Nationale Nederlanden Inboedel en Opstalverzekering

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenOHRAUnive

« Terug naar overzicht NN_Nat-Ned__logo_01_rgb_fc_00721-114x85
Algemeen
Verzekeraar Nationale Nederlanden
Verzekering Nationale Nederlanden inboedel en opstalverzekering
Actie/bijzonderheden Inboedelverzekering: tot 5 jaar na aanschaf wordt de nieuwwaarde vergoed!
Standaard contractduur De standaard contractsduur is 12 maanden
Opzegtermijn eerste jaar De verzekering is tijdens het eerste verzekeringsjaar zonder opzegtermijn te beëindigen
Opzegtermijn na eerste jaar De verzekering is zonder opzegtermijn opzegbaar
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Nationale Nederlanden Nationale Nederlanden

Inboedelverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optie € 100
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Ja, tot € 150.000 per gebeurtenis
Bedrag garantie tegen onderverzekering De garantie tegen onderverzekering is niet onbeperkt. De garantie geldt tot €150.000 per gebeurtenis
Maximaal verzekerd bedrag Het maximum te verzekeren bedrag is € 150.000
Dekking kostbaarheden
Audio/TV/Computers Vergoeding tot € 30.000
Kunst/Antiek Geen aparte maximering van toepassing
Verzameling Geen aparte maximering van toepassing
Instrumenten Geen aparte maximering van toepassing
Sieraden Vergoeding tot € 5.000
Verzekerde zaken
Contant geld Vergoeding tot € 250
Inboedel van anderen Vergoeding tot € 5.000
Zakelijke inboedel Vergoeding tot € 7.500 (excl. btw)
Beroepsgereedschap Vergoeding tot € 7.500
Eigenaarsbelang Standaard meeverzekerd
Huurdersbelang Standaard meeverzekerd
Verzekerde gebeurtenissen
Brand, brandblussing, schroeien Gedekt
Inbraak, diefstal uit woning of poging daartoe Gedekt
Storm, blikseminslag Gedekt. Schade als gevolg van omvallen bomen en afbreken takken alleen gedekt met All-in dekking
Neerslag (regen, sneeuw, hagel) Gedekt
Vorst (gesprongen waterleidingen) Gedekt
Water uit leidingen (waterleidingbreuk) Gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Aardbeving, overstroming Niet gedekt (overstroming van niet primaire waterkering (bijvoorbeeld rivieren en meren) wel gedekt)
Aanvullende verzekeringen
All Risk Optioneel mee te verzekeren
Aansprakelijkheid Optioneel mee te verzekeren
Buitenshuisdekking Optioneel mee te verzekeren met All-in dekking
Glas Optioneel mee te verzekeren
Bijzondere situaties
Dekking tijdens leegstand woning Tijdens leegstand geldt, met uitzondering van kraak, de normale dekking. Dekking voor diefstal/vandalisme alleen verzekerd na braak
Gedekte termijn leegstand Na 6 maanden is er beperkte dekking
Dekking bij tijdelijke verhuur woning Schade tijdens tijdelijke verhuur is standaard meeverzekerd
Gedekte termijn tijdelijke verhuur De maximale toegestane termijn is 60 overnachtingen per kalenderjaar
Extra vergoedingen
Tijdelijke huisvesting na schade Kosten van tijdelijk verblijf elders zijn tot maximaal € 20.000 verzekerd
Kosten experts van de verzekeraar Expertisekosten van door de maatschappij ingeschakelde experts worden volledig vergoed
Kosten experts buiten de verzekeraar De kosten van contra-expert(s) zijn meeverzekerd tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten De bereddingskosten worden vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag
Opruimingskosten De opruimingskosten worden vergoed zonder aparte maximering
Eigen risico
Afwijkend eigen risico stormschade Bij stormschade geldt een eigen risico van € 250
Afwijkend eigen risico grote stedengebied Er is geen apart grote stedengebied. Bij diefstal geldt het gekozen eigen risico
Verlaging eigen risico bij schadesturing Het eigen risico wordt verlaagd naar € 0 als gebruik gemaakt wordt van een door de verzekeraar aangewezen schadehersteller
Verhoging eigen risico na schade Bij een tweede schade binnen een bepaalde periode wordt het eigen risico niet verhoogd
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken

Opstalverzekering

Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Garantie tegen onderverzekering
Garantie tegen onderverzekering Nee
Bedrag garantie tegen onderverzekering De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Maximaal verzekerd bedrag Er is geen standaard maximum voor het verzekerde bedrag
Verzekerde zaken
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits geïnstalleerd
Dekking glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits rook/roet uit schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt
Vandalisme (wederrechtelijk binnendringen) Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Gedekt, mits gebruik voor privedoeleinden (geen bedrijfsmatige activiteiten)
Verhuur een aantal keren per jaar Gedekt, de gehele woning of gedeeltelijk aan toeristen bijvoorbeeld via een boekingssite of verzekerde regelt de verhuur van de woning zelf. Er is een schriftelijke huurovereenkomst en maximaal 60 overnachtingen per kalenderjaar
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, schade door diefstal/vandalisme alleen gedekt na braak
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er dekking voor brand, ontploffing, blikseminslag, aanrijding, aanvaring, lucht- en ruimtevaartuigen en meteorieten. Tevens zijn bouwmaterialen meeverzekerd tot maximaal €100.000, maar alleen voor schade door brand, ontploffing, luchtverkeer en storm
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Gedekt
Extra vergoedingen
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot max. de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt
Saneringskosten Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering). Minimum schadebelang is € 1.000
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering)
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal € 20.000
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Gedekt, tot max. € 600.000 (boven op de eventuele schade-uitkering). Wordt de woning niet opnieuw gebouwd of hersteld dan max. 10 weken
Kosten herstel tuin Gedekt, maximaal € 10.000 (beperkingen van toepassing)
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Niet gedekt, tenzij verzekerde een inboedelverzekering op hetzelfde verzekerde adres heeft
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 0. Optioneel € 100
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade Het gekozen eigen risico
Polisvoorwaarden
Voorwaarden Bekijken
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress