Opzegbrief voorbeeld

Standaard brief voor het opzeggen van uw autoverzekering:


[Uw Naam]
[Adres]
[Postcode] [Woonplaats]

[Naam verzekeringsmaatschappij]
[Postbus]
[Postcode] [Plaats]

[Woonplaats][Datum]

Betreft: opzeggen autoverzekering

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zeg ik mijn autoverzekering met onderstaande gegevens per eerstvolgende vervaldatum na dagtekening op.

Polisnummer: [Polisnummer]
Naam: [Naam]
Adres: [Adres]
Postcode + plaats: [Postcode] [Woonplaats]

Graag zie ik de bevestiging van deze opzegging tegemoet.


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress