Ditzo Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht 0245484a7b
Algemeen
Verzekeraar Ditzo
Verzekering Ditzo Woonverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract 1 jaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Ditzo Ditzo

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 500
Polisvoorwaarden: Twee sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Optioneel mee te verzekeren
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt, max. € 500
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen)
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ventilatieopeningen, ramen, deuren, luiken die open staan of gaten in dak en muren. Uitgesloten is schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Niet gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, geen vergoeding voor de kosten voor het saneren van grond, grondwater en oppervlaktewater
Schade door inkt, verf en bijtende stof Optie (All Risk)
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Niet gedekt, tenzij schade door brand of ontploffing
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Optioneel mee te verzekeren: de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Optioneel mee te verzekeren: de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont en belast is met het dagelijks toezicht) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is en maximaal 17 weken per jaar
Leegstand Tot 2 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, mits gemeld binnen 1 maand
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning indien deze niet permanent bewoond is, is er dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, luchtverkeer, storm en sneeuwdruk. Glasbreuk is niet gedekt. Wordt de woning wel bewoond dan geldt de normale dekking m.u.v. directe neerslag, inclusief diefstal van bouwmaterialen uit de woning
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 120.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Is de tuin of het terrein met asbest verontreinigd dan max. € 25.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 15.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 15.000
Kosten herstel tuin Gedekt, max. € 25.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 500
Eigen risico stormschade € 375. Optioneel € 0
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Optie (Allrisk-dekking)
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt, in Benelux of Duitsland. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 500
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk-dekking)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 15.000. Maximaal te verzekeren: € 40.000 (Bijzondere bezittingen dekking)
Lijfsieraden € 6.000. Maximaal te verzekeren: € 10.000 (Sieraden dekking)
Geld € 500
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Niet gedekt
Beroepsgereedschap Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag en mits ten behoeve van het uitoefenen van een beroep in loondienst
Inboedel van derden € 7.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Niet gedekt
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor bromfietsen, snorfietsen, scooters, brom-/scootmobielen, segways, zitmaaiers, aanhangwagens en vaartuigen en de losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen, aanhangwagens, gehuurde spullen en mobiele elektronica
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren.
Dekkingsgebied Wereld
Verzekerd bedrag maximaal € 7.500 per gebeurtenis. Optioneel € 15.000 of € 25.000
Audio(visuele)- en computerapparatuur Gedekt, mits foto- of filmapparatuur. Mobiele electronica (bijv. smartphone, tablet) is optioneel mee te verzekeren
Lijfsieraden Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress