OHRA Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnivé

« Terug naar overzicht ohra-nieuw
Algemeen
Verzekeraar OHRA
Verzekering OHRA Woonverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van OHRA OHRA

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Vergoeding maximaal € 500 (na inbraak)
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval, veroorzaakt door een technisch defect, is gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 15.000
Lijfsieraden € 6.000
Geld € 1.500
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Gedekt, mits op het polisblad aangegeven
Beroepsgereedschap € 1.000
Inboedel van derden Gedekt. Gehuurde inboedel maximaal € 2.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding boven verzekerd bedrag mits als gevolg van brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, als het gaat om stormschade aan zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken (exclusief vlag), buitenlampen en uithangborden, brom- of snorfietsen, onderdelen of accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen en uitrusting voor beroep, kantoor- en/of praktijkinventaris, gehuurde inboedel en medische apparatuur in bruikleen
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 5.000 per gebeurtenis
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 1.250. Draagbare (computer)- en telecommunicatieapparatuur max. € 250
Lijfsieraden € 350
Geld Niet gedekt

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel: € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Hak- en breekwerk na lekkage Gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk)
Vergoeding
Standaard maximaal (woonhuis) Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Aan- en/of bijgebouwen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Terreinafscheidingen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Grond en funderingen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Woning in aan- of verbouw Gedekt, mits schade door brand blikseminslag, ontploffing, aanrijding, aanvaring, meteoorstenen, ruimte- en luchtvaartuigen. Geen dekkingsbeperkingen als de schade geen verband houdt met de aan- of verbouw zelf
Leegstaande woning Eerste 6 maanden schade door diefstal, inbraak en vandalisme alleen gedekt na inbraak. Na 6 maanden alleen dekking voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, storm, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt, boven verzekerd bedrag
Schaderegeling
Bij herbouwen De kosten van herbouw (herbouwwaarde). Bij zelf herbouwen wordt 50% van het schadebedrag direct uitgekeerd, de rest in termijnen na het overleggen van de nota’s
Bij niet-herbouwen Het verschil tussen de verkoopwaarde direct voor en na de gebeurtenis. Is de herbouwwaarde lager, dan wordt de uitbetaling gebaseerd op de herbouwwaarde
Keuze herbouwen en niet-herbouwen Binnen een termijn van 1 jaar
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress