Pensioenakkoord – Inhoud & gevolgen nieuw pensioenakkoord 2012

Pensioenakkoord. In het pensioenakkoord zijn wijzigingen van het Nederlandse pensioenstelsel voorgesteld. Deze hebben effect op alle drie de pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel. Hierna een toelichting op de voorgestelde wijzigingen.

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is de uitkomst van onderhandelingen tussen werkgevers en de vakbeweging over renovatie van het Nederlandse pensioenstelsel.

Doel pensioenakkoord

Het pensioenakkoord moet het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar houden. Invoering van de voorgestelde wijzigingen wordt niet voor 2014 verwacht.

Inhoud pensioenakkoord

In het pensioenakkoord zijn de volgende belangrijke wijzigingen afgesproken:

  • De pensioenleeftijd gaat omhoog, naar 66 jaar in 2020 en waarschijnlijk (beslissing daarover in 2015) naar 67 jaar in 2025;
  • De AOW en de pensioengerechtigde leeftijd worden gekoppeld aan de stijgende leeftijdsverwachting;
  • Vanaf 2020 kan gekozen worden op welke leeftijd mensen met pensioen willen gaan. Eerder met pensioen gaan betekent voor de rest van het leven 6,5% minder AOW-pensioen;
  • Mensen die kiezen om na hun 66e (vanaf 2025 na hun 67e) door te werken krijgen voor de rest van het leven 6,5% meer AOW;
  • De AOW-uitkering wordt aangepast aan de stijging van de CAO-lonen en vanaf 2013 stijgt de AOW tussen 2013 en 2028 voor iedereen daarnaast met 0,6%;
  • De hoogte van de pensioenuitkeringen is niet gegarandeerd, maar is afhankelijk van de opbrengst van beleggingen;
  • Pensioenfondsen mogen zelf bepalen of ze met meer of minder risico willen beleggen, maar moeten daarin wel transparant zijn.

Gevolgen pensioenakkoord voor u?

U bouwt in de toekomst alleen nog een volledig pensioen op als u langer doorwerkt. Eerder stoppen met werken is mogelijk maar gaat u geld kosten. Langer doorwerken wordt beloond.

Premies zullen niet langer een middel zijn om pensioenfondsen op peil te houden. De pensioenpremies blijven stabiel voor zowel werknemers als werkgevers. Ook het bevriezen of korten van pensioentoezeggingen zal in de toekomst minder snel plaatsvinden. Als de levensverwachting bijvoorbeeld stijgt zal niet de premie stijgen, maar de uitkering worden verlaagd of de pensioenleeftijd verschoven.

Pensioengerechtigden moeten rekening gaan houden met verrassingen. Doordat pensioenfondsen meer vrijheid krijgen bij het beleggen wordt de hoogte van het pensioen afhankelijker van de beleggingsresultaten. Onrust en risico’s op de financiële markten kunnen in uitzonderlijke gevallen wel aanleiding zijn om de premies (tijdelijk) te verhogen. Pensioenfondsen mogen de risico’s niet doorschuiven naar toekomstige generaties.

Belangrijkste wijzigingen op pensioenakkoord

Vanwege de noodzakelijke bezuinigingen is het pensioenakkoord door de Tweede Kamer losgelaten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De pensioenleeftijd gaat eerder omhoog. In 2013 zal de AOW-leeftijd met een maand omhoog gaan. In 2014 en 2015 met een maand extra, in 2016, 2017 en 2018 telkens 2 maanden en in 2018 3 maanden. Al in 2023 zal de pensioenleeftijd naar 67 jaar gaan;
  • De jaarlijkse extra stijging van de AOW met 0,6% tussen 2013 en 2028 wordt niet ingevoerd;
  • Het kiezen van een flexibele ingangsdatum van de AOW-leeftijd is geschrapt diovan generic.

Welke aanpassingen nog meer staan te wachten is de vraag. Echter, om het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar te houden zijn aanpassingen noodzakelijk. De vergrijzing en de stijgende levensverwachting maken het pensioenstelsel in de huidige vorm in ieder geval duurder.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress