Studieschuld aftrekbaar in box 3? En wat is het verschil met de aftrek van studiekosten?

Studieschuld en studiekosten zijn twee verschillende zaken die voor de belasting anders uitpakken. Hierna een nadere toelichting op wanneer studiekosten aftrekbaar zijn en op de aftrek van studieschuld in box 3 in relatie tot de belasting.

Studiekosten

Studiekosten aftrekbaar: les/collegegeld, boeken en readers, kosten van tentamens, kosten voor EVC-procedures, (de afschrijvingen op) een laptop en dergelijke. Niet aftrekbaar zijn: allerlei kosten met betrekking tot levensonderhoud, zoals: kosten inwoning, reis- en verblijfkosten (ook studiereizen en excursies niet), eten en dergelijke. Ook de rente op een studieschuld is niet als studiekosten aftrekbaar.

Studiekosten aftrekbaar in Box 1

Studiekosten behoren tot de persoonsgebonden aftrekposten en kunnen, bij degene die de studie volgt en betaald heeft (of eventueel de fiscaal partner), in mindering gebracht worden op het Box 1-inkomen (Werk en woning). Het moet gaan om studiekosten voor een opleiding of studie (onder begeleiding of toezicht), ter verbetering van de financieel economische positie. Voor de aftrek studiekosten geldt wel een drempel (2014: € 500) en een maximum bedrag (2014: € 15.000). Onder bepaalde voorwaarden geldt het maximumbedrag niet. In het jaar dat er voldoende inkomen is, leveren studiekosten die aftrekbaar zijn, boven de drempel, fiscaal voordeel op.

 Studieschuld aftrekbaar in box 3

Studieschuld kan in mindering gebracht worden op het Box 3-vermogen (Sparen en beleggen). In Box 3 wordt belasting geheven (ook wel vermogensbelasting box 3) over het vermogen boven het heffingsvrij vermogen. De hoogte van het Box 3 vermogen wordt als volgt bepaald: het vermogen verminderd met eventuele schulden. Een studieschuld is een schuld die in mindering mag worden gebracht op het vermogen. Er geldt, net als bij de studiekosten, wel een drempel (schuldendrempel 2014: € 2.900).

Tot slot

Studeren is met én zonder veel feestjes duur. Door de mogelijkheden om belasting te besparen te onderzoeken kunnen de lasten mogelijk (iets) verlicht worden.


 HOEVEEL KUNT U BESPAREN OP UW AUTOVERZEKERING?

ONTDEK HET HIER DIRECT!


Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress