Unive Opstal en Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht
Algemeen
Verzekeraar Unive
Verzekering Unive Opstal en Inboedelverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Unive Unive

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Bij All Risk is glasdekking standaard meeverzekerd
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in windschermen of schuttingen in de tuin of op een dakterras
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Glasschade aan beschilderd of versierd glas valt niet onder de dekking. Het glas is wel gedekt, maar de beschildering niet
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits uit een leiding of tank en de installatie is aangesloten op een schoorsteen
Schade door inkt, verf en bijtende stof Optie (All Risk)
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Niet gedekt
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, mits aan de voorwaarden is voldaan. De voorwaarden gelden niet als wordt verhuurd aan eerste- of tweedegraads familie van verzekerde of diens partner
Leegstand Tot 3 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw gelden beperkingen op de normale dekking, tenzij verzekerde aantoont dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en de aan-/verbouwactiviteiten
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits dit vermeld staat op het polisblad
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 100.000 voor opruimingskosten en saneringskosten samen
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Maximaal de redelijke kosten
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 16 weken). Vergoeding van de kale huurprijs
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door brand, aanrijding, aanvaring, afvallende/uitstromende lading. Maximaal € 50.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 0. Optie: € 250
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt. Vergoeding maximaal € 2.500
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt, diverse extra voorwaarden van toepassing
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Vergoeding maximaal € 250
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt. Vergoeding maximaal € 500 buiten het woonhuis
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval, veroorzaakt door een technisch defect van langer dan 6 uur is gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (AllRisk)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 10.000. Maximaal te verzekeren: € 50.000 (Kostbare inboedel > Overig)
Lijfsieraden € 5.000. Max. te verzekeren: € 10.000-€ 50.000 (Kostbare inboedel > Sieraden)
Geld € 500
Fietsen Niet gedekt
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Niet gedekt
Beroepsgereedschap Niet gedekt
Inboedel van derden € 5.000
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Maximaal € 25.000, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding maximaal € 10.000 mits als gevolg van brand, aanrijding, aanvaring en afvallende/uitstromende lading
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, als het gaat om zonweringen, (schotel)antennes, brom- of snorfietsen, motormaaiers, aanhangwagens, caravans en vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires, alsmede de losse onderdelen en accessoires van motorrijtuigen
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 2.500 per jaar
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 500
Lijfsieraden € 500
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress