Zelf beleggen – de effectenrekening

Door de effectenrekening die online brokers aanbieden is zelf online beleggen tegenwoordig heel gemakkelijk en populair. Wanneer je wilt beginnen met online beleggen is het van belang dat je een broker (ook wel effectenmakelaar of beursmakelaar) kiest die bij jou past. Hierna wordt ingegaan op wat een broker is, wat ze doen en waarop je moet letten bij het openen van een effectenrekening.

Direct vergelijken »

 


Wat is een broker?

Een broker is een deelnemer op de effectenbeurs die enkel handelt in opdracht van derden. Niet iedereen mag zomaar handelen op de beursvloer. Brokers maken dit voor particuliere beleggers mogelijk. Een broker-dealer is een (meestal) aan een bank verbonden partij die zowel in opdracht van derden als voor eigen rekening handelt

Manieren van brokerage

Er bestaan verschillende manieren voor brokers om kopers en verkopers van effecten aan elkaar koppelen (brokerage). Bij online brokers gebeurt dit elektronisch op een online platform met behulp van een effectenrekening. Grote orders kunnen ook telefonisch en anoniem aangeboden worden.

Diensten brokers

Brokers kunnen drie verschillende soorten diensten aanbieden:

  • Het uitvoeren van effectenorders op initiatief van de klant (via de effectenrekening);
  • Het aanbieden van analyses en adviezen;
  • Vermogensbeheer. Ze voeren het dagelijks beheer over uw ingelegde vermogen uit volgens de gemaakte afspraken, zonder dat voor elke transactie vooraf goedkeuring wordt gevraagd.

Effectenrekening openen

Enerzijds zijn er brokers met een uitgebreid handelsplatform en lage transactiekosten. Het platform is complex en kost tijd om te doorgronden. Anderzijds zijn er brokers met een meer gebruiksvriendelijk online platform. Ze zijn goedkoper dan broker-dealers (verbonden aan de bank) maar kunnen moeilijk concurreren op transactiekosten en keuzemogelijkheden met de brokers die een uitgebreid handelsplatform hebben.

Kosten effectenrekening

De belangrijkste en meest voorkomende kostenposten bij een effectenrekening zijn:

  • Transactiekosten: kosten die gemaakt worden voor elke uitgevoerde transactie. De kosten verschillen per beleggingssoort (zoals aandelen, obligaties, opties);
  • Bewaarloon: kosten die voor het bewaren van effecten in rekening worden gebracht (een percentage van het totale belegde vermogen).

De overige kosten die bij een effectenrekening nog in rekening gebracht kunnen worden zijn orderkosten (als een order telefonisch moet worden doorgegeven), brokerkosten (bij buitenlandse transacties) en regeltarief (bij aankoop van bepaalde fondsen). Of deze kosten in rekening worden gebracht verschilt per broker.

Online brokers die vermogensbeheer aanbieden vragen in de regel een beheervergoeding (een percentage van het beheerd vermogen) en een prestatievergoeding (een percentage de behaalde jaarwinst).

Retourprovisie en staffelkortingen

Brokers kunnen gebruik maken van retourprovisie (een vorm van korting die brokers achteraf berekenen) of staffelkortingen op de transactiekosten. Voor beide geldt: hoe meer transacties je uitvoert, hoe lager de kosten per transactie zijn.

Brokers vergelijken »