Inshared Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht logo_inshared
Algemeen
Verzekeraar Inshared
Verzekering Inshared Woonverzekering (EUG)
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur geldt voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Inshared Inshared

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Dekking kostbaarheden
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor audio, TV, computers)
Kunst/Antiek Vergoeding tot € 35.000 (totaalbedrag voor andere waardevolle spullen)
Verzameling Vergoeding tot € 35.000 (totaalbedrag voor andere waardevolle spullen)
Instrumenten Vergoeding tot € 35.000 (totaalbedrag voor andere waardevolle spullen)
Sieraden Vergoeding tot € 5.500
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 1.250
Inboedel van anderen Vergoeding tot € 10.000
Zakelijke inboedel Vergoeding tot € 8.000
Beroepsgereedschap Vergoeding tot € 8.000
Eigenaarsbelang Eigenaarsbelang is niet standaard meeverzekerd
Huurdersbelang Huurdersbelang is niet standaard meeverzekerd
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Buitenshuisdekking Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking
Gedekte termijn leegstand Na 6 maanden is er beperkte dekking
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd
Gedekte termijn tijdelijke verhuur De maximale toegestane termijn is 120 dagen per kalenderjaar
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal € 35.000 verzekerd
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering. Asbest wordt tot maximaal € 50.000 vergoed
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade aan huurdersbelang geldt een eigen risico van € 225
Afwijkend eigen risico grote stedengebied Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt verlaagd naar € 50 als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan het gebouw verankerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in terreinafscheidingen of tuinoverkappingen
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt, max. € 500
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen)
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, geen vergoeding voor de kosten voor het saneren van grond, grondwater en oppervlaktewater
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Niet gedekt, tenzij de schade door brand is ontstaan
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont en belast is met het dagelijks toezicht) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is en maximaal 120 dagen per jaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, mits gemeld binnen 30 dagen
Aanbouw en verbouw Tijdens aanbouw of verbouw van de woning is er geen dekking voor schade ontstaan door inbraak, diefstal, vandalisme, plundering, ruitbreuk of de invloed van het weer. Dit geldt alleen als de oorzaak van de schade bij de bouwwerkzaamheden ligt
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, een beperkte zakelijke nevenbestemming (bijvoorbeeld kantoor aan huis of schoonheidssalon)
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 35.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. € 35.000
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken). Maximaal € 35.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt. All risk schades zijn nooit gedekt
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf
Eigen risico stormschade € 225
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress