Inshared Opstalverzekering

AegonAllianz DirectCentraal BeheerFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

Inboedelverzekering│Opstalverzekering│Aansprakelijkheidsverzekering

« Terug naar overzicht logo_inshared
Algemeen
Verzekeraar Inshared
Verzekering Inhared Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur geldt voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Inshared

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan het gebouw verankerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt. Max. € 500 en oppervlakte max. 6m2 voor glas in terreinafscheidingen, balkon en kassen
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt, max. € 500 en oppervlakte max. 6m2
Glas als versiering Gedekt, max. € 500
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen)
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt. Optioneel met Compleet-dekking
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits verzekerde een schriftelijke of digitale huurovereenkomst met de huurder heeft waaruit blijkt welke persoon de huurder is en verzekerde in de woning woont en maximaal 40 m2 van het vloeroppervlakte van de woning aan een ander verhuurt of in het geval verzekerde zelf in de woning woont en de woning volledig verhuurt en verzekerde met de huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden is aangegaan
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, mits verzekerde een schriftelijke of digitale huurovereenkomst met de huurder heeft waaruit blijkt welke persoon de huurder is en verzekerde in de woning woont en maximaal 40 m2 van het vloeroppervlakte van de woning aan een ander verhuurt of in het geval verzekerde zelf in de woning woont en de woning volledig verhuurt en verzekerde met de huurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden is aangegaan en maximaal 30 dagen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, de leegstand moet binnen 14 dagen gemeld worden
Aanbouw en verbouw Tijdens aanbouw of verbouw van de woning is er dekking. Er is geen dekking bij schade als de oorzaak van de schade bij de bouwwerkzaamheden ligt. Behalve bij schade door brand, blikseminslag, luchtverkeer, ruimtevaartuigen of meteorieten
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, een beperkte zakelijke nevenbestemming (max. 40 m2 en geen personeel in dienst dat werkt vanuit de woning)
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000
Saneringskosten Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 24 maanden
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt, tot max. € 30.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 800
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 150
Eigen risico stormschade € 200
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress