Verschil tussen aandelen en obligaties

Verschil tussen aandelen en obligaties weten? Geld beleggen is risico nemen, met de kans op een hoger rendement dan bij sparen. Van alle soorten beleggingen wordt de obligatie gezien als de meest veilige beleggingsmethode. Maar wat is het verschil tussen een aandeel en een obligatie eigenlijk?

Op drie belangrijke aspecten onderscheidt een aandeel zich van een obligatie, te weten de zekerheden die worden gegeven ten aanzien van betalingen, de aan de het bezit van de effecten verbonden rechten en de risico’s bij een eventueel faillissement.

Verschil tussen aandeel en obligatie 1: zekerheden ten aanzien van betalingen

Een belangrijk verschil tussen een aandeel en een obligatie zit hem in het feit dat bij een obligatie altijd de nominale waarde wordt terugbetaald (tenzij een obligatie converteerbaar is of als de uitgever failliet gaat). Ook de rente staat bij de meeste soorten obligaties vast waardoor bij een obligatie een relatief goede inschatting kan worden gemaakt van het rendement. Bij aandelen kan de koers sterk dalen en het dividend fluctueren als het (onverwachts) slecht gaat met het bedrijf.

Verschil tussen aandeel en obligatie 2: de rechten

Ook een verschil tussen aandeel en obligatie is dat aan aandelen rechten zijn verbonden waarop een obligatiehouder geen aanspraak kan maken. Het gaat om de volgende rechten:

  • Recht op dividend. Dividenduitkering is geen verplichting en kan door de aandeelhouders, de Raad van Bestuur of door beiden worden vastgesteld;
  • Stemrecht op de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Aandeelhouders moeten belangrijke beslissingen van het bestuur, zoals fusies en overnames, goedkeuren. Daarnaast kunnen zij bestuursleden wegstemmen en eigen agendapunten laten toevoegen aan de agenda van de AvA;
  • Inschrijvingsrecht. Dit is een voorrang op het moment dat nieuwe nieuwe aandelen worden uitgegeven. Dit recht kan opgeheven worden door de AvA en verkocht worden.

De rechten kunnen per soort obligatie verschillen maar komen er in de basis op neer dat de obligatiehouder voor het uitlenen van geld recht heeft op een vergoeding, meestal in de vorm van rente (couponrente) die periodiek wordt uitgekeerd. Aan het einde van de looptijd wordt het uitgeleende geld terugbetaald.

Verschil tussen aandeel en obligatie 3: risico bij faillissement

Een ander verschil aandeel en obligatie is dat als een organisatie failliet wordt verklaard aandeelhouders als allerlaatste hun geld terugkrijgen. Omdat obligatiehouders schuldeisers zijn krijgen zij eerder hun geld terug.

Tot slot

Omdat de obligatiemarkt minder beweeglijk is dan de aandelenmarkt vormen obligaties binnen een beleggingsportefeuille een goede tegenhanger voor aandelen. Obligaties worden door beleggers gekocht omdat ze doorgaans een hoge zekerheid geven van bepaalde inkomsten en de terugbetaling van de lening.

De reputatie van een obligatie bestaat eruit dat het een veilig alternatief is ten opzichte van een aandeel. In de realiteit varieert het niveau van zekerheid echter. Omdat ook bij aandelen per aandeel het niveau van zekerheid verschillend is gaat het bij zowel aandelen als obligaties om het inschatten van de risico’s die met de belegging gepaard gaan en het anticiperen op de markt.


 HOEVEEL KUNT U BESPAREN OP UW AUTOVERZEKERING?

ONTDEK HET HIER DIRECT!


Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress