Nationale Nederlanden Opstalverzekering

Allianz DirectCentraal BeheerFBTONationale NederlandenOHRAUnive

AansprakelijkheidsverzekeringInboedelverzekeringOpstalverzekering

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Nationale Nederlanden
Verzekering Nationale Nederlanden Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Autoverzekering, Doorlopende reisverzekering, Bootverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Ongevallenverzekering

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Polisvoorwaarden: Vijf sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits installatie aangesloten op schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits gebruik voor privedoeleinden (geen bedrijfsmatige activiteiten)
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, schade door diefstal/vandalisme alleen gedekt na inbraak
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd tot maximaal €100.000, maar alleen voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits kleinschalige beroepsmatige activiteiten
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot max. de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt
Saneringskosten Gedekt. Minimum schadebelang is € 1.000
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal € 20.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt. Wordt de woning niet opnieuw gebouwd dan max. 10 weken
Kosten herstel tuin Gedekt, maximaal € 10.000 (beperkingen van toepassing)
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, maximaal € 750
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade Het gekozen eigen risico
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

FBTOUniveCentraal Beheer

OHRANationale NederlandenDela

InsharedAllianz DirectAegon

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress