OHRA Opstalverzekering

Allianz DirectCentraal BeheerFBTONationale NederlandenOHRAUnive

AansprakelijkheidsverzekeringInboedelverzekeringOpstalverzekering

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar OHRA
Verzekering OHRA Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur geldt voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Autoverzekering, Motorverzekering, Doorlopende reisverzekering, Caravanverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Zorgverzekering, Huisdierenverzekering

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250, € 500 of € 1.000
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Schade door o.a. brand, ontploffing, overstroming, bewerking en tijdens verbouwing niet gedekt
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan. Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door hagel of sneeuwdruk
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Vorstschade aan leidingen Gedekt, mits bij aangekondigde vorst de buitenkraan is afgetapt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning (aan max. twee personen of een gezin) of gedeeltelijk (max. 2 kamers aan verschillende personen, stellen of gezinnen tegelijk). Er kan een verhuuradministratie getoond worden en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, uitzondering: schade door diefstal van materialen en/of vandalisme is alleen verzekerd na inbraak
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Deze beperkingen gelden niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning. Glasbreuk is niet gedekt.
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt
Saneringskosten Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen of overstroming
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250, € 500 of € 1.000
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

FBTOUniveCentraal Beheer

OHRANationale NederlandenDela

InsharedAllianz DirectAegon

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress