Spaarinformatie over diverse soorten spaarrekeningen

Spaarinformatie nodig om de juiste spaarrekening te kiezen? Wat is meest geschikte spaarvorm voor u? Er zijn veel verschillende spaarrekeningen met allerlei verschillende voorwaarden en rentes. Onderstaande spaarinformatie moet u helpen bij het kiezen van de spaarvorm die het beste bij u past.

Direct vergelijken »

 


Spaarinformatie over verschillende spaarvormen

Banken in Nederland bieden veel verschillende spaarvormen aan. Ziet u ook soms door de bomen het bos niet meer? Voor de overzichtelijkheid zijn de verschillende spaarvormen in vier categorieën ingedeeld.

1. Sparen zonder voorwaarden

Kenmerk van spaarvormen in deze categorie is de variabele rente. De bank kan op ieder gewenst moment de rente naar beneden of naar boven aanpassen. Of dit gebeurt is meestal afhankelijk van de ontwikkelingen van de marktrente. U kunt kosteloos en snel over uw geld beschikken. Voor meer informatie over sparen zonder voorwaarden zie hier.

2. Sparen met voorwaarden

Ook voor deze spaarvormen geldt een variabele rente. De spaarvormen kennen echter beperkende voorwaarden. Voorbeelden daarvan zijn: een minimale eerste inleg, de verplichting tot het doen van periodieke stortingen, rentepercentages die afhankelijk zijn van de omvang of groei van het saldo en een maximum aan het vrij opneembare bedrag per periode. Door de beperkende voorwaarden ligt de rentevergoeding normaal gesproken hoger dan bij sparen zonder voorwaarden. In deze categorie vallen ook: de kinderspaarrekeningen en bonusrenterekeningen.

3. Deposito sparen

Kenmerken van spaarvormen in deze categorie zijn de vaste rente en looptijd. De looptijd kan variëren van 1 maand tot 20 jaar. Voor deposito sparen geldt in de regel dat hoe langer u het geld vast zet, hoe hoger de rente is die u ontvangt. In deze categorie vallen ook: rentecertificaten, klimrenterekeningen, de annuïteitendeposito, de achtergestelde deposito en vreemde valuta deposito.

4. Fiscaal voordelig sparen

In deze categorie vallen spaarvormen waarmee u in aanmerking komt voor belastingvoordelen. De te onderscheiden spaarvormen zijn:

  • Levensloopregeling. Bij deze vorm van sparen houdt uw werkgever maximaal 12% van uw bruto jaarinkomen in en stort dit op een geblokkeerde rekening. U kunt het tegoed opnemen voor tussentijds onbetaald verlof. Benutting van het tegoed voor prepensioen levert minder of zelfs geen fiscaal voordeel op.
  • Banksparen. Hiermee kan u sparen voor uw pensioen, de aflossing van uw hypotheek of een periodieke uitkering uit een ontslagvergoeding (gouden handdruk banksparen).
  • Lijfrentesparen (of spaarverzekering). Hiermee bouwt u kapitaal op voor later, bijvoorbeeld voor uw pensioen. Een lijfrente-uitkering duurt zolang u in leven bent.
  • Duurzaam sparen. Het gespaarde geld wordt geïnvesteerd in culturele projecten of projecten die als doel hebben duurzame ontwikkeling met respect voor mens, dier en milieu te bevorderen en zijn goedgekeurd door de overheid. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in windmolens en biologische landbouw. Groen sparen is een vorm van duurzaam sparen.

Banken in Nederland

Ruim dertig banken in Nederland bieden gezamenlijk circa 500 mogelijkheden om te sparen. Welke spaarvormen worden aangeboden verschilt per bank. Naar schatting 75% van het spaargeld van Nederlanders staat op spaarrekeningen bij drie grote banken: ABN AMRO, ING en Rabobank. De rentevergoedingen bij deze banken zijn echter relatief laag.

Tot slot

Om aan alle spaarwensen van particulieren te voldoen hebben de banken in Nederland een groot aanbod aan mogelijkheden om te sparen ontwikkeld. Als u meer rendement op uw spaargeld wilt kan overstappen de enige oplossing zijn. Houdt er wel rekening mee dat gaan voor de hoogste spaarrente, door de beperkende voorwaarden, niet altijd de beste keuze hoeft te zijn.

Spaarrekeningen zonder voorwaarden vergelijken »