OHRA Opstal en Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht ohra-nieuw
Algemeen
Verzekeraar OHRA
Verzekering OHRA Opstal en Inboedelverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van OHRA OHRA

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar. Schade door brand, ontploffing en overstroming niet gedekt. Bij All Risk is glasdekking standaard meeverzekerd
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen die open staan. Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is alleen verzekerd als de schade is veroorzaakt door hagel
Sneeuwdruk Niet gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt, tenzij door storm (uitzondering geldt niet bij All Risk)
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt, tenzij door storm (uitzondering geldt niet bij All Risk)
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning (aan max. twee personen of een gezin) of gedeeltelijk (max. 2 kamers aan verschillende personen, stellen of gezinnen tegelijk). Er kan een verhuuradministratie getoond worden en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, uitzondering: schade door diefstal van materialen en/of vandalisme is alleen verzekerd na inbraak
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor schade door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteoorstenen. Glasbreuk is niet gedekt. Deze beperkingen gelden niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, mits vermeld op het polisblad
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de kosten van de expert van de verzekeraar
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt
Saneringskosten Gedekt
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 10 weken) en max. € 12.500
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is ontstaan door brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 225
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 150
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Vergoeding maximaal € 500 (na inbraak)
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval, veroorzaakt door een technisch defect, is gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk)
Vergoeding
Standaard maximaal Geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 15.000
Lijfsieraden € 6.000
Geld € 1.500
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel Gedekt, mits op het polisblad aangegeven
Beroepsgereedschap € 1.000
Inboedel van derden Gedekt. Gehuurde inboedel maximaal € 2.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding boven verzekerd bedrag mits als gevolg van brand, explosie, directe blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen of meteoorstenen
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die onttrokken zijn aan het gebruik waarvoor zij bestemd waren, als het gaat om stormschade aan zonweringen, (schotel)antennes, vlaggenstokken (exclusief vlag), buitenlampen en uithangborden, brom- of snorfietsen, onderdelen of accessoires van motorrijtuigen, caravans en vaartuigen en uitrusting voor beroep, kantoor- en/of praktijkinventaris, gehuurde inboedel en medische apparatuur in bruikleen
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 5.000 per gebeurtenis
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 1.250. Draagbare (computer)- en telecommunicatieapparatuur max. € 250
Lijfsieraden € 350
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress