Zorgtoeslag 2012 – Alles over zorgtoeslag in 2012

Wat is zorgtoeslag?

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van uw zorgverzekering. De Nederlandse overheid biedt deze toeslag aan om de premie voor de (wettelijk verplichte) zorgverzekering voor iedereen betaalbaar te houden.

De zorgtoeslag is geregeld in de Wet op de zorgtoeslag en ingevoerd in 2006 als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel.

Recht op zorgtoeslag 2012

Om voor zorgtoeslag 2012 in aanmerking te komen moeten zowel u als uw eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • 18 jaar of ouder zijn;

Vanaf de maand die volgt op de maand waarin u 18 jaar wordt kunt u zorgtoeslag krijgen. Dit is namelijk de maand waarin u begint met het betalen van premies voor uw zorgverzekering.

Tot 18 jaar kunt u geen zorgtoeslag krijgen, ook niet als u jonger bent dan 18 jaar en een kind heeft. Bent u zelf 18 jaar of ouder maar uw partner niet, dan kunt u de helft van het normale toeslagbedrag krijgen voor iemand met een meerderjarige partner.

 • Een (zelf afgesloten) Nederlandse zorgverzekering hebben;

Ook als u een bijdrage aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) betaalt voldoet u aan deze voorwaarde.

 • De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben;

Buitenlanders die alleen in Nederland zijn om te studeren, maar wel een Nederlandse ziektekostenverzekering hebben, hebben geen recht op zorgtoeslag (tenzij u ouder bent dan 30 jaar en naast uw studie werkt in Nederland).

Bent u een buitenlander en krijgt uw partner zorgtoeslag, dan telt uw inkomen wél mee in de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag. Uw partner heeft recht op de helft van de normale toeslag voor iemand met een partner.

Is uw verblijfsvergunning nog in behandeling dan heeft u alleen recht op zorgtoeslag als eerder een geldige verblijfsstatus heeft gehand en toen zorgtoeslag kreeg.

 • Een niet te hoog inkomen hebben;

Woont u alleen en heeft u geen partner, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 36.022 per jaar. Heeft u een partner, dan is de grens € 54.264 per jaar. Met ingang van 2013 mag ook uw vermogen niet te hoog zijn.

Zet u uw zorgverzekering stop omdat u voor langere tijd in het buitenland zit, dan heeft u geen recht meer op zorgtoeslag.

Wonen in het buitenland

Woont u in een ander EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland of in een land waarmee Nederland een sociaal zekerheidsverdrag heeft, dan kunt u onder de volgende aanvullende voorwaarden zorgtoeslag krijgen:

 • U werkt in of krijgt pensioen uit Nederland (bedrijfspensioen en lijfrente vallen hier niet onder);
 • U krijgt een uitkering uit Nederland;
 • U bent gezinslid van iemand die in Nederland werkt of een pensioen of uitkering uit Nederland krijgt.

Woont u niet in een EU-, EER of verdragsland, dan kunt u alleen zorgtoeslag krijgen als u verplicht verzekerd bent in Nederland. Tenzij u en/of uw partner recht heeft op het zogenaamde woonlandpakket op kosten van Nederland. Hiervoor betaalt u dan een bijdrage aan het CVZ. Voor meer informatie zie www.cvz.nl.

Werken in het buitenland

Als u in het buitenland werkt kunt u zorgtoeslag krijgen als u in Nederland verplicht bent verzekerd tegen ziektekosten. Bent u niet verplicht verzekerd in Nederland maar heeft u wel in Nederland een zorgverzekering, dan kunt u zorgtoeslag krijgen als u aan de voorwaarden voldoet.

Zorgtoeslag 2012 berekenen

Hoeveel toeslag u kunt krijgen is afhankelijk van:

 • Uw leeftijd en van uw eventuele partner;
 • Of u een toeslagpartner heeft;
 • De hoogte van de jaarinkomsten van u en uw partner (hoe hoger, hoe minder toeslag);
 • In welk land u en uw eventuele toeslagpartner werken en wonen;
 • Of u en/of uw eventuele partner (verplicht) verzekerd zijn in Nederland;
 • Of u en/of uw toeslagpartner pensioen of een uitkering krijgt uit Nederland of het buitenland;
 • Het jaar waarop de toeslag betrekking heeft;

Als u wilt weten hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen dan kunt u op www.toeslagen.nl een proefberekening maken.

Maximumbedragen

De zorgtoeslag voor een alleenstaande bedraagt in 2012 maximaal € 835,00 per jaar. Voor partners is het maximale bedrag € 1.753,00 per jaar.

Zorgtoeslag 2012 aanvragen

Als u recht heeft op zorgtoeslag dan kunt u deze aanvragen via:

 • www.toeslagen.nl. U heeft wel een DigiD inlogcode nodig, deze kunt u eventueel opvragen bij de Belastingdienst;
 • De Belastingtelefoon (0800-0543). U kunt een papieren aanvraagformulier opvragen, welke u binnen twee weken thuis ontvangt.

U krijgt een “voorschotbeschikking” van de Belastingdienst. Hierin staat onder andere hoeveel toeslag u krijgt. De toeslag hoeft u maar één keer aan te vragen, daarna krijgt u deze automatisch op basis van de bij de Belastingdienst beschikbare gegevens.

Let op: de overheid zal nooit vragen of u zorgtoeslag wilt, ook als u er wel recht op heeft. U moet zelf aangeven of u in aanmerking wilt komen voor zorgtoeslag.

Woont u in het buitenland, dan kunt u zorgtoeslag aanvragen via de Belastingtelefoon Buitenland. Uw gegevens worden gecontroleerd en vervolgens wordt u uitgelegd hoe u zorgtoeslag kunt aanvragen.

Zorgtoeslag over 2012 moet u aanvragen vóór 1 april 2013, tenzij u uitstel heeft voor de aangifte inkomstenbelasting. U kunt dan nog aanvragen tot de datum waarop uw uitstel afloopt. Bij twijfel of u recht heeft op zorgtoeslag is het aan te raden deze voor de zekerheid aan te vragen omdat u achteraf nooit meer aanspraak kunt maken op de toeslag.

Uitbetaling zorgtoeslag

Uitbetalingen worden door de Belastingdienst, nadat u de voorschotbeschikking heeft ontvangen, automatisch op uw rekening gestort. Uitbetaling vindt standaard plaats op eerste werkdag na de 19e van de maand (voorafgaand aan de betaling van de zorgpremie). Let op: de rekening waarop u het bedrag wilt laten storten moet op naam staan van de persoon waarvoor de zorgverzekering is.

De “beschikking definitieve berekening” krijgt u in de loop van het volgende jaar. Dan wordt vastgesteld of u te weinig heeft ontvangen of dat u moet terugbetalen. Let op: controleer deze eindafrekening altijd goed.

Wijzigingen in zorgtoeslag doorgeven

Wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van de toeslag (of als u de zorgtoeslag op een andere rekening wilt laten overmaken) moet u dit tijdig doorgeven aan de Belastingdienst. Zij kunnen dan de toeslag aanpassen. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien te weinig of moet u achteraf (veel) terugbetalen.

Wijzigingen kunt u doorgeven door in te loggen op de website toeslagen.nl of door een wijzigingsformulier aan te vragen via de Belastingtelefoon.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress