Pensioen banksparen

Pensioen banksparen voor aanvullend pensioen (ook wel pensioensparen, bancaire lijfrente, lijfrente banksparen of lijfrentesparen genoemd) of een lijfrenteverzekering is voor veel Nederlanders bittere noodzaak. Veel mensen hebben een pensioentekort. Of u nu op het punt staat te gaan sparen voor aanvullend pensioen of dat u al spaart en overweegt te kiezen voor pensioen banksparen; de juiste keuze is afhankelijk van veel factoren. Hierna een overzicht van de voordelen en nadelen van banksparen voor pensioen ten opzichte van een lijfrenteverzekering. U kunt hier ook de hoogste bancaire lijfrentes vergelijken en direct online afsluiten.

Direct vergelijken »

 


Wat is pensioen banksparen?

Pensioen banksparen is een spaarvorm waarbij fiscaal vriendelijk kapitaal kan worden gestort (periodiek of eenmalig) en gespaard of belegd op een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening.

Wat is lijfrenteverzekering voor pensioen?

Een lijfrenteverzekering voor pensioen is een verzekering waarmee fiscaal vriendelijk kapitaal wordt opgebouwd door een verzekeringnemer (hoeft niet dezelfde te zijn als de verzekerde; dat is namelijk de persoon voor wie de lijfrente bestemd is) voor aanvulling op het pensioen. De lijfrente is het bedrag dat periodiek aan de verzekerde wordt betaald. Dit bedrag wordt betaald uit de lijfrenteverzekering waarvoor periodiek premie is betaald of een eenmalige storting (koopsompolis) is gedaan.

Fiscaal voordeel (nieuw regime)

In de opbouwfase zijn ingelegde bedragen fiscaal aftrekbaar in box 1 (onder Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Bedragen zijn alleen aftrekbaar als u een pensioentekort heeft en als ze in het lopende kalenderjaar zijn gestort bij een door de Belastingdienst erkende instelling. Het opgebouwde kapitaal telt gedurende de gehele opbouw niet mee in de berekening van de vermogensbelasting box 3.

In de uitkeringsfase zal het opgebouwde kapitaal als pensioenvoorziening in periodieke betalingen worden uitgekeerd. Deze uitkeringen zijn wel belast in box 1. Doorgaans is de belasting die betaald wordt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment van opbouwen, waardoor fiscaal voordeel ontstaat.

Om de uitkering te krijgen is het regelen van een lijfrente- of bankspaaruitkering noodzakelijk. U bent niet verplicht de uitkering te laten plaatsvinden bij de bank of verzekeraar waar de opbouw heeft plaatsgevonden. U kunt shoppen en uitzoeken welke bank of verzekeraar voor u het meest voordelig is.

Pensioentekort

Op de site van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en reserveringsruimte (het pensioentekort) berekenen. De jaarruimte is het gebrek aan pensioenopbouw in het afgelopen jaar, de reserveringsruimte het gebrek in de voorgaande zeven jaar. U kunt fiscaal vriendelijk niet méér sparen dan het pensioentekort. Meer over of u een pensioentekort heeft leest u hier.

Een pensioentekort kan bijvoorbeeld zijn ontstaan als u:

 • Een aantal jaren niet heeft gewerkt;
 • Van baan bent gewisseld (pensioenbreuk);
 • Bent gescheiden;
 • Onbetaald verlof heeft genoten;
 • Met vervroegd pensioen bent gegaan;
 • Geen volledige AOW heeft opgebouwd.

Verschillen tussen banksparen en de (oudedags-) lijfrenteverzekeringen

Voor meer info over de verschillen tussen banksparen en de lijfrenteverzekering zie hier.

Voordelen en nadelen pensioen banksparen versus lijfrente verzekering

Voordelen van pensioen banksparen ten opzichte van een (oudedags-) lijfrenteverzekering zijn:

 • Van uw inleg worden minder kosten ingehouden. Banksparen is simpel en daardoor in de uitvoering goedkoper;
 • Banksparen is transparant. U kunt zelf makkelijk zien welk deel van uw inleg wordt gebruikt om te sparen of te beleggen, los van de kosten van een eventuele overlijdensrisicoverzekering;
 • Als u wilt stoppen met banksparen kunt u gemakkelijk zien welk bedrag er is opgebouwd, zonder de ingewikkelde kosten- en afkoopwaardebepalingen zoals bij een lijfrenteverzekering;
 • Het saldo op de rekening gaat altijd naar erfgenamen, wie dat ook zijn. Er verdwijnt dus nooit geld. Bij een levensverzekering moet de nabestaandenuitkering verzekerd zijn;
 • Als de bank of beleggingsinstelling waar u uw bankspaarrekening heeft onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt, is het opgebouwde kapitaal voor sparen op een geblokkeerde rekening gegarandeerd tot maximaal € 100.000 per bank per rekeninghouder bij een faillissement van de bank. Kapitaal dat wordt opgebouwd door middel van beleggen (bankbeleggen) valt niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel maar onder het beleggerscompensatiestelsel (maximaal € 20.000 gegarandeerd).
 • De uitkeringsperiode is op te rekken. Hierdoor kan banksparen ingezet worden als instrument om vermogen fiscaal vriendelijk naar een volgende generatie over te hevelen.

Nadelen van pensioen banksparen zijn:

 • Als het opgebouwde kapitaal op is vervalt de uitkering;
 • Voor banksparen op een beleggingsrekening geldt dat er altijd een beleggingsrisico is;
 • Bij een geblokkeerde spaarrekening dekt het depositogarantiestelsel bij een faillissement van de bank maximaal 100.000 euro spaargeld. Bij banksparen voor pensioen overschrijdt u die grens mogelijk al snel. Spreiding over meerdere bankspaarproducten bij banken die onder verschillende bankvergunningen vallen is in dat geval de beste oplossing;
 • Bij banksparen valt verder het opgebouwde bedrag bij overlijden in de totale nalatenschap. Dit betekent dat er (in tegenstelling tot bij een levensverzekering) mogelijk successiebelasting betaald moet worden.

Tot slot

Producten verschillen en de uiteindelijke uitkering is afhankelijk van diverse factoren. Meerdere offertes aanvragen maakt het vergelijken van aanbieders op rente én voorwaarden mogelijk.

Direct ingaande lijfrente vergelijken »

 

Lijfrente uitstellen vergelijken »