Aegon Woonverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht aegon
Algemeen
Verzekeraar Aegon
Verzekering Aegon Woonverzekering
Actie/bijzonderheden Tijdelijk tot 30% welkomstkorting!
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar Nadat de polis verlengd is, is de verzekering te beëindigen met een opzegtermijn van 1 maand
Eenmalige poliskosten Ja
Naar premie
Meer van Aegon Aegon

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optie € 0, € 200, € 350 of € 600
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Dekking kostbaarheden
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 6.000. Optioneel te verhogen tot € 40.000 met Allrisk-dekking
Kunst/Antiek Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor kunst, antiek, verzameling en instrumenten). Optioneel te verhogen tot € 50.000 met Allrisk-dekking
Verzameling Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor kunst, antiek, verzameling en instrumenten). Optioneel te verhogen tot € 50.000 met Allrisk-dekking
Instrumenten Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor kunst, antiek, verzameling en instrumenten). Optioneel te verhogen tot € 50.000 met Allrisk-dekking
Sieraden Vergoeding tot € 3.000. Optioneel te verhogen tot € 25.000 met Allrisk-dekking
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 500. Optioneel te verhogen tot € 1.250 met Allrisk-dekking
Inboedel van anderen Vergoeding tot € 125.000
Zakelijke inboedel Niet gedekt. Optioneel mee te verzekeren met Allrisk-dekking
Beroepsgereedschap Niet gedekt. Optioneel mee te verzekeren met Allrisk-dekking
Eigenaarsbelang Niet gedekt
Huurdersbelang Vergoeding tot € 6.000
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt (overstroming van niet primaire waterkering (bijvoorbeeld rivieren en meren) wel gedekt)
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Buitenshuisdekking Standaard meeverzekerd
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand geldt de normale dekking (melding binnen 2 maanden). Glasbreuk niet gedekt
Gedekte termijn leegstand De normale dekking geldt maximaal 3 maanden
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd
Gedekte termijn tijdelijke verhuur De maximale toegestane termijn is 30 dagen per kalenderjaar
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade geldt een eigen risico van € 250
Afwijkend eigen risico grote stedengebied Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een eenzelfde kalenderjaar wordt het gekozen eigen risico verhoogd met € 250. Dit eigen risico is af te kopen
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0, € 200, € 350 of € 600
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze gezamenlijk niet groter zijn dan 50 m2
Terreinafscheidingen Gedekt, mits geen planten, bomen, struiken of rietmatten
Zonnepanelen Gedekt, mits aan de woning bevestigd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt. Waterbed alleen gedekt bij Allrisk-dekking
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren. Dekking voor glasschade is standaard meeverzekerd bij All Risk dekking
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 30 dagen per kalenderjaar. Er is geen dekking voor diefstal of vandalisme aan de woning
Leegstand Tijdens leegstand van de woning geldt er geen beperking op de normale dekking. Glasbreuk is niet gedekt
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor alle zaken behalve glasbreuk. Diefstal is alleen gedekt indien er braaksporen zijn. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag. Bij All Risk: tot max. 100% van het verzekerde bedrag, opruimingskosten voor asbest worden tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag vergoed
Saneringskosten Optioneel mee te verzekeren met All Risk dekking (tot max. 100% van het verzekerde bedrag)
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, max. € 250 (All Risk max. € 500)
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, max. de huurwaarde van het woonhuis en max. € 10.000 (All Risk max. € 20.000) per kalenderjaar
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 10.000 (All Risk max. € 20.000) per kalenderjaar
Kosten herstel tuin Niet gedekt
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0, € 200, € 350 of € 600 (All Risk € 0, € 100, € 250, € 500)
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress