Beste vermogensbeheerder selecteren

Beste vermogensbeheerder. Waarom kiezen voor vermogensbeheer en hoe de beste vermogensbeheerder te kiezen? Het zijn vragen die veel mensen zichzelf stellen. Bij het volledig uitbesteden van het vermogen is er sprake van vermogensbeheer door een vermogensbeheerder. Hierna wordt nader ingegaan op wat vermogensbeheer is, wanneer kiezen voor vermogensbeheer verstandig is en wordt antwoord gegeven op de vraag hoe u de beste vermogensbeheerder kiest.

Direct vergelijken »

 


Wat is vermogensbeheer?

Vermogensbeheer is vermogen in handen leggen van een bank of gespecialiseerde beleggingsinstelling (de vermogensbeheerder) die volgens de gemaakte afspraken het dagelijks beheer uitvoert, zonder voor elke transactie vooraf goedkeuring te vragen.

Doel vermogensbeheer: rendement

Het doel van vermogensbeheer is het behalen van rendement. Rendement is echter onlosmakelijk verbonden met risico.

Risico’s vermogensbeheer

Bij beheer zijn de risico’s zo groot of klein als u zelf wilt. Om te bepalen welk beleggersprofiel het beste bij u past wint een vermogensbeheerder voor aanvang van de dienstverlening informatie in over uw:

 • Financiële positie;
 • Kennis en ervaring met beleggen;
 • Beleggingsdoelstellingen en;
 • Risicobereidheid.

In het algemeen geldt: hoe hoger het nagestreefde rendement, hoe groter de risico’s. Op basis van uw beleggersprofiel worden maatregelen genomen om het voor u optimale resultaat te behalen.

Verslaggeving

De vermogensbeheerder stelt periodiek een overzicht op. Dit overzicht bevat doorgaans de volgende informatie over de rapportageperiode:

 • de samenstelling en waarde van de effecten;
 • het portefeuilleresultaat;
 • de in rekening gebrachte kosten;
 • een opgave van alle mutaties en;
 • een benchmark.

Een benchmark is een relevante vergelijkingsmaatstaf. Een benchmark kan gebruikt worden om de prestaties van uw vermogensbeheerder te meten. Het is de bedoeling dat geen lager rendement wordt behaald dan het rendement dat de benchmark heeft behaald.

Individueel versus collectief vermogensbeheer 

Bij individueel vermogensbeheer wordt een persoonlijke portefeuille samengesteld op basis van uw beleggersprofiel. Om voor maatwerk advies in aanmerking te komen worden minimumbedragen gehanteerd. Deze verschillen per vermogensbeheerder en liggen tussen de € 25.000 en € 1.000.000. Bij collectief vermogensbeheer delen meerdere beleggers met hetzelfde beleggersprofiel één effectenportefeuille. Het voordeel van collectief vermogensbeheer is dat al met een relatief klein vermogen kan worden deelgenomen. Een aparte categorie van collectief vermogensbeheer betreft vermogensbeheer waarbij geen invloed kan worden uitgeoefend op het beheer. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pensioenfondsen. De beheerder is wel gebonden aan richtlijnen omtrent de wijze van beleggen.

Vergunningen

In Nederland staan vermogensbeheerders onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en dienen over beide vergunningen te beschikken.

Kosten vermogensbeheer

Vermogensbeheerders hebben hun eigen methoden om kosten te berekenen. De meest voorkomende kosten zijn:

 • Beheervergoeding: een percentage van het beheerd vermogen;
 • Prestatievergoeding (variabel): een percentage de behaalde jaarwinst;
 • Administratiekosten: vast bedrag per kwartaal;
 • Transactiekosten: een percentage van een uitgevoerde transactie;
 • Bewaarloon: een percentage van het beheerde vermogen per jaar.

Hoe meer u gebruik maakt van de kennis, mogelijkheden en tijd van de beheerder, hoe meer u daarvoor moet betalen.

Verborgen kosten vermogensbeheer

Het kan zijn dat banken een aantal eigen (duurdere) beleggingsfondsen opnemen in uw portefeuille die niet beter presteren. Als een vermogensbeheerder kiest voor een minder presterend en duur fonds, levert dat minder rendement op of verliest u zelfs geld.

Fondsaanbieders betalen vermogensbeheerders een vergoeding voor de verkoop van hun fondsen (distributievergoeding). Vermogensbeheerders kunnen deze vergoeding teruggeven aan u als klant.

Wanneer kiezen voor vermogensbeheer? 

Wanneer u niet beschikt over de expertise, de informatiebronnen of toegang tot de vele beleggingsmogelijkheden óf als u het aan de tijd ontbreekt kan vermogensbeheer uitkomst bieden. Vermogensbeheerders vergelijken is echter essentieel.

Beste vermogensbeheerder selecteren

De beste vermogensbeheerder kiezen doet u door vermogensbeheerders te vergelijken.

Beste vermogensbeheerder selecteren »