Banksparen: voordelen en nadelen banksparen voor pensioen

Voordelen en nadelen banksparen pensioen. Wat zijn de voor- en nadelen banksparen voor pensioen versus gewoon sparen en welke manier is financieel gezien het meest voordelig? Als u tussen deze twee opties twijfelt, kan dit inzicht u verder helpen.

De voor- en nadelen banksparen voor pensioen versus gewoon sparen zijn:

Flexibiliteit 

Op een gewone spaarrekening heeft u meer flexibiliteit. U bepaalt zelf hoeveel u spaart en u kunt zelf bepalen wat u met uw spaargeld wil doen.

Hoogte spaarrente

Op een gewone spaarrekening ontvangt u minder rente omdat u dan meer flexibiliteit heeft.

Fiscaal voordeel banksparen voor pensioen 

Vrijstelling box 3

Op een gewone spaarrekening betaalt u boven de vrijstelling 1,2% vermogensrendementsheffing bij banksparen voor pensioen is het opgebouwde kapitaal (binnen de toegestane fiscale grenzen) vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Voor een overzicht van de geldende fiscale grenzen in box 3 zie hier.

Omkeerregeling

Bij banksparen is het gestorte bedrag, in tegenstelling tot gewoon sparen voor pensioen, fiscaal aftrekbaar in box 1 (onder Uitgaven voor inkomensvoorzieningen). Het bedrag is (tot een bepaald maximum) alleen aftrekbaar als u een pensioentekort heeft en het in het lopende kalenderjaar is gestort. U kunt niet méér belastingvrij sparen voor pensioen dan het pensioentekort. De uitkeringen zijn wel belast, dit staat bekend als de omkeerregeling recommended you read.

De uitkeringen zijn meestal belast in een periode waarin het inkomen laag is én de eerste twee belastingschijven lager zijn (vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd). Hierdoor levert banksparen voor pensioen meestal fiscaal voordeel op.

U kunt banksparen voor pensioen als er sprake is van een pensioentekort. Op de site van de Belastingdienst kunt u uw jaarruimte en reserveringsruimte (het zogenaamde pensioengat) berekenen. De jaarruimte is het gebrek aan pensioenopbouw in het afgelopen jaar, de reserveringsruimte het gebrek in de voorgaande zeven jaar. Voor meer informatie over hoe u snel zelf uw pensioentekort kunt berekenen zie hier.

Tot slot

Door de hogere rente en de fiscale voordelen bij banksparen zal met dezelfde jaarlijkse inleg met banksparen veel meer kapitaal opgebouwd worden dan met gewoon sparen voor pensioen. Bij gewoon sparen voor pensioen hoeft bij uitkering geen inkomstenbelasting betaald te worden, maar wel 1,2% vermogensrendementsheffing over het resterende bedrag. De opgebouwde spaarpot zal bij gewoon sparen veel sneller leeg zijn. Het niet benutten van de fiscale mogelijkheden om kapitaal op te bouwen voor pensioen is, financieel gezien, zeer nadelig.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress