Unive Inboedel en Opstalverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Unive
Verzekering Unive inboedel en opstalverzekering
Actie/bijzonderheden Met het Veilig Wonen abonnement helpt Unive u uw woning extra te beveiligen!
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Unive Unive

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optie € 250
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Dekking kostbaarheden*
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 10.000 (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000
Kunst/Antiek Vergoeding tot € 10.000 (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000
Verzameling Vergoeding tot € 10.000 (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000
Instrumenten Vergoeding tot € 10.000 (totaalbedrag voor alle bijzondere bezittingen). Optioneel te verhogen tot € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000
Sieraden Vergoeding tot € 5.000. Optioneel te verhogen tot € 10.000, € 20.000, € 30.000, € 40.000 of € 50.000
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 500
Inboedel van anderen Vergoeding tot € 5.000
Zakelijke inboedel Niet gedekt
Beroepsgereedschap Niet gedekt
Eigenaarsbelang Standaard meeverzekerd tot € 10.000
Huurdersbelang Standaard meeverzekerd tot € 10.000
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren (alleen als losse verzekering)
Buitenshuisdekking Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking
Gedekte termijn leegstand Na 3 maanden is er beperkte dekking
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd
Gedekte termijn tijdelijke verhuur Er is geen maximale toegestane termijn voor (tijdelijke) verhuur
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn zonder apart maximum verzekerd
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed tot maximaal € 100.000
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade geldt een extra eigen risico van € 250 bij schade door storm tijdens een verbouwing (behalve als de schade niet komt door de bouw of verbouwing)
Afwijkend eigen risico grote stedengebied In een grote stedengebied geldt geen afwijkend eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt niet verlaagd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Standaard gedekt bij Allrisk-dekking
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in windschermen of schuttingen in de tuin of op een dakterras
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Glasschade aan beschilderd of versierd glas valt niet onder de dekking. Het glas is wel gedekt, maar de beschildering niet
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits uit een leiding of tank en de installatie is aangesloten op een schoorsteen
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren. Dekking voor glasschade is standaard meeverzekerd bij All Risk dekking
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Leegstand Tot 3 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw gelden beperkingen op de normale dekking, tenzij verzekerde aantoont dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en de aan-/verbouwactiviteiten
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits dit vermeld staat op het polisblad
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Maximaal de redelijke kosten
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Vergoeding van de kale huurprijs
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door brand, aanrijding, aanvaring, afvallende/uitstromende lading. Maximaal € 50.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress