Belasting Nieuws en achtergronden

Huurtoeslag 2012 – Heeft u recht op huurtoeslag in 2012?

Wat is huurtoeslag? Huurtoeslag, ook wel huursubsidie genoemd, is een tegemoetkoming in de huurkosten. De Nederlandse overheid biedt deze toeslag aan huurders aan die, in verhouding tot hun inkomen, veel huur betalen. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier. De huurtoeslag is… Lees meer »

Studieschuld aftrekbaar in box 3? En wat is het verschil met de aftrek van studiekosten?

Studieschuld en studiekosten zijn twee verschillende zaken die voor de belasting anders uitpakken. Hierna een nadere toelichting op wanneer studiekosten aftrekbaar zijn en op de aftrek van studieschuld in box 3 in relatie tot de belasting. Studiekosten Studiekosten aftrekbaar: les/collegegeld, boeken en readers, kosten van tentamens, kosten voor EVC-procedures, (de… Lees meer »

Zorgtoeslag 2012 – Alles over zorgtoeslag in 2012

Wat is zorgtoeslag? Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. De Nederlandse overheid biedt deze toeslag aan om de premie voor de (wettelijk verplichte) zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. De zorgtoeslag is geregeld in de Wet op de zorgtoeslag en ingevoerd in 2006 als onderdeel van… Lees meer »

Vermogensbelasting 2013 & vrijstelling box 3 overzicht

Vermogensbelasting box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, is een heffing op het inkomen in box 3 Sparen en Beleggen van de belastingaangifte. U moet de Belastingdienst box 3 belasting betalen over geld waarover u al eens belasting betaald hebt, namelijk toen u het in de vorm van loon ontving. Er… Lees meer »

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress