Centraal Beheer Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht cb_logo_12060
Algemeen
Verzekeraar Centraal Beheer
Verzekering Centraal Beheer Woonverzekering
Actie/bijzonderheden Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting! Centraal Beheer opstalverzekering (AR): Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (juni 2019)!
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Centraal Beheer Centraal Beheer

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt, tenzij schade door brand of inbraak
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op het rookkanaal
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen, deuren, lichtkoepels of luiken die open staan. Uitgesloten is schade aan dakgoten en kozijnen
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt, tenzij daardoor brandschade, ontploffing of kortsluiting ontstaat
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Optie (All Risk)
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, de gehele woning of maximaal 4 kamers mits de woning het woonadres is van de huurder(s) en er een schriftelijke huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst, maximaal 300 dagen per kalenderjaar en maximaal 2 woningen
Leegstand Tot 90 dagen leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er geen dekking voor schade door vorst, graafwerkwerkzaamheden, bemaling en funderingswerkzaamheden, het niet werken volgens de regels of richtlijnen, diefstal en vandalisme zonder braakschade aan de woning die was afgesloten en schade door regen en sneeuw en dat komt omdat de woning wordt gebouwd of verbouwd
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits verzekerde het bijgebouw van de woning of de woning kleinschalig zakelijk gebruikt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken max. € 1.000. Kosten om asbest op te ruimen van de verzekerde woning max. € 100.000
Saneringskosten Gedekt
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000
Kosten herstel tuin Gedekt. Planten, bomen en struiken: max. € 25.000 en bij schade door storm of diefstal max. € 1.000 als deze niet horen bij de terreinafscheiding
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200
Eigen risico stormschade € 200
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 0. Optie € 100 of € 200
Polisvoorwaarden: Vijf sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Niet gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval veroorzaakt door een technisch defect van langer dan 6 uur is gedekt.
Glasbreuk Optie (Opstalverzekering)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (All Risk)
Vergoeding
Standaard maximaal € 200.000 per voorwerp
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 35.000
Lijfsieraden Gedekt, zonder aparte maximering op het verzekerde bedrag. Sieraden of horloges die niet in een kluis liggen: tot € 5.000
Geld € 1.250
Fietsen Gedekt, zonder aparte maximering op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder aparte maximering op het verzekerde bedrag. Motorrijtuigen zonder kenteken die in de garage of schuur staan: tot € 35.000
Zakelijke inboedel € 25.000
Beroepsgereedschap € 25.000
Inboedel van derden € 25.000
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag (m.u.v. asbest max. € 100.000)
Herstel van tuinaanleg en beplanting Optie (Opstalverzekering)
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt standaard vastgesteld op basis van de dagwaarde voor motorrijtuigen zonder kenteken, onderdelen en accessoires van personenauto’s en motoren, bromfietsen en snorfietsen met kenteken, inboedel die voor de schade niet meer gebruikt wordt, gehuurde, geleende of geleasede inboedel waarvoor verzekerde een contract heeft, inboedel in uw bedrijf en verzamelingen, kunst, schilderijen, antiek of sieraden (indien niet bepaald kan worden hoeveel het kost om het nu te kopen)
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Optioneel (Kostbaarheden Buitenshuisverzekering)
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 100.000
Audio(visuele)- en computerapparatuur Gedekt, zonder aparte maximering op het verzekerde bedrag
Lijfsieraden Gedekt, zonder aparte maximering op het verzekerde bedrag
Geld Gedekt, max. € 250 per gebeurtenis
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress