Doorlopend krediet – Meer informatie

Wat is een doorlopend krediet en wat zijn de voor- en nadelen van doorlopend krediet ten opzichte van bijvoorbeeld een persoonlijke lening, huurkoop of rood staan? Doorlopend krediet is vandaag de dag de meest afgesloten vorm van krediet. Hierna wordt de vraag wat is een doorlopend krediet beantwoordt en toegelicht waarom doorlopend krediet zo’n populaire leenvorm is. Heeft u interesse in doorlopend krediet? Dan kunt u hier de top 5 aanbieders van goedkoop doorlopend krediet vergelijken.

Direct vergelijken »

 


Wat is een doorlopend krediet?

Een doorlopend krediet is een lening met een kredietlimiet (het maximale leenbedrag). U kunt tot de kredietlimiet zelf bepalen wanneer, hoeveel en waarvoor u geld opneemt. Als geld is opgenomen betaalt u, normaal gesproken in maandelijkse termijnen, een vast bedrag aan rente en aflossing (meestal 1% of 2% van het geleende geld of de kredietlimiet). Als aflossing niet verplicht is wordt gesproken van een aflossingsvrij krediet of rentekrediet.

Extra aflossen is boetevrij. De looptijd van de lening staat niet vast omdat afgeloste bedragen opnieuw opneembaar zijn tot aan de kredietlimiet.

Rente doorlopend krediet

Een doorlopend krediet heeft altijd een variabele rente. Dat wil zeggen dat de kredietverstrekker de rente op ieder moment kan verhogen of verlagen. De hoogte is onder andere afhankelijk van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. In de regel geldt hoe hoger de kredietlimiet, hoe lager de rente.

Rente doorlopend krediet aftrekbaar of niet?

De rente op doorlopend krediet is niet aftrekbaar van de belasting. Ook niet als het geld gebruikt wordt voor het aankopen van een huis of voor verbetering van de eigen woning. Dit kan alleen bij een hypothecaire geldlening.

Geld lenen en BKR toetsing

Aanvragen worden door de kredietverstrekker getoetst bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. De kredietverstrekker kijkt naar de leenhistorie van de aanvrager en beoordeelt op basis daarvan of iemand het krediet krijgt. Iemand die als niet kredietwaardig wordt beoordeeld kan geen geld lenen. Het risico dat schulden mogelijk niet worden terugbetaald is voor een kredietverstrekker dan te groot.

Als doorlopend krediet wordt verstrekt wordt deze lening geregistreerd bij het BKR. De BKR-toetsing is een belangrijke stap in het acceptatieproces van een kredietverstrekker.

Voordelen doorlopend krediet

De voordelen van doorlopend krediet zijn:

 • Flexibiliteit, afgelost krediet kan opnieuw worden opgenomen;
 • Het krediet kan in delen of direct in zijn geheel worden opgenomen;
 • Zekerheid dat niet meer wordt geleend dan de kredietlimiet;
 • Aflossing is altijd boetevrij;
 • De lening heeft een variabele looptijd, die te verkorten is door extra af te lossen;
 • Geld achter de hand voor onverwachtse uitgaven.

Soms wordt bij overlijden een eventuele restschuld kwijtgescholden.

Nadelen doorlopend krediet

 • De rente is variabel, de hoogte van de rente in de toekomst is daardoor onzeker;
 • Vanwege de flexibiliteit en lage eisen qua aflossing is het gemakkelijk om uit te geven met geleend geld waardoor de lening nooit of erg laat wordt afgelost.

Alternatieven voor doorlopend krediet

Twee leenvormen die veel lijken op doorlopend krediet zijn de persoonlijke lening en rood staan.

Persoonlijke lening Een persoonlijke lening is een lening waarbij u een vast bedrag geheel ontvangt tegen een vaste rente en met een vaste looptijd. Per maand wordt een vast bedrag aan rente en aflossing betaald.

Een persoonlijke lening is weinig flexibel; deze staat namelijk geen heropnames van afgeloste bedragen toe, dwingt u om af te betalen en boetevrij aflossen is niet mogelijk. De rente op een persoonlijke lening ligt meestal hoger dan bij een doorlopend krediet. Het belangrijkste voordeel van een persoonlijke lening is dat u weet wanneer uw lening is afbetaald en tegen welke kosten. U weet dus vooraf waar u aan toe bent. Voor meer informatie over de persoonlijke lening zie hier.

Rood staan Rood staan is een lening die gekoppeld is aan uw betaalrekening en kent meestal een kredietlimiet. U kunt tot de kredietlimiet zelf bepalen wanneer, hoeveel en waarvoor u geld opneemt. Extra aflossen is boetevrij. Als geld is opgenomen betaalt u rente en moet u binnen een bepaalde periode weer een positief saldo hebben.

Qua flexibiliteit lijkt rood staan erg op doorlopend krediet. Verschillen zijn:

 • De wijze van aflossen: alleen rente wordt maandelijks afgeschreven;
 • Looptijd: binnen een bepaalde periode moet het saldo weer positief zijn;
 • Hoogte van het te lenen bedrag; er kan relatief weinig geleend worden omdat rood staan zo gemakkelijk is en er geen kredietwaardigheidstoets plaatsvindt;
 • Hoogte rente: rood staan is veel duurder.

Doorlopend krediet aanvragen

Een doorlopend krediet kan worden aangevraagd als u tussen de 18 en 65 jaar bent en is geschikt als u een bedrag tussen de € 2.500 en € 50.000 wilt lenen. De kredietlimiet en rentehoogte zijn onder andere afhankelijk van uw leeftijd, inkomen en uw leenhistorie.

Er zijn zeer veel aanbieders van doorlopend krediet. U kunt meestal online vrijblijvend offertes aanvragen. Het is altijd verstandig meerdere offertes aan te vragen om zo aanbieders goed te kunnen vergelijken. U kunt bij het aanvragen vaak ook een persoonlijk advies krijgen.

Tot slot

De meeste mensen kiezen voor doorlopend krediet als ze grote uitgaven verwachten, dit geld nu niet paraat hebben, maar niet precies weten hoeveel ze nodig hebben en wanneer.

Met rood staan kunnen grote uitgaven vaak niet gefinancierd worden, daarnaast is het relatief duur. Met een persoonlijke lening kunnen grote uitgaven wel gefinancierd worden, maar bieden weer weinig flexibiliteit. Daarnaast zijn deze leningen ook relatief duur. Mogelijk dat dit de populariteit van doorlopende kredieten verklaart.

Goedkoop doorlopend krediet vergelijken »