Aegon Opstalverzekering

Aegon│Allianz DirectCentraal BeheerFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

Inboedelverzekering│Opstalverzekering│Aansprakelijkheidsverzekering

« Terug naar overzicht aegon
Algemeen
Verzekeraar Aegon
Verzekering Aegon Opstalverzekering Flex Basis
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van verzekeraar Aegon

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0, € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze gezamenlijk niet groter zijn dan 50 m2
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan de woning bevestigd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen, deuren of luiken die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 60 dagen per kalenderjaar. Er is geen dekking voor diefstal of vandalisme aan de woning
Leegstand Tot 3 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking. Glasbreuk is niet gedekt
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor alle zaken behalve glasbreuk. Diefstal is alleen gedekt indien er braaksporen zijn. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Opruimingskosten asbest: maximaal € 10.000
Saneringskosten Gedekt, maximaal € 50.000
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 10.000 per kalenderjaar
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 10.000 per kalenderjaar
Kosten herstel tuin Gedekt, maximaal € 20.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0, € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade Het gekozen eigen risico
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress