Aegon Opstal en Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht aegon
Algemeen
Verzekeraar Aegon
Verzekering Aegon Opstal en Inboedelverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract 1 jaar
Opzegtermijn 1 maand
Eenmalige poliskosten Ja
Naar premie
Meer van Aegon Aegon

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100, € 200, € 350 of € 600
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze gezamenlijk niet groter zijn dan 50 m2
Terreinafscheidingen Gedekt, mits geen planten, bomen, struiken of rietmatten
Zonnepanelen Gedekt, mits aan de woning bevestigd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Bij All Risk is glasdekking standaard meeverzekerd
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt. Glas in terreinafscheidingen niet gedekt
Glazen douchecabines Niet gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Gedekt, maar dan alleen als het grondwater is binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Schade door inkt, verf en bijtende stof Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 30 dagen per kalenderjaar. Er is geen dekking voor diefstal of vandalisme aan de woning
Leegstand Tijdens leegstand van de woning geldt er geen beperking op de normale dekking. Glasbreuk is niet gedekt
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor alle zaken behalve glasbreuk. Diefstal is alleen gedekt indien er braaksporen zijn. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag. Bij All Risk: tot max. 100% van het verzekerde bedrag. Opruimingskosten voor asbest worden tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag vergoed
Saneringskosten Optie (bij All Risk)
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, max. € 250. Bij All Risk: max. € 500
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, max. de huurwaarde van het woonhuis en max. € 10.000 (bij All Risk: € 20.000) per kalenderjaar
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 10.000 (bij All Risk: € 20.000) per kalenderjaar
Kosten herstel tuin Niet gedekt
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 – € 600
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100, € 200, € 350 of € 600
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Niet gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 250
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van stroomuitval is gedekt. Vergoeding maximaal € 250
Glasbreuk Niet gedekt
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 6.000. Max. te verzekeren: € 40.000 (Allrisk dekking)
Lijfsieraden € 3.000. Max. te verzekeren: € 25.000 (Allrisk dekking)
Geld € 500
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Optie (Allrisk)
Beroepsgereedschap Optie (Allrisk)
Inboedel van derden Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Opruimingskosten Gedekt. Vergoeding maximaal 10% van het verzekerde bedrag (boven het verzekerde bedrag)
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding maximaal 20% van het verzekerde bedrag (boven het verzekerde bedrag)
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, fietsen, brom- en snorfietsen
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is niet mee te verzekeren.
Dekkingsgebied Nvt
Verzekerd bedrag maximaal Nvt
Audio(visuele)- en computerapparatuur Nvt
Lijfsieraden Nvt
Geld Nvt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress