Uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken – Opzeggen

Opzeggen van uw uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering afkopen of uitvaartverzekering premievrij maken? Het opzeggen van een uitvaartverzekering vóór het overlijden kent een aantal beperkingen. Opzeggen kan door middel van uitvaartverzekering afkopen of premievrij maken.

Uitvaartverzekering afkopen

Uitvaartverzekering afkopen betekent dat de waardeopbouw in de polis wordt uitgekeerd, onder aftrek van kosten en eventuele premie-achterstand. De afkoopwaarde is op te vragen bij de verzekeraar en is lager dan het bedrag dat u tot dat moment aan premie heeft betaald. Uitvaartverzekering afkopen is vaak financieel onvoordelig.

Uitvaartverzekering premievrij maken

Uitvaartverzekering premievrij maken wil zeggen dat u stopt met het betalen van premie. Als waardeopbouw heeft plaatsgevonden, dan kunnen de nabestaanden na het overlijden van de verzekerde beschikken over het in de premievrije polis opgebouwde bedrag (door de gemaakte kosten voor de uitvaart te declareren). Let op: het premievrij maken van een polis is wel aan een aantal voorwaarden verbonden, de verzekering moet bijvoorbeeld een minimaal aantal jaren bestaan.

Betaalt u de premie in termijnen dan krijgt u bij opzeggen meestal niets. Het recht op uitvaartverzekering afkoop verschil per verzekeraar en er zijn voorwaarden aan verbonden.

Opzeggen doet u door het verzekeringsbewijs inclusief ondertekende opzegbrief terug te sturen naar de verzekeraar. Opzeggen kan betekenen dat u een opzegboete moet betalen.

Uitvaartverzekeringen vergelijken »