Over 123geldzaken.nl

123geldzaken.nl is dé website over persoonlijke financiën van Nederland. Wij willen op internet een persoonlijke bron van inspiratie zijn voor jong en oud voor het zelf regelen van de eigen geldzaken. En we geloven dat ons eenvoudige 1-2-3 stappenplan voor iedereen werkt.

Wat doen we voor u?

We geven invulling aan ons motto “Uw geldzaken regelt u simpel en snel, via 123geldzaken.nl” door als informatieverschaffer een overzichtelijke website te bieden met: objectieve en begrijpelijke informatie over uw persoonlijke financiën, de mogelijkheid diverse financiële producten te vergelijken en deze gemakkelijk en snel online af te sluiten direct bij de aanbieder.

123Geldzaken is volledig onafhankelijk. Dit betekent dat geen enkele financiële instelling een aandeel heeft in of zeggenschap heeft over de inhoud van deze website.

Wie doet wat?

123Geldzaken is géén tussenpersoon (intermediair) van de aanbieder. U sluit uw financiële product direct af bij de aanbieder. De aanbieder stuurt u de polis en incasseert de afgesproken bedragen. Gedurende de looptijd treedt de aanbieder op als eerste aanspreekpunt voor bijvoorbeeld vragen, wijzigingen of schades. Via ons geen extra schakels dus tussen u en de aanbieder.

Wij bemiddelen of adviseren niet, we informeren u wel zo goed mogelijk. U kiest zelf uw financiële product. Als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u naar een adviseur gaan. U moet deze adviseur wel betalen. Deze kosten komen op de kosten die u betaalt voor uw financiële product.

Wat en hoe vergelijken wij?

Met ons hoeft u niet uw persoonsgegevens te delen.

Wij tonen verzekeringspremies op basis van standaardsituaties die gelden voor de gemiddelde Nederlander. Heeft u verzekeringen gevonden waarvan de polisvoorwaarden aansluiten op uw persoonlijke wensen, dan kunt u in de meeste gevallen direct doorklikken naar de websites van de verzekeraars om daar uw eigen premie te berekenen. Vervolgens kunt u ook een vergelijking op premie maken en bepalen welke verzekering het beste bij uw persoonlijke situatie past.

Wij vergelijken verzekeringen van aanbieders die rechtstreeks, zonder tussenkomst van een tussenpersoon of bank, met de klant zaken doen. Uit onderzoek (bron: TNS Nipo) blijkt dat deze aanbieders een betere reputatie hebben dan verzekeraars die via de bank of de tussenpersoon verzekeringen aanbieden.

Per financieel product vindt u direct bij de vergelijking een nadere toelichting op hoe de vergelijking tot stand is gekomen. U vindt hier ook een overzicht met aanbieders die niet in de vergelijking zijn opgenomen.

Hoe verdienen we?

Als u via onze website doorklikt naar de website van de aanbieder en daar een offerte aanvraagt of uw financiële product afsluit, ontvangen wij een eenmalige vergoeding van de aanbieder. Soms ontvangen wij een vergoeding per klik of een vast bedrag per periode. Met een aantal aanbieders hebben wij geen samenwerking. Dan ontvangen wij geen vergoeding. We tonen wel hun producten omdat we u inzicht willen geven in de beste mogelijkheden.

Met de vergoeding die 123Geldzaken ontvangt, zorgen we dat we u goed van dienst zijn. We informeren u kosteloos over geldzaken. Daarnaast zorgen wij dat onze website actueel blijft en dat u altijd een uitgebreide vergelijking krijgt.

123Geldzaken en privacy

Wij streven naar transparantie en brengen het zoals het is. U hoeft dus geen persoonsgegevens achter te laten.

Voordelen 123Geldzaken

vinkje (2)Afsluiten zonder tussenpersoon

vinkje (2)

Verzekeraars met de beste reputatie

vinkje (2)

Simpel en snel online regelen

vinkje (2)

Onafhankelijk

vinkje (2)

Geen persoonsgegevens achterlaten