Nationale Nederlanden Opstalverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

Inboedelverzekering│Opstalverzekering│Aansprakelijkheidsverzekering

« Terug naar overzicht NN_Nat-Ned__logo_01_rgb_fc_00721-114x85
Algemeen
Verzekeraar Nationale Nederlanden
Verzekering Nationale Nederlanden Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar Nadat de polis verlengd is, is de verzekering zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Nationale Nederlanden

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Nee
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is niet onbeperkt. De garantie geldt tot € 600.000 per gebeurtenis
Maximaal verzekerd bedrag Het maximum te verzekeren bedrag is € 600.000
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits rook/roet uit schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt. Altijd gedekt bij Allrisk-dekking
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Niet gedekt. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Niet gedekt. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Omvallen van kranen en heistellingen Niet gedekt. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits niet op zakelijke basis
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf
Leegstand Tot 2 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw geldt geen beperking op de normale dekking. Bouwmaterialen zijn meeverzekerd tot max. € 100.000 voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot max. de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag
Opruimingskosten Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag
Saneringskosten Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering). Minimum schadebelang is € 1.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering)
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal € 5.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 10 dagen
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld dan max. 10 weken
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door brand, luchtverkeer of door iemand die tegen de woning is aangereden of aangevaren
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade Het gekozen eigen risico
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress