Inshared Opstal en Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht logo_inshared
Algemeen
Verzekeraar Inshared
Verzekering Inshared Opstal en Inboedelverzekering
Actie/bijzonderheden
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Inshared Inshared

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan het gebouw verankerd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in terreinafscheidingen of tuinoverkappingen
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt, max. € 500
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen)
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt, geen vergoeding voor de kosten voor het saneren van grond, grondwater en oppervlaktewater
Schade door inkt, verf en bijtende stof Optie (All Risk)
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Niet gedekt, tenzij de schade door brand is ontstaan
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning (mits verhuurd aan 1 persoon of 1 gezin) of maximaal 3 kamers (mits verzekerde ook zelf in het woonhuis woont en belast is met het dagelijks toezicht) en er een schriftelijke of digitale huurovereenkomst is en maximaal 120 dagen per jaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, mits gemeld binnen 30 dagen
Aanbouw en verbouw Tijdens aanbouw of verbouw van de woning is er geen dekking voor schade ontstaan door inbraak, diefstal, vandalisme, plundering, ruitbreuk of de invloed van het weer. Dit geldt alleen als de oorzaak van de schade bij de bouwwerkzaamheden ligt
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt, een beperkte zakelijke nevenbestemming (bijvoorbeeld kantoor aan huis of schoonheidssalon)
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt. Kosten om asbest op te ruimen tot maximaal € 50.000
Saneringskosten Gedekt, tot max. € 35.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. € 35.000
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken (wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 12 weken). Maximaal € 35.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, mits vervanging sloten toegangsdeuren woonhuis binnen 24 uur na diefstal gebeurt. Maximaal € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 50 bij reparatie door een aangesloten schadeherstelbedrijf; €150 bij reparatie door een niet aangesloten schadeherstelbedrijf
Eigen risico stormschade € 225
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja
Eigen risico (standaard) € 50 bij een Inshared-herstelbedrijf, anders € 150. Bij storm € 225
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt, mits uit metalen leidingen die onderdeel zijn van een centrale verwarmingsinstallatie
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt, bij wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Diefstal van tuinmeubelen is gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 10.000
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 1.000
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval veroorzaakt door een technisch defect van langer dan 6 uur is gedekt.
Glasbreuk Optie
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie
Vergoeding
Standaard maximaal Onbeperkt
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 15.000
Lijfsieraden € 5.500
Geld € 1.250
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Niet gedekt
Zakelijke inboedel € 8.000 voor beroepsuitrusting als u kantoor of bedrijf aan huis heeft (of beroepsuitrusting in huis van uw werkgever)
Beroepsgereedschap € 8.000 voor beroepsuitrusting als u kantoor of bedrijf aan huis heeft (of beroepsuitrusting in huis van uw werkgever)
Inboedel van derden € 10.000 voor verplaatsbare zaken van iemand anders. Maar alleen als u deze spullen binnen uw huishouding gebruikt. En deze spullen niet ergens anders verzekerd zijn
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Volledig (m.u.v. asbest: max. € 50.000)
Opruimingskosten Volledig
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt, dekkingsbeperkingen van toepassing. Vergoeding maximaal € 25.000
Schaderegeling
Standaard Bij vergoeding in geld wordt de nieuwwaarde van roerende goederen jonger dan 6 jaar vergoed, als deze niet in de tussentijd voor 60% of meer hun waarde hebben verloren.
Opmerkingen Bij roerende goederen ouder dan 6 jaar of goederen die hun waarde in de tussentijd voor 60 % hebben verloren, wordt bij schade de dagwaarde + 10% vergoed. Altijd vergoeding op basis van dagwaarde + 10% als het gaat om zonweringen, rolluiken, zonnepanelen, (schotel)antennes, buitenlampen, uithangborden en 
terrasafscheidingen, tuinbeplanting, zwembaden en jacuzzi’s, voertuigen en losse onderdelen en accessoires van voertuigen, caravans, vaar- en luchtvaartuigen en de losse onderdelen en accessoires daar van, gehuurde spullen en schroeischades.
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee
Dekkingsgebied Wereld
Verzekerd bedrag maximaal Waardevolle spullen opgeteld tot maximaal € 15.000 bij een gebeurtenis in Nederland en € 7.500 bij een gebeurtenis buiten Nederland.
Audio(visuele)- en computerapparatuur Mobiele elektronica opgeteld tot maximaal € 5.000 bij een gebeurtenis in Nederland en € 2.500 bij een gebeurtenis buiten Nederland.
Lijfsieraden Sieraden opgeteld tot maximaal € 2.000 bij een gebeurtenis in Nederland en € 1.000 bij een gebeurtenis buiten Nederland.
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress