OHRA Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht ohra-nieuw
Algemeen
Verzekeraar OHRA
Verzekering OHRA Inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering
Actie/bijzonderheden OHRA aansprakelijkheidsverzekering: Vijf-sterren Moneyview op “Voorwaarden” (september 2019)!
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtmerijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van OHRA OHRA

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Vergoeding maximaal € 500 (na inbraak)
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval, veroorzaakt door een technisch defect, is gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (All Risk)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 15.000
Lijfsieraden € 6.000
Geld € 1.500
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Gedekt, mits op het polisblad aangegeven
Beroepsgereedschap € 1.000
Inboedel van derden Gedekt. Gehuurde inboedel maximaal € 2.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding boven verzekerd bedrag mits als gevolg van brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, als het gaat om stormschade aan zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken (exclusief vlag), buitenlampen en uithangborden, brom- of snorfietsen, onderdelen of accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen en uitrusting voor beroep, kantoor- en/of praktijkinventaris, gehuurde inboedel en medische apparatuur in bruikleen
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 10.000 per gebeurtenis
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 2.500 per categorie per verzekerde. Aanvullende beperkingen van toepassing. Smartphone en tablet max. € 500
Lijfsieraden € 750 per categorie per verzekerde
Geld Niet gedekt

Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd bedrag € 1.250.000 per gebeurtenis. Optioneel € 2.500.000
Dekkingsgebied Wereld
Eigen risico € 0
Polisvoorwaarden: Vijf sterren
Verzekerde hoedanigheid
Als particulier Gedekt
Betaald klussen Niet gedekt
Bijbaan kinderen Gedekt
Studie/stage kinderen Gedekt, mits ongehuwd
Onbetaald vrijwilligerswerk Gedekt
Schade aan personen en aan spullen van anderen
Algemeen Gedekt
Schade door vriendendienst Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis
Opzicht Gedekt, max. € 25.000 per gebeurtenis
Onrechtmatig opzicht Niet gedekt
Schade door huisdieren Gedekt
Schade door sport en spel Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis
Schade door logeer- en oppassituatie Gedekt. Indien niet wettelijk aansprakelijk: max. € 25.000 per gebeurtenis
Schade veroorzaakt als passagier van een motorrijtuig of (lucht-)vaartuig Gedekt
Onderlinge aansprakelijkheid verzekerden Gedekt, mits letselschade
Schade aan of door onroerende zaken
Schade door eigen woning Gedekt, mits gelegen in Nederland en door verzekerde(n) bewoond
Niet/niet meer bewoonde woning Gedekt, maximaal 24 maanden
Tweede woning Gedekt, maximaal 1 andere woning gelegen in Nederland en permanent door maximaal 2 particuliere huishoudens bewoond
Schade aan huurwoning Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door een zaak die hangt aan de buitenkant van de woning en/of bijgebouwen en die zelf gemonteerd zijn
Schade aan gehuurd vakantieverblijf Gedekt, mits door brand of water (kapotte leidingen of installaties)
Schade met of door motorrijtuigen
Schade door joyriding Gedekt, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar. Voor schade aan het motorrijtuig zelf is het maximaal verzekerde bedrag € 15.000 per gebeurtenis
Extra vergoedingen
Schadeverhaal Gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress