Reaal Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht logo-reaal
Algemeen
Verzekeraar Reaal
Verzekering Reaal Woonverzekering
Actie/bijzonderheden Reaal Inboedelverzekering Basis: Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (juni 2019)!
Looptijd contract 1 jaar
Opzegtermijn 1 maand
Eenmalige poliskosten Nee
Naar premie
Meer van Reaal Reaal

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 150. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze niet groter zijn dan 25 m2
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan de woning bevestigd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt. Glas in tuinafscheidingen en windschermen niet gedekt
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt. Diefstal zonder braaksporen niet gedekt
Vandalisme Gedekt
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen die open staan. Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen is niet gedekt
Sneeuwdruk Niet gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt, met uitzondering van leidingen aan de buitenkant van de woning
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Niet gedekt
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking, uitzondering: schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van de woning. Glasbreuk na 3 maanden niet gedekt
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning, indien deze niet glas- en waterdicht en niet bewoond is, is er dekking voor brand, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en storm
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt, alleen voor het vaststellen van de hoogte van de schade
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de redelijke kosten
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag
Saneringskosten Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Nvt. Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt, mits de schade is ontstaan door aanrijding, aanvaring, blikseminslag (incl. inductie), brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing. Maximaal € 10.000
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 150. Optioneel € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 250 bovenop het gekozen eigen risico
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering tot € 125.000
Eigen risico (standaard) € 150. Optie € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Twee sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekta
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt. Vergoeding maximaal € 5.000
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 300
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een eigen gebrek van de diepvriezer of koelkast of stroomuitval die langer dan 6 uur aaneengesloten duurt is gedekt
Glasbreuk Optie (Glasverzekering)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie (Allrisk)
Vergoeding
Standaard maximaal € 125.000
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 10.000. Maximaal te verzekeren: € 15.000 (Computers en audiovisuele apparatuur)
Lijfsieraden € 2.500. Maximaal te verzekeren: € 10.000 (Sieradenverzekering wereldwijd)
Geld € 600
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt. Vergoeding maximaal € 1.250
Zakelijke inboedel Optie (Zakelijke inboedelverzekering)
Beroepsgereedschap Optie (Zakelijke inboedelverzekering)
Inboedel van derden € 2.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, boven verzekerd bedrag
Opruimingskosten Gedekt. Vergoeding maximaal € 125.000
Herstel van tuinaanleg en beplanting Gedekt. Vergoeding maximaal € 15.000 en mits als gevolg van aanrijding, aanvaring, blikseminslag, brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen Voor inboedel waarvan u de waarde en/of de leeftijd niet kan aantonen, bij schade aan antennes, zonwering, een snorfiets, bromfiets of zitgrasmaaier, aan gehuurde zaken die ook tot uw particuliere huishouding en uw bezittingen zouden behoren als ze uw eigendom waren. Bijvoorbeeld een schilderij van de kunstuitleen, boeken van de bibliotheek of een schuurmachine van de bouwmarkt en bij schade aan vaartuigen, caravans, campers en aanhangwagens en accessoires daarvan.
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Buitenshuisdekking is optioneel mee te verzekeren (Buitenhuisverzekering)
Dekkingsgebied Nederland
Verzekerd bedrag maximaal € 5.000 per gebeurtenis
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 1.500. Smartphones, tablets € 450
Lijfsieraden € 450
Geld Niet gedekt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress