Flitskrediet: aandachtpunten bij aanvragen flitskrediet

Flitskrediet, ook wel minilening of flitslening genoemd, is een manier om snel geld te lenen. Aanbieders van flitskrediet zijn onder andere Ferratum, Voorschotje.nl, Cashbob en Saldodipje. Als u snel geld nodig heeft, heeft u met een flitskrediet met weinig gedoe snel geld in handen. U kunt meestal 100 euro tot 1000 euro lenen. Zijn flitskredieten interessant en hoe zit het met de vergunningsplicht van de AFM voor de aanbieders van flitskredieten? 

Wat is flitskrediet?

Flitskrediet is een leenvorm waarbij, meestal via internet of SMS, een klein bedrag voor een korte periode wordt geleend. Het leenbedrag is meestal niet hoger dan een paar honderd euro, de looptijd altijd korter dan drie maanden.

Snel geld lenen met flitskrediet

Flitskrediet wordt zo genoemd omdat ze via internet of zelfs SMS in een paar minuten geregeld kunnen zijn. Het bedrag kan meestal binnen een (paar) uur op de rekening staan.

Wijziging van de Wft

Als gevolg van een wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) hebben aanbieders van flitskredieten sinds mei 2011 een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit betekent dat zij aan alle verplichtingen die in de Wft staan moeten voldoen en onder toezicht van de AFM staan.

Gevolgen vergunningsplicht

Belangrijke gevolgen voor flitskredietaanbieders die onder toezicht van de AFM staan zijn:

  • Kosten die verplicht zijn om de lening af te sluiten moeten in een rentepercentage worden omgerekend en deze mag niet meer bedragen dan 16% per jaar;
  • Getoetst moet worden of iemand het krediet wel kan betalen.

Aanbieders die een vergunning hebben en niet volgens de regels werken mogen geen flitskredieten verstrekken.

Alleen kredieten met een looptijd van minder dan drie maanden waarbij een “onbetekende vergoeding” (lees: heel weinig kosten voor het afsluiten van de lening) in rekening wordt gebracht, vallen niet onder de vergunningsplicht.

Aanbieders flitskrediet met vergunning

Diverse flitskredietaanbieders met een vergunning vragen, sinds de invoering van de vergunningsplicht, geld voor diensten die niet direct met het afsluiten van een lening te maken hebben, zoals voor:

  • Een garantiestelling;
  • Het snel overboeken van het geld;
  • Behandelingskosten.

Deze diensten zijn niet verplicht om af te sluiten, maar in de praktijk vaak wel noodzakelijk. Hierdoor vallen de totale kosten bij deze aanbieders toch vaak (veel) hoger uit dan de maximale rente die bij wet is vastgesteld. Daarnaast worden vaak forse boetes gerekend bij te laat terugbetalen.

Het in rekening brengen van deze diensten is niet tegen de wet omdat daarin staat dat bovenop de rente “onbepaalde kosten” mogen worden gerekend. Nieuwe regelgeving is mogelijk nodig om deze hoge kosten bij flitskredieten te voorkomen.

Aanbieders flitskrediet zonder vergunning

Diverse aanbieders van flitskrediet zijn van mening dat zij niet onder de vergunningsplicht vallen. Zij zijn van mening geen flitskredieten aan te bieden maar “huurbetalingen” (het afkopen van een deel van toekomstig te ontvangen salaris).

Volgens de wet vallen alle aanbiedingen waarbij geld ter beschikking wordt gesteld dat op een later moment moet worden terugbetaald onder de definitie van krediet. Om die reden is de AFM van oordeel dat deze aanbiedingen alleen met een vergunning mogen worden gedaan.

Uitvoering toezicht AFM

Als gevolg van de uitvoering van toezicht door de AFM zijn een aantal aanbieders inmiddels gestopt of hebben een vergunning aangevraagd. Dit naar aanleiding van de vaststelling dat diverse aanbieders onterecht zonder vergunning werkten en hele hoge tarieven rekenden.

Verder lopen diverse onderzoeken naar aanbieders die zeggen geen krediet aan te bieden, terwijl de AFM vaststelt dat ze dat, ook al is het onder een andere naam, wel doen. Ook wordt bekeken of aanbieders van flitskredieten wel voldoende toetsen of iemand het krediet wel kan betalen. Meestal wordt de aanvraag niet getoetst bij het BKR in Tiel en wordt de lening daar ook niet geregistreerd.

Tot slot

De AFM raadt aan alleen diensten af te nemen van aanbieders die de juiste vergunningen hebben. Dit is eenvoudig te achterhalen op www.afm.nl/registers.

Als u snel geld wilt lenen is het wellicht goed om na te denken of u gebruik wilt maken van een flitskrediet. Het kredietvergoedingspercentage is ten opzichte van andere leenvormen relatief hoog, zeker als het gaat om flitskrediet aanbieders waarbij u in totaal meer dan het wettelijke maximale kredietvergoedingspercentage moet betalen.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress