OHRA Inboedel en Opstalverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht ohra-nieuw
Algemeen
Verzekeraar OHRA
Verzekering OHRA Inboedel en opstalverzekering (EUG)
Actie/bijzonderheden OHRA Aansprakelijkheidsverzekering: Vijf-sterren Moneyview op “Voorwaarden” (september 2019)!
Standaard contractduur De standaard contractsduur geldt voor onbepaalde tijd en is dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van OHRA OHRA

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Dekking kostbaarheden
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 15.000. Apart maximum geldt alleen bij schade door diefstal en/of vandalisme
Kunst/Antiek Vergoeding tot € 15.000. Apart maximum geldt alleen bij schade door diefstal en/of vandalisme
Verzameling Vergoeding tot € 15.000. Apart maximum geldt alleen bij schade door diefstal en/of vandalisme
Instrumenten Vergoeding tot € 15.000. Apart maximum geldt alleen bij schade door diefstal en/of vandalisme
Sieraden Vergoeding tot € 6.000. Apart maximum geldt alleen bij schade door diefstal en/of vandalisme
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 1.500
Inboedel van anderen Standaard meeverzekerd zonder apart maximum
Zakelijke inboedel Vergoeding tot € 1.000 (totaalbedrag voor bedrijfskleding, gereedschappen en materialen)
Beroepsgereedschap Vergoeding tot € 1.000 (totaalbedrag voor bedrijfskleding, gereedschappen en materialen)
Eigenaarsbelang Standaard meeverzekerd zonder apart maximum
Huurdersbelang Standaard meeverzekerd zonder apart maximum
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Buitenshuisdekking Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking. Schade door diefstal en/of vandalisme is alleen verzekerd na inbraak
Gedekte termijn leegstand Na 6 maanden is er beperkte dekking
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd
Gedekte termijn tijdelijke verhuur De maximale toegestane termijn is 60 overnachtingen per kalenderjaar
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders worden vergoed zonder aparte maximering
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade geldt een eigen risico van € 225
Afwijkend eigen risico grote stedengebied Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt gehalveerd als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Vijf sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Schade door brand, ontploffing en overstroming niet gedekt
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen die open staan. Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door hagel
Sneeuwdruk Niet gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning (aan max. twee personen of een gezin) of gedeeltelijk (max. 2 kamers aan verschillende personen, stellen of gezinnen tegelijk). Er kan een verhuuradministratie getoond worden en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, uitzondering: schade door diefstal van materialen en/of vandalisme is alleen verzekerd na inbraak
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Glasbreuk is niet gedekt. Deze beperkingen gelden niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt
Saneringskosten Gedekt
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 10 weken) en max. € 12.500
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 225
Eigen risico glasschade € 0
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress