Unive Opstalverzekering

Allianz DirectCentraal BeheerFBTONationale NederlandenOHRAUnive

AansprakelijkheidsverzekeringInboedelverzekeringOpstalverzekering

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Unive
Verzekering Unive Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Autoverzekering, Motorverzekering, Scooterverzekering, Fietsverzekering, Doorlopende reisverzekering, Caravanverzekering, Camperverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Zorgverzekering, Huisdierenverzekering

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100, € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in windschermen of schuttingen in de tuin of op het balkon of dakterras
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt, tenzij de schade is ontstaan door de versiering
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen, deuren, roosters of luiken die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits uit een leiding of tank en de installatie is aangesloten op een schoorsteen
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Los af te sluiten
Glas Gedekt
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Leegstand Tot 3 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw gelden beperkingen op de normale dekking, tenzij verzekerde aantoont dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en de aan-/verbouwactiviteiten
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet edekt, tenzij dit vermeld staat op het polisblad
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Opruimingskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 104 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Maximaal de redelijke kosten
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 104 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Vergoeding van de kale huurprijs
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door brand, aanrijding, aanvaring, afvallende/uitstromende lading. Maximaal € 50.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, maximaal € 1.250
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100, € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

FBTOUniveCentraal Beheer

OHRANationale NederlandenDela

InsharedAllianz DirectAegon

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress