Vergelijk Polisdetails – Beste opstalverzekeringen 2024

« Terug naar overzicht cb_logo_12060 logo_inshared fbto ohra-nieuw
Algemeen
Verzekeraar Centraal Beheer Inshared FBTO OHRA
Product Opstalverzekering Opstalverzekering Opstalverzekering Opstalverzekering
Dekking All Risk All Risk All Risk All Risk
Actie/bijzonderheden Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting. Centraal Beheer Opstalverzekering (All risk): Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (juni 2019)!
Standaard contractduur 12 maanden 12 maanden 12 maanden 12 maanden
Opzegtermijn in eerste jaar Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Naar premie Naar premie Naar premie Naar premie
Meer van verzekeraar Centraal Beheer Inshared FBTO OHRA

Polisvoorwaarden – Details

Garantie tegen onderverzekering Ja Ja Ja Ja
Maximaal bedrag De herbouwwaarde-garantie is onbeperkt De herbouwwaarde-garantie is onbeperkt De herbouwwaarde-garantie is onbeperkt De herbouwwaarde-garantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200 € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf € 0. Optioneel € 150 of € 300 € 0. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Vijf sterren Vijf sterren Vijf sterren Vijf sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Funderingen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd Gedekt, mits aan het gebouw verankerd Gedekt, mits aan de woning bevestigd Gedekt
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Schade door brand, ontploffing en overstroming niet gedekt
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof Gedekt, ook als van kunststof Gedekt, ook als van kunststof Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt Gedekt, tenzij het glas is in terreinafscheidingen of tuinoverkappingen Gedekt Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Glas in deuren Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Glazen deuren Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt, tenzij schade door brand of inbraak Niet gedekt Niet gedekt, tenzij schade door brand of inbraak Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt Gedekt, max. € 500 Gedekt Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op het rookkanaal Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen) Gedekt, mits aangesloten op het rookkanaal Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Ontploffing Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Storm Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen, deuren, lichtkoepels of luiken die open staan. Uitgesloten is schade aan dakgoten en kozijnen Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan Gedekt, tenzij door ramen, deuren, lichtkoepels of luiken die open staan. Uitgesloten is schade aan dakgoten en kozijnen Gedekt, tenzij door ramen die open staan. Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door hagel
Sneeuwdruk Gedekt Gedekt Gedekt Niet gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt Niet gedekt Niet gedekt Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt Gedekt, geen vergoeding voor de kosten voor het saneren van grond, grondwater en oppervlaktewater Gedekt Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt Gedekt Niet gedekt Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt, tenzij daardoor brandschade, ontploffing of kortsluiting ontstaat Niet gedekt Niet gedekt, tenzij daardoor brandschade, ontploffing of kortsluiting ontstaat Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt Niet gedekt Niet gedekt Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt Niet gedekt, tenzij de schade door brand is ontstaan Gedekt Gedekt
All risk schades Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, de gehele woning of maximaal 4 kamers mits de woning het woonadres is van de huurder(s) en er een schriftelijke huurovereenkomst is Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is. All risk schades zijn niet gedekt Gedekt, de gehele woning of maximaal 4 kamers mits de woning het woonadres is van de huurder(s) en er een schriftelijke huurovereenkomst is Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst, maximaal 300 dagen per kalenderjaar en maximaal 2 woningen Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont en belast is met het dagelijks toezicht) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is en maximaal 120 dagen per jaar. All risk schades zijn niet gedekt Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst, maximaal 300 dagen per kalenderjaar en maximaal 2 woningen Gedekt, de gehele woning (aan max. twee personen of een gezin) of gedeeltelijk (max. 2 kamers aan verschillende personen, stellen of gezinnen tegelijk). Er kan een verhuuradministratie getoond worden en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 90 dagen leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, mits gemeld binnen 30 dagen Tot 90 dagen leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, uitzondering: schade door diefstal van materialen en/of vandalisme is alleen verzekerd na inbraak
Aanbouw en verbouw meer info meer info meer info meer info
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits verzekerde het bijgebouw van de woning of de woning kleinschalig zakelijk gebruikt Gedekt, een beperkte zakelijke nevenbestemming (bijvoorbeeld kantoor aan huis of schoonheidssalon) Gedekt, mits verzekerde het bijgebouw van de woning of de woning kleinschalig zakelijk gebruikt Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade Gedekt Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten Gedekt, tot maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar
Bereddingskosten Gedekt Gedekt Gedekt Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken max. € 1.000. Kosten om asbest op te ruimen van de verzekerde woning max. € 100.000 Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000 Gedekt. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken max. € 1.000. Kosten om asbest op te ruimen van de verzekerde woning max. € 100.000 Gedekt
Saneringskosten Gedekt Gedekt, tot max. € 35.000 Gedekt Gedekt
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt Gedekt, tot max. € 35.000 Gedekt Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken). Maximaal € 35.000 Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 Gedekt
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 Niet gedekt Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000 Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 10 weken) en max. € 12.500
Kosten herstel tuin Gedekt. Planten, bomen en struiken: max. € 25.000 en bij schade door storm of diefstal max. € 1.000 als deze niet horen bij de terreinafscheiding Gedekt. All risk schades zijn niet gedekt Gedekt. Planten, bomen en struiken: max. € 25.000 en bij schade door storm of diefstal max. € 1.000 als deze niet horen bij de terreinafscheiding Gedekt, mits de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500 Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 500 Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200 € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf € 0. Optioneel € 150 of € 300 € 0. Optioneel € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 200 € 225 € 200 € 225
Eigen risico glasschade € 0 € 0 € 0 € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken Bekijken Bekijken Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten » Afsluiten » Afsluiten » Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress