Kijk kritisch naar het verzekerde bedrag. Wilt u uw uitvaart uitgebreid verzekeren, of vindt u dat misschien niet nodig? Bekijk goed of de premie opweegt tegen het verzekerde bedrag. Een lager verzekerd bedrag betekent namelijk ook een lagere premie.
 3. Overweeg een natura uitvaartverzekering. Bij sommige verzekeraars is dat mogelijk en krijgt u hier een goedkopere uitvaartverzekering voor terug.
 4. Kies voor een langere betaalduur. Check of u kunt kiezen voor een betaalduur tot aan uw overlijden. U kunt vaak ook kiezen voor een betaalduur tot 65 jaar en in beide gevallen bent u uw leven lang verzekerd, maar een uitvaartverzekering afsluiten met langere betaalduur levert een lagere maandpremie op. Over de totale betaalduur hoeft u overigens dan niet goedkoper uit te zijn (dit is afhankelijk van het moment van overlijden).
 5. Vrij te besteden bedrag: wel of niet. Voor uw uitvaart kunt u bij een natura uitvaartverzekering een vrij te besteden bedrag meeverzekeren. Hiermee kunt u diensten inkopen bij de uitvaartverzekeraar die niet in het standaard dienstenpakket zitten. Hoe hoger het vrij te besteden bedrag, hoe flexibeler u bent in het kiezen van extra diensten. Bedenk goed of de extra premie opweegt tegen de vergoeding en de flexibiliteit die u daar voor terug krijgt.

Uitvaartverzekering afsluiten in 4 stappen

Stap 1. Maak een vergelijking van uitvaartverzekeringen

Uw uitvaartverzekering vergelijken is zo gebeurd. Verzekeraars stellen een aantal vragen. Wat willen ze weten? Voor een uitvaartverzekering is allereerst uw leeftijd belangrijk. Naast de gegevens over leeftijd willen verzekeraars weten of u uw partner en/of kind(eren) wilt meeverzekeren (gezins uitvaartverzekering) en voor welk verzekerde bedrag u uw uitvaartverzekering wilt afsluiten. Soms kunt u kiezen voor uitkering in diensten (natura uitvaartverzekering) of in geld (geld uitvaartverzekering). Na het invullen van deze vragen ziet u meteen wat de uitvaartverzekering kost in uw persoonlijke situatie.

Wilt u nog even verder kijken? U kunt ook de premies van andere uitvaartverzekeringen berekenen en vergelijken die aan uw wensen wat betreft dekking voldoen. Zo ziet u welke verzekering de goedkoopste is alvorens u een uitvaartverzekering afsluit. Maar u kunt ook kijken naar de polisvoorwaarden-score die verzekeraars krijgen. Via “meer informatie” kunt u onder andere de polisvoorwaarden van Dela bekijken.

Stap 2. Uitvaartverzekering afsluiten

De uitvaartverzekering gevonden die bij u past? Dan kunt u die heel gemakkelijk online afsluiten. U krijgt een aantal gezondheidsvragen en in de meeste gevallen keurt de verzekeraar uw aanvraag direct goed. Binnen een paar minuten kunt u dus uw uitvaartverzekering afsluiten en zijn uw uitvaartkosten verzekerd!

Stap 3. Goedkeuring aanvraag door verzekeraar

Uitvaartverzekering afgesloten? Als u een uitvaartverzekering afsluit, krijgt u meestal direct per e-mail een bevestiging van de verzekeraar. Hebben zij uw aanvraag goedgekeurd, dan is uw uitvaart verzekerd.

De verzekeraar keurt uw aanvraag meestal snel goed. In uitzonderlijke gevallen moeten ze wel even goed kijken. Dan gaat de verzekeraar uw aanvraag opnieuw beoordelen.


”123geldzaken.nl biedt onafhankelijke informatie over uw persoonlijke financiën & de best beoordeelde financiële producten”

Volg ons op X!Like ons op Facebook


Veelgestelde vragen rondom uitvaartverzekeringen

Waarom een uitvaartverzekering? Ongeveer 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering. Het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt vaak beschouwd als een morele plicht richting de nabestaanden, zeker als mensen een schriftelijke verklaring van hun wensen hebben vastgelegd.

Een uitvaartverzekering is een verzekering tegen de kosten van de uitvaart van verzekerde. Met een uitvaartverzekering voorkomt u (geheel of gedeeltelijk) dat uw nabestaande(n) de financiële gevolgen van uw uitvaart moeten dragen. Tevens kan het de zorg van nabestaanden uit handen nemen.

Is een uitvaartverzekering verplicht? Een uitvaartverzekering is geen wettelijk verplichte verzekering.

Wat kost een uitvaart? De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Door het invullen van een uitvaart kostencalculator kunt u een indicatie krijgen van de kosten van uw uitvaart. Een gemiddelde uitvaart kost circa € 7.500. Bij een bescheiden uitvaart moet u denken aan circa € 5.000, bij een uitgebreide uitvaart kunnen de kosten oplopen tot € 10.000 of meer.

Een uitvaartverzekering kan beschouwd worden als een levensverzekering met een levenslange looptijd, met als einddatum het overlijden van de verzekerde.

Wat kost een verzekering voor een uitvaart? Hoeveel een uitvaartverzekering kost is gekoppeld aan:

 • De verzekeraar
 • Het soort verzekering
 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • Wijze van betaling van de premie
 • De duur van premiebetaling (bijvoorbeeld 30 jaar, tot aan overlijden of tot 65 jaar)
 • De leeftijd van verzekerde op het moment van afsluiten
 • Het geslacht van verzekerde

U kunt meestal kiezen tussen betaling in termijnen (per maand, kwartaal, half jaar of per jaar) of per koopsom. Bij een koopsom worden alle verschuldigde premies in één keer betaald. Er hoeft niet altijd levenslang premie betaald te worden, de premiebetaling eindigt soms op een bepaalde leeftijd. De dekking blijft uiteraard gewoon bestaan tot aan het moment van overlijden. Kiest u voor een lager verzekerd bedrag, dan worden de prijzen lager. Wat een uitvaartverzekering gemiddeld kost varieert van rond de 10 euro tot wel 40 euro per maand.

Kan ik een uitvaartverzekering opzeggen? Het opzeggen van een uitvaartverzekering vóór het overlijden kent een aantal beperkingen. Opzeggen kan door middel van uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken.

Hoe kan ik een uitvaartverzekering afkopen? Uitvaartverzekering afkopen betekent dat de waardeopbouw in de polis wordt uitgekeerd, onder aftrek van kosten en eventuele premie-achterstand. De afkoopwaarde is op te vragen bij de verzekeraar en is lager dan het bedrag dat u tot dat moment aan premie heeft betaald. Uitvaartverzekering afkopen is vaak financieel onvoordelig.

Hoe werkt het premievrij maken van een uitvaartverzekering? Uitvaartverzekering premievrij maken wil zeggen dat u stopt met het betalen van premie. Als waardeopbouw heeft plaatsgevonden, dan kunnen de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde beschikken over het in de premievrije polis opgebouwde bedrag (door de gemaakte kosten voor de uitvaart te declareren). Let op: het premievrij maken van een polis is wel aan een aantal voorwaarden verbonden, de verzekering moet bijvoorbeeld een minimaal aantal jaren bestaan.

Het recht op uitvaartverzekering afkoop verschilt per verzekeraar en er zijn voorwaarden aan verbonden. Opzeggen doet u door het verzekeringsbewijs inclusief ondertekende opzegbrief terug te sturen naar de verzekeraar. Opzeggen kan betekenen dat u een opzegboete moet betalen.

Wat is indexering of waardevaste uitvaartverzekering? Als het verzekerde bedrag niet meestijgt met de inflatie en kostenstijgingen, dan is de kans groot dat er op het moment van overlijden te weinig geld is om de uitvaart te betalen. De nabestaanden zullen dan mogelijk moeten bijbetalen om de wensen in te vullen.

Als u verzekering niet geïndexeerd wordt en dus niet waardevast is kunt u dit laten aanpassen. Uiteraard wel tegen betaling van een meerpremie, maar zonder dat daarvoor medische waarborgen gesteld worden. Wordt uw verzekering niet geïndexeerd? Dan is het verstandig eens in de circa 5 jaar te controleren of uw verzekerde bedrag nog voldoende is.

Wat is een en bloc clausule? Met een en-bloc bepaling heeft de verzekeraar het recht om tijdens de looptijd de polisvoorwaarden of de premie aan te passen. Nadat u op de hoogte bent gesteld heeft u het recht om de verzekering schriftelijk op te zeggen. Dit is echter nadelig omdat u, doordat u tegen die tijd ouder bent, bij een nieuwe verzekeraar duurder uit bent.

Is een uitvaartverzekering fiscaal aftrekbaar? Over de waarde van uw uitvaartverzekering moet u in box 3 belasting betalen als de fiscale waarde hoger is dan de vrijstelling (€ 7.913 in 2023) én uw totale vermogen hoger is dan de algemene vrijstelling in box 3. Op deze pagina van de Belastingdienst kunt u precies lezen hoe het zit met het opgeven van uitvaartverzekeringen. De fiscale waarde is niet het verzekerde bedrag maar de waarde die in de polis is opgebouwd. Dit zijn de betaalde premies plus rente verminderd met de kosten voor verwerving, administratie en gelopen risico. Uw verzekeraar informeert u over de fiscale waarde.

De betaalde premies voor de uitvaartverzekering zijn niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Voor de natura uitvaartverzekeringen geldt wel dat de daadwerkelijk voor de uitvaart gemaakte kosten aftrekbaar zijn voor de erfbelasting, voor zover de kosten niet gedekt worden door de uitvaartverzekering.

Kan ik uitvaartverzekeringen samenvoegen? Het is niet mogelijk om de uitvaartverzekering van u en uw partner samen te voegen als deze bij verschillende aanbieders zijn ondergebracht. De enige optie is, indien mogelijk, het afkopen van één van de polissen. De afkoopwaarde kan dan gebruikt worden om de andere polis uit te breiden. Echter, het afkopen van een uitvaartverzekering is vaak financieel onvoordelig.

Is sparen voor de uitvaart verstandig? Als u zeker weet dat u bij uw overlijden voldoende geld achterlaat (zoals spaargeld of overwaarde op de eigen woning) is het niet altijd nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Echter, een belangrijk voordeel van een uitvaartverzekering is ook dat een groot deel van de uitvaart wordt geregeld. Een uitvaartverzekering kan nabestaanden dus veel werk uit handen nemen.

Is er een wettelijke verplichting voor kinderen in het regelen van een uitvaart? Als de overledene zelf niets geregeld heeft en er geen nabestaanden (kinderen of erfgenamen) zijn die de uitvaart regelen en bekostigen, dan doet de gemeente dit. In dat geval hebben familie en erfgenamen niets meer te zeggen over de uitvaart en kan er géén afscheid genomen worden.

Wettelijk is bepaald dat de gemaakte kosten door de gemeente verhaald mogen worden op de kinderen van de overledene. Kinderen zijn namelijk te allen tijde wettelijk verplicht de kosten te dragen, ongeacht of zij erfgenaam zijn, geld hebben of de erfenis geweigerd hebben.

Wat is de beste uitvaartverzekering? Met behulp van deze: beste uitvaartverzekering vergelijking kunt u een goed beeld krijgen van welke uitvaartverzekeringen op deze website de beste dekking bieden.

Waar vind ik de polisvoorwaarden? Bent u op zoek naar de polisvoorwaarden van een uitvaartverzekering? Lees dan verder via de meer informatie link achter desbetreffende verzekeraar in bovenstaand overzicht. We hebben daar de belangrijkste onderdelen van de polisvoorwaarden op een rij gezet. Wilt u de polisvoorwaarden per verzekeraar inzien? U kunt hier direct naar de volledige polisvoorwaarden van Dela.

Uitvaartverzekering vergellijken »