Univé Rechtsbijstandverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnivé

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Univé
Verzekering Univé Rechtsbijstandverzekering Particulier
Actie/bijzonderheden Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (september 2020)!
Rechtshulpverlener Stichting Univé Rechtshulp (SUR)
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Polisvoorwaarden Vier sterren
Naar premie
Meer van verzekeraar Univé

Details polisvoorwaarden

Verzekerde geschillen
Basisdekking en aanvullende dekkingen Verzekeringsgebied Kostenmaximum*
Strafrechtelijke vervolging buiten het verkeer Niet gedekt
Schadeverhaal op derde(n) (algemeen) Consument & Wonen Wereld € 50.000
Schadeverhaal op verzekerde(n) buiten het verkeer Consument & Wonen, één keer advies** Nederland € 50.000
Consumentenovereenkomst Consument & Wonen Europese Unie € 50.000
Geschillen m.b.t. geldleningen Consument & Wonen Europese Unie € 50.000
Geschillen met zorgverzekeraar Consument & Wonen Europese Unie € 50.000
Geschillen m.b.t. geboekte (vakantie)reis Consument & Wonen Europa en landen aan de Middellandse Zee € 50.000
Geschillen inzake personen- en familierecht Consument & Wonen, één keer advies Nederland € 1.500
Geschillen over een erfenis Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen met een onderwijsinstelling over onderwijs Consument & Wonen Europese Unie € 50.000
Schadeverhaal op derde(n) (woning) Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. koop en verkoop eigen woning Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. hypotheken Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. bouw en verbouw eigen woning Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. verhuur eigen woning Niet gedekt
Geschillen met plaatselijke of landelijke overheid Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen inzake burenrecht Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen over de huur van een woning Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. koop, verkoop motorrijtuig Verkeer & Voertuigen Europese Unie € 50.000
Geschillen m.b.t. reparatie, onderhoud motorrijtuig Verkeer & Voertuigen Europese Unie € 50.000
Strafrechtelijke vervolging als verkeersdeelnemer Verkeer & Voertuigen Landen op ‘Groene kaart’** € 50.000
Schadeverhaal op derde(n) in het verkeer Verkeer & Voertuigen Wereld € 50.000
Schadeverhaal na medische behandeling Consument & Wonen Wereld € 50.000
Geschillen over werk in loondienst Werk & Inkomen. Deze dekking kunt u uitsluiten, u krijgt dan korting op de premie Europese Unie € 50.000
Geschillen inzake sociaal zekerheidsrecht Werk & Inkomen Europese Unie € 50.000
Geschillen over opbouw en uitkering pensioen Werk & Inkomen Europese Unie € 50.000
Geschillen over belastingaanslagen Belasting & Vermogen Nederland € 50.000
Geschillen m.b.t. vermogensbeheer Belasting & Vermogen, mits geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI) Nederland € 50.000
Geschillen over tweede woning/vakantiewoning Consument & Wonen Nederland € 50.000
Geschillen over beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap Belasting & Vermogen Nederland € 3.000
Wachttijd
Geen wachttijd Voor deze verzekering geldt geen wachttijd
3 maanden
6 maanden
12 maanden
Opmerkingen Belasting & Vermogen: beroep op mediation bij echtscheiding is alleen mogelijk als het huwelijk of geregistreerde partnerschap minimaal drie jaar heeft geduurd en de module Belasting & Vermogen langer dan 3 jaar geleden is afgesloten
Minimumbelang
Standaard € 100
Opmerkingen Verkeer en strafzaken: € 0
Vrije advocaatkeuze
Kostenmaximum (standaard) € 3.500. Optioneel: € 6.000 of € 10.000
Eigen risico € 250
Opmerkingen
Verzekerde kosten
Juridisch advies Gedekt
Kosten voeren rechtzaak Gedekt
Kosten inschakelen getuigen Gedekt, voor zover door de rechter opgeroepen
Kosten ten uitvoerlegging vonnis Gedekt, in de eerste 5 jaar nadat de rechter de uitspraak heeft gedaan
Vergoeding bij financieel onvermogen tegenpartij € 1.250
Voorschot waarborgsom € 25.000
Premie en afsluiten
Afsluiten »

* Europa en landen aan de Middellandse Zee: € 50.000. Rest van de wereld: € 15.000.

** Betaling van ook de proceskosten als achteraf blijkt dat de ander schade zou hebben door een onrechtmatige daad van u, de rechter vindt u niet aansprakelijk en u een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren heeft afgesloten en deze geen dekking biedt voor het geschil.

*** De landen die staan op het Internationaal Verzekeringsbewijs die wordt verstrekt bij de Unive motorrijtuigenverzekeringen. Meestal zijn dit: Europa en landen aan de Middellandse Zee.


Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress