autopechhulp

Lijfrenteverzekering

De lijfrenteverzekering heeft diverse voor- en nadelen ten opzichte van banksparen voor aanvullend pensioen. Voor een overzicht van deze voor- en nadelen zie hier. Of een lijfrenteverzekering daadwerkelijk bij u past is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Hierna wordt ingegaan op de lijfrenteverzekering en wordt u de mogelijkheid geboden diverse lijfrenteverzekeringen te vergelijken.

Direct vergelijken »

 


Wat is lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering voor pensioen is een verzekering waarmee fiscaal vriendelijk kapitaal kan worden opgebouwd door een verzekeringnemer. Hoe fiscaal vriendelijk kapitaal kan worden opgebouwd, zie hier. De verzekeringsnemer hoeft niet dezelfde te zijn als de verzekerde; dat is namelijk de persoon voor wie de lijfrente bestemd is. De lijfrente is het bedrag dat periodiek aan de verzekerde wordt betaald. Dit bedrag wordt betaald uit de lijfrenteverzekering waarvoor periodiek premie is betaald of een eenmalige storting (koopsompolis) is gedaan.

De 3 belangrijkste vormen van lijfrente zijn:

  1. De levenslange oudedagslijfrente: loopt zolang “het lijf” in leven is;
  2. De tijdelijke oudedagslijfrente: heeft een vooraf afgesproken looptijd;
  3. De nabestaandenlijfrente; onderscheid wordt gemaakt in lijfrenten die toekomen aan familieleden (jonger of ouder dan 30 jaar) en niet-familieleden.

Een overbruggingslijfrente is een tijdelijke lijfrenteuitkering tot uw 65e. Dit is alleen nog mogelijk met geld dat ingelegd is voor 2006 of teruggewenteld mocht worden tot voor deze datum. Daarnaast moet de lijfrente toekomen aan de belastingplichtige zelf. Gaat de belastingplichtige eerder met pensioen, dan mogen de termijnen van de overbruggingslijfrente hierop afgestemd worden. De uitkering van de overbruggingslijfrente is wel aan een jaarlijks maximum gebonden. Er is geen tegenhanger van deze regeling bij banksparen en er wordt hierna niet verder op ingegaan.

Lijfrente premievrij maken (opzeggen)

U kunt een lijfrenteverzekering meestal premievrij maken. U heeft geen maandelijkse inleg meer maar bouwt geen nieuw kapitaal meer op, het opgebouwde kapitaal blijft staan.

Lijfrente komt vrij

Bij een expirerende lijfrente kunt u zelf bepalen hoe u het geld uit de lijfrentepolis wil laten uitbetalen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u vanaf een bepaald moment een maandelijkse uitkering ontvangt bij de huidige verzekeraar of bij een andere of dat u de uitkering uitstelt.

Bij afkoop van een lijfrenteverzekering (ookwel beëindiging) keert de verzekeraar het bedrag in één keer uit in plaats van in termijnen (let daarbij goed op de fiscale gevolgen). De verzekeringsnemer moet daarvoor een verzoek indienen tot het beëindigen van de lijfrenteverzekering.

Persoonlijke wensen

Belangrijke vragen bij het in kaart brengen van uw persoonlijke wensen zijn:

  • Wilt u het lang levenrisico verzekeren of zelf dragen? Bij banksparen stopt de uitkering zodra er geen saldo meer op de bankspaarrekening staat. Het inkomen kan flink terugvallen als de begunstigde dan nog leeft;
  • Wilt u het nabestaandenrisico verzekeren? In de uitkeringsfase stopt een lijfrente op het moment dat u overlijdt. Nabestaanden krijgen niets tenzij u een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten. Bij banksparen gaat het resterende bedrag wel naar de nabestaanden;
  • Bent u bereidt risico te nemen bij het opbouwen van kapitaal? Bij sparen kunt u het beoogde eindkapitaal gegarandeerd opbouwen. Bij beleggen is het beoogde eindkapitaal niet zeker, maar de kans op een hoger rendement groter;
  • Wilt u dat uw kapitaal onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt? Bij banksparen vallen tegoeden onder het Nederlandse depositogarantiestelsel (let op de voorwaarden), bij een lijfrente niet.

Tot slot

Een keuze maken is niet altijd gemakkelijk. Verzekeraars bieden veel verschillende soorten lijfrentepolissen met diverse regelingen en voorwaarden aan. Door meerdere offertes aan te vragen kunt u verschillende aanbieders goed vergelijken.

Aandachtspunten bij het vergelijken zouden in ieder geval moeten zijn: het verwachte rendement (en de risico’s die daarbij horen), de kosten die worden berekend (zowel periodiek als bij overstappen), de hoogte van de inleg en de toekomstige uitkeringen.

Lijfrenteverzekeringen vergelijken »