Ditzo Inboedel en Opstalverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht ditzo_thumb_10050
Algemeen
Verzekeraar Ditzo
Verzekering Ditzo inboedel en opstalverzekering
Actie/bijzonderheden
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is niet tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar Nadat de polis verlengd is, is de verzekering te beëindigen per de eerstkomende maandelijkse beëindigingsdatum
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Ditzo Ditzo

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optie € 0 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Dekking kostbaarheden
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000 of € 40.000. Dekking voor mobiele elektronica optioneel mee te verzekeren
Kunst/Antiek Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000 of € 40.000
Verzameling Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000 of € 40.000
Instrumenten Vergoeding tot € 15.000 (totaalbedrag voor bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000 of € 40.000
Sieraden Vergoeding tot € 6.000. Optioneel te verhogen tot € 10.000
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 500
Inboedel van anderen Vergoeding tot € 7.500
Zakelijke inboedel Niet gedekt
Beroepsgereedschap Standaard meeverzekerd zonder apart maximum, mits eigen bezittingen voor werk in loondienst
Eigenaarsbelang Standaard meeverzekerd tot € 6.000
Huurdersbelang Standaard meeverzekerd tot € 6.000
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Buitenshuisdekking Optioneel mee te verzekeren
Glas Via de opstalverzekering mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand is er vanaf de eerste dag sprake van een beperkte dekking
Gedekte termijn leegstand Vanaf de eerste dag is er beperkte dekking
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is optioneel mee te verzekeren
Gedekte termijn tijdelijke verhuur De maximale toegestane termijn is 17 weken per jaar aan toeristen. Deze termijn geldt niet bij verhuur gehele woonhuis of (maximaal 3) kamers in een woonhuis
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal € 15.000 verzekerd
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade geldt een eigen risico van € 75
Afwijkend eigen risico grote stedengebied Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 0 of € 500
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Optioneel mee te verzekeren
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasschade door brand, ontploffing en blikseminslag is altijd gedekt. Glasschade door overige oorzaken is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt, max. € 500
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen)
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt. Altijd gedekt bij Allrisk-dekking
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ventilatieopeningen, ramen, deuren, luiken die open staan of gaten in dak en muren. Uitgesloten is schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Niet gedekt. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, geen vergoeding voor de kosten voor het saneren van grond, grondwater en oppervlaktewater
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Optioneel mee te verzekeren: de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Optioneel mee te verzekeren: de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont en belast is met het dagelijks toezicht) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is en maximaal 17 weken per jaar
Leegstand Tot 2 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, mits gemeld binnen 1 maand
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning indien deze niet permanent bewoond is, is er dekking voor schade door brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, luchtverkeer, storm en sneeuwdruk. Glasbreuk is niet gedekt. Wordt de woning wel bewoond dan geldt de normale dekking m.u.v. directe neerslag, inclusief diefstal van bouwmaterialen uit de woning
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 120.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Is de tuin of het terrein met asbest verontreinigd dan max. € 25.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 15.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken) en max. € 15.000
Kosten herstel tuin Gedekt, max. € 25.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100 of € 500
Eigen risico stormschade € 375. Optioneel € 0
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress