Nationale Nederlanden Opstal en Inboedelverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht NN_Nat-Ned__logo_01_rgb_fc_00721-114x85
Algemeen
Verzekeraar Nationale Nederlanden
Verzekering Nationale Nederlanden Opstal en Inboedelverzekering
Actie/bijzonderheden Uniek: vergoeding van de nieuwwaarde bij spullen van minder dan 10 jaar oud met de inboedelverzekering van Nationale Nederlanden!
Looptijd contract 1 jaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Nee!
Maximaal bedrag € 600.000
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Polisvoorwaarden: Twee sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits rook/roet uit schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Optie (All Risk)
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Optie (All Risk)
Schade door inkt, verf en bijtende stof Optie (All Risk)
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Optie (All Risk)
Omvallen van kranen en heistellingen Optie (All Risk)
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Optie (All Risk)
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf
Leegstand Tot 2 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw geldt geen beperking op de normale dekking. Bouwmaterialen zijn meeverzekerd tot max. € 100.000 voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt
Bereddingskosten Gedekt, de redelijke kosten tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering)
Opruimingskosten Gedekt, de redelijke kosten tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering)
Saneringskosten Gedekt, de redelijke kosten tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering)
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, de redelijke kosten tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering)
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal € 5.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld, dan max. 10 dagen
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld dan max. 10 weken
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is veroorzaakt door brand, luchtverkeer of door iemand die tegen de woning is aangereden of aangevaren
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade Het gekozen eigen risico

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering tot € 100.000
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Polisvoorwaarden: Vier sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt. Bij Basisdekking alleen na wederrechtelijk binnendringen
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Optioneel (All-in dekking)
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten bij kelderboxen zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 250
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 250
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval, veroorzaakt door een technisch defect, is optioneel gedekt (All-in dekking)
Glasbreuk Optie (Glasdekking)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (All-in dekking)
Vergoeding
Standaard maximaal € 100.000
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 7.500. Maximaal te verzekeren: € 15.000 (All-in dekking). Dekking voor smartphones en tablets optioneel mee te verzekeren
Lijfsieraden € 5.000. Maximaal te verzekeren: € 15.000 (All-in dekking)
Geld € 250
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Zakelijke inboedel € 2.000
Beroepsgereedschap Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag en mits ten behoeve van het uitoefenen van een beroep in loondienst
Inboedel van derden € 5.000, mits verzekerde wettelijk aansprakelijk is of vooraf contractueel verplicht om de schade te vergoeden
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt. Vergoeding maximaal € 100.000
Opruimingskosten Gedekt. Vergoeding maximaal € 100.000
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding maximaal € 5.000 tenzij als gevolg van storm of hevige regenval, diefstal of poging daartoe en vandalisme
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de vervangingswaarde voor zaken die ouder zijn dan 10 jaar.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de vervangingswaarde voor zaken die niet gebruikt worden of tweedehands verkregen zijn, bromfietsen, caravans, aanhangwagens, vaartuigen en accessoires hiervan en spullen die gehuurd zijn
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren.
Dekkingsgebied Wereld
Verzekerd bedrag maximaal € 7.500 per gebeurtenis
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 7.500. Dekking voor smartphones en tablets optioneel mee te verzekeren
Lijfsieraden € 2.500
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress