ANWB Opstalverzekering

Vergelijken met:

AegonANWBCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnivé

« Terug naar overzicht cb_logo_12060
Algemeen
Verzekeraar Centraal Beheer
Verzekering Opstalverzekering
Actie/bijzonderheden Bij Centraal Beheer heeft 80% van werkend Nederland recht op collectiviteitskorting. Centraal Beheer Opstalverzekering (All risk): Vijf-sterren op “Voorwaarden” bij Moneyview (juni 2019)!
Standaard contractduur 12 maanden
Opzegtermijn in eerste jaar Tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar Altijd zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten € 0,00
Naar premie
Meer van verzekeraar Centraal Beheer

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200
Polisvoorwaarden: Vijf sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres dat op het polisblad staat
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd op de woning
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is standaard meeverzekerd. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt, mits de deur onderdeel is van de woning
Glazen deuren Gedekt, mits de deur onderdeel is van de woning
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt, tenzij schade door brand of inbraak
Glas als gevelbekleding of versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op het rookkanaal
Blikseminslag Gedekt
Te hoge spanning van de elektriciteit Gedekt
Kortsluiting in het elektriciteitsnetwerk Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen, deuren, lichtkoepels of luiken die open staan. Uitgesloten is schade aan dakgoten en kozijnen
Sneeuw- en waterdruk Gedekt
Overstroming door veel regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Inslag van luchtvaartuigen en meteorieten Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt, tenzij daardoor brandschade, ontploffing of kortsluiting ontstaat
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Niet gedekt, tenzij all risk dekking is meeverzekerd
All risk schades All risk dekking is optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, de gehele woning of maximaal 4 kamers mits de woning het woonadres is van de huurder(s) en er een schriftelijke huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst, maximaal 300 dagen per kalenderjaar en maximaal 2 woningen
Leegstand Tot 90 dagen leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er geen dekking voor schade door vorst, graafwerkwerkzaamheden, bemaling en funderingswerkzaamheden, het niet werken volgens de regels of richtlijnen, diefstal en vandalisme zonder braakschade aan de woning die was afgesloten en schade door regen en sneeuw en dat komt omdat de woning wordt gebouwd of verbouwd
Zakelijk gebruik Gedekt, mits verzekerde het bijgebouw van de woning of de woning kleinschalig zakelijk gebruikt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Afvoerkosten van bomen, planten en struiken max. € 1.000. Kosten om asbest op te ruimen van de verzekerde woning max. € 100.000.
Saneringskosten Gedekt
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 1 jaar (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken) en max. € 25.000
Kosten herstel tuin Gedekt. Voor planten, bomen en struiken: max. € 25.000 en bij schade door storm of diefstal max. € 1.000 als deze niet horen bij de terreinafscheiding
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 200
Eigen risico stormschade € 200
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress