Belasting

Hieronder vindt u diverse artikelen over belasting betreffende de geldzaken van particulieren.

Belasting nieuws & achtergronden

Studieschuld aftrekbaar in box 3? En wat is het verschil met de aftrek van studiekosten?

Studieschuld en studiekosten zijn twee verschillende zaken die voor de belasting anders uitpakken. Hierna een nadere toelichting op wanneer studiekosten aftrekbaar zijn en op de aftrek van studieschuld in box 3 in relatie tot de belasting. Studiekosten Studiekosten aftrekbaar: les/collegegeld, boeken en readers, kosten van tentamens, kosten voor EVC-procedures, (de… Lees meer »

Zorgtoeslag 2012 – Alles over zorgtoeslag in 2012

Wat is zorgtoeslag? Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. De Nederlandse overheid biedt deze toeslag aan om de premie voor de (wettelijk verplichte) zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden. De zorgtoeslag is geregeld in de Wet op de zorgtoeslag en ingevoerd in 2006 als onderdeel van… Lees meer »

Vermogensbelasting 2013 & vrijstelling box 3 overzicht

Vermogensbelasting box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, is een heffing op het inkomen in box 3 Sparen en Beleggen van de belastingaangifte. U moet de Belastingdienst box 3 belasting betalen over geld waarover u al eens belasting betaald hebt, namelijk toen u het in de vorm van loon ontving. Er… Lees meer »

Kindgebonden budget – Alles over kindgebonden budget 2012

Wat is kindgebonden budget? Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming van de Nederlandse overheid voor gezinnen in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. Ouders ontvangen het kindgebonden budget, indien zij hier recht op hebben, naast de kinderbijslag. De tegemoetkoming is geregeld in de Wet op het kindgebonden… Lees meer »

Meer belasting nieuws & achtergronden »