NowGo Woonverzekering

Vergelijken met:

AegonCentraal BeheerDitzoFBTOInsharedNationale NederlandenNowGoOHRAReaalUnive

« Terug naar overzicht nowgo
Algemeen
Verzekeraar NowGo
Verzekering NowGo Woonverzekering
Actie/bijzonderheden 15% combinatiekorting op de inboedelverzekering. nowGo Opstalverzekering Bewust: Vijf-sterren op “Prijs” bij Moneyview (juni 2019)!
Looptijd contract Dagelijks opzegbaar
Opzegtermijn Geen opzegtermijn
Eenmalige poliskosten Ja
Naar premie
Meer van NowGo NowGo

Opstalverzekering

Garantie tegen onderverzekering Ja!
Maximaal bedrag De herbouwwaardegarantie is onbeperkt
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Drie sterren
Wat is verzekerd
Woning Gedekt
Funderingen Gedekt
Garages, schuren en bijgebouwen Gedekt, op het verzekerde adres op het polisblad en als deze niet groter zijn dan 25 m2
Terreinafscheidingen Gedekt
Zonnepanelen Gedekt, mits aan de woning bevestigd
Glas
Glas standaard meeverzekerd Glasdekking is optioneel mee te verzekeren. Glasschade mag niet worden hersteld zonder toestemming vooraf van de verzekeraar
Ruiten Gedekt, ook als van kunststof
Lichtkoepels Gedekt
Glazen afscheidingen, dakplaten en dakramen Gedekt, tenzij het glas is in tuinafscheidingen, windschermen of tuinhuisjes
Glazen douchecabines Gedekt
Glas in deuren Gedekt
Glazen deuren Gedekt
Glas in (hobby)kassen Niet gedekt
Glas als versiering Gedekt
Verzekerde gebeurtenissen
Brand Gedekt, schade door brandblussing is ook gedekt
Schroeien en smelten Gedekt
Rook/roet uit open haard, kachel en verwarmingsinstallatie Gedekt, mits aangesloten op een schoorsteen (minimaal 1 keer per jaar laten vegen) en niet van en vanuit open haarden
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Inbraak/diefstal Gedekt, mits er zichtbare sporen zijn van braak aan de buitenkant van de woning
Vandalisme Gedekt, mits de woning is binnengekomen zonder toestemming
Rellen Gedekt
Regen, sneeuw en hagel Gedekt, tenzij door ramen of deuren die open staan
Sneeuwdruk Gedekt
Overstroming door veel plaatselijke regen Gedekt
Schade door grondwater Niet gedekt
Water onvoorzien uit leidingen Gedekt, het openbreken en herstellen van muren en leidingen is ook gedekt
Terugstromend rioolwater Gedekt
Water onvoorzien uit aquarium en waterbed Gedekt
Olie onvoorzien uit verwarmingsinstallatie Gedekt
Schade door inkt, verf en bijtende stof Niet gedekt
Vorstschade aan leidingen Gedekt, tenzij leidingen aan de buitenkant van de woning of het bijgebouw
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Omvallen van bomen en afbreken van takken Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft
Omvallen van kranen en heistellingen Gedekt, mits de oorzaak een verzekerde schadegebeurtenis betreft
Schade door luchtvaartuigen Gedekt
Schade door (huis)dieren Niet gedekt
Molest, atoomkernreactie, aardbeving en vulkaanuitbarsting Niet gedekt
Oorzaak in de woning zelf (eigen gebrek) Gedekt, alleen de gevolgschade van dit eigen gebrek
All risk schades Optie (All Risk)
Bijzondere situaties
Verhuur als woonruimte Niet gedekt
Verhuur een aantal keren per jaar Niet gedekt
Leegstand Tot 6 maanden leegstand geldt er geen beperking op de normale dekking (alleen schade door vorst aan leidingen, toestellen en installaties aan de binnenkant van de woning is niet gedekt), mits gemeld binnen 30 dagen
Aanbouw en verbouw Tijdens de aan- en verbouw van de woning is er alleen dekking voor schade door brand, storm, ontploffing, blikseminslag en luchtverkeer. Dit geldt niet als de schade geen verband heeft met het aan- of verbouwen van de woning
Zakelijk gebruik door verzekerde(n) Niet gedekt
Verzekerde bijkomende kosten
Kosten expert van de verzekeraar Gedekt
Kosten expert buiten de verzekeraar Gedekt, tot maximaal de kosten en honoraria van de experts van de verzekeraar
Bereddingskosten Gedekt
Opruimingskosten Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag
Saneringskosten Gedekt, tot max. 100% van het verzekerde bedrag (boven op de eventuele schade-uitkering)
Kosten voor verplichte veiligheidsmaatregelen Gedekt, tot max. 10% van het verzekerde bedrag
Kosten van vervangende woonruimte Gedekt, maximaal 52 weken. Maximaal € 200 per week of € 10.000 per jaar
Huurderving (als de woning verhuurd werd) Niet gedekt
Kosten herstel tuin Gedekt, tot max. € 10.000 (boven op de eventuele schade-uitkering) mits de schade is veroorzaakt door aanrijding, aanvaring, blikseminslag (incl. inductie door blikseminslag), brand(blussen), luchtverkeer of ontploffing
Kosten vervanging sloten na diefstal sleutels Gedekt, max. € 500
Eigen risico
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 250 of € 500
Eigen risico stormschade € 250
Eigen risico glasschade € 0

Inboedelverzekering

Garantie tegen onderverzekering tot € 125.000
Eigen risico (standaard) € 100. Optioneel € 250 of € 500
Polisvoorwaarden: Twee sterren
Gedekte gebeurtenissen – schade als gevolg van
Brand en het blussen daarvan Gedekt
Schroeien, zengen of smelten Gedekt
Blikseminslag Gedekt
Ontploffing Gedekt
Storm Gedekt
Luchtvaartuigen Gedekt
Neerslag Gedekt
Water/stoom uit leidingen, rioolputten en sanitair Water/stoom als gevolg van breuk, vorst, verstopping of een plotseling optredend defect uit leidingen, rioolputten en sanitair is gedekt
Water uit defect waterbed Gedekt
Water uit defect aquarium Gedekt
Olie Gedekt
Rook en roet Gedekt
Vandalisme Gedekt
Omvallen van bomen, kranen en heistellingen Gedekt
Rellen en opstootjes Gedekt
Inbraak en diefstal of poging daartoe Gedekt
Diefstal van tuinmeubelen en tuingereedschap Gedekt
Diefstal uit kelder- en garageboxen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn
Diefstal uit voer- en/of vaartuigen Gedekt. Sporen van braak moeten zichtbaar zijn. Vergoeding maximaal € 300
Aanrijding en aanvaring Gedekt
Beroving en afpersing Gedekt
Ontdooien en bederven Ontdooien en bederven als gevolg van een defect aan de koelkast of diepvriezer en als gevolg van stroomuitval die langer dan 6 uur aaneengesloten duurt of wordt veroorzaakt door een technisch defect is gedekt
Glasbreuk Optie (Glas)
Alle van buiten komende schadeoorzaken Optie
Vergoeding
Standaard maximaal € 125.000
Audio(visuele)- en computerapparatuur € 10.000. Optioneel: tot maximaal € 25.000
Lijfsieraden € 2.500. Optioneel: tot maximaal € 15.000
Geld € 600
Fietsen Gedekt, zonder beperking op het verzekerde bedrag
Bromfietsen en scooters Gedekt. Vergoeding maximaal € 2.500
Zakelijke inboedel Optie
Beroepsgereedschap Optie
Inboedel van derden € 2.500
Extra vergoedingen
Bereddingskosten Gedekt, tot het verzekerde bedrag
Opruimingskosten Gedekt, tot het verzekerde bedrag
Herstel van tuinaanleg en beplanting Maximaal € 15.000
Schaderegeling
Standaard Nieuwwaarde. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken waarvan de dagwaarde voor de schadegebeurtenis minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde.
Opmerkingen De vergoeding wordt vastgesteld op basis van de dagwaarde voor zaken die minder waard zijn dan 40% van de nieuwwaarde, snor- en bromfietsen en zitgrasmaaiers, zaken waarvan de waarde en/of aanschafdatum niet kan worden aangetoond, bij schade aan antennes, zonwering en bij schade aan accessoires van vaartuigen, campers, caravans en aanhangwagens en bij gehuurde spullen. Voor computer- en audiovisuele apparatuur afwijkende voorwaarden van toepassing
Buitenshuisdekking
Standaard meeverzekerd Nee. Alleen in combinatie met Inboedelverzekering Comfort af te sluiten
Dekkingsgebied Nvt
Verzekerd bedrag maximaal Nvt
Audio(visuele)- en computerapparatuur Nvt
Lijfsieraden Nvt
Geld Nvt
Premie en afsluiten
Afsluiten »

Populaire Verzekeraars:

DELAUnivéCentraal Beheer

AegonNationale NederlandenFBTO

OHRAMonutaInshared

Meer »


https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress