Vermogensbeheer vergelijken

Bij vermogensbeheer laat u uw geld beleggen door een vermogensbeheerder. U geeft de vermogensbeheerder de opdracht en bevoegdheid uw geld te beleggen. U maakt afspraken met uw vermogensbeheerder over uw doelstellingen, de risico’s die u wel en niet wilt lopen en de kosten die u betaalt. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u zelf vermogensbeheerders kunt vergelijken en over vermogensbegeleiding.


Manieren om te beleggen → Zelf beleggenBeleggen met adviesVermogensbeheer

In Nederland zijn circa 140 vermogensbeheerders actief. Op aspecten als beleggingsbeleid en beheervergoeding kunnen vermogensbeheerders flink van elkaar verschillen. Wilt u een vermogensbeheerder waarvan de dienstverlening aansluit op uw doelstellingen? Dan is het verstandig vermogensbeheerders goed met elkaar te vergelijken.

Direct hulp inschakelen bij het vergelijken »

 

Zelf vermogensbeheerders vergelijken

U kunt als volgt vermogensbeheerders vergelijken:

  1. Beoordeel of vermogensbeheerders uw wensen, eisen en doelstellingen kunnen vertalen naar een duidelijke beleggingsstrategie;
  2. Beoordeel of het beleggingsbeleid bij u past;
  3. Stel vast hoeveel aandacht uw portefeuille zal krijgen;
  4. Stel vast hoe onafhankelijk vermogensbeheerders zijn en waaruit dat blijkt;
  5. Stel vast hoe beleggingsbeslissingen tot stand komen;
  6. Stel de kwaliteit vast van de research die aan de beslissingen ten grondslag ligt;
  7. Informeer naar de contactmogelijkheden als u uw vermogen heeft ondergebracht;
  8. Beoordeel de communicatie op begrijpelijkheid en helderheid;
  9. Laat u volledig informeren over de kosten van het vermogensbeheer;
  10. Vraag naar de behaalde resultaten op de diverse portefeuilles van de vermogensbeheerder en zet die af tegen relevante benchmarks.

Het is raadzaam te controleren of de vermogensbeheerder van uw keuze geregistreerd staat bij het DSI en niet op de waarschuwingslijst van de AFM staat. Als (een deel van) uw vermogen belegd zal worden in beleggingsfondsen is het daarnaast raadzaam de beoordeling van de fondsen te bekijken door de onafhankelijke onderzoeker Morningstar.

Vermogensbegeleiding

Vermogensbeheerders uitgebreid vergelijken is belangrijk, maar niet iets wat de meeste mensen dagelijks doen. Om vermogensbeheerders goed te kunnen vergelijken kunt u de hulp inschakelen van een vermogensbegeleider.

Een vermogensbegeleider begeleidt u persoonlijk en onafhankelijk bij het vergelijken en selecteren van voor u geschikte partijen. Dit gebeurt aan de hand van de – samen met u in kaart gebrachte – doelstellingen, wensen en eisen.

Een vermogensbegeleider assisteert u indien gewenst in de oriënterende gesprekken met de geselecteerde vermogensbeheerders en kan kritische vragen stellen waaraan u wellicht zelf niet heeft gedacht. U profiteert van de kennis en ervaring van uw vermogensbegeleider waardoor u niet voor verrassingen komt te staan.

Heeft u uw vermogensbeheerder geselecteerd? Dan helpt een vermogensbegeleider u bij het periodiek beoordelen van de dienstverlening en de behaalde rendementen. Maakt u gebruik van de dienstverlening van een vermogensbegeleider, dan wordt dus continue gemonitord of uw vermogensbeheerder nog toegevoegde waarde voor u weet te realiseren.

Kosteloos hulp van een vermogensbegeleider inschakelen

 

 

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress