Vitaliteitsregeling 2013 – Vitaliteitsregeling per 2013 gaat niet door

Vitaliteitsregeling 2013. Vanaf 2012 bestaan de levensloopregeling en de spaarloonregeling al niet meer in de vorm zoals u gewend was. De vitaliteitsregeling die vanaf 1 januari 2013 de levensloopregeling en de spaarloonregeling moest gaan vervangen gaat niet door. Hierna een toelichting op de afgeschafte vitaliteitsregeling 2013 en de voor- en nadelen van de vitaliteitsregeling 2013 ten opzichte van de levensloop- en spaarloonregeling.

Wat is de vitaliteitsregeling 2013?

De vitaliteitsregeling maakt het mogelijk om fiscaal voordelig te sparen. Er mag jaarlijks maximaal € 5.000 ingelegd worden op een daarvoor bestemde spaarrekening, zolang het totale spaarsaldo op 1 januari lager is dan € 20.000. Het gespaarde bedrag is vrij te besteden en opneembaar wanneer u dat wilt. Echter, vanaf uw 62e levensjaar geldt dat u maximaal € 10.000 per jaar mag opnemen en voor het bereiken van uw AOW-gerechtigde leeftijd moet de spaarpot leeg zijn.

Belasting

Het ingelegde bedrag is in dat jaar aftrekbaar in box 1. Er wordt pas belasting in box 1 geheven bij opname van (een deel van) het tegoed. Het gespaarde bedrag is vrijgesteld van vermogensbelasting box 3 (de vermogensrendementsheffing).

Voor wie is de vitaliteitsregeling 2013?

Vitaliteitssparen is, in tegenstelling tot de levensloop- en spaarloonregeling, voor werknemers, ondernemers én resultaatgenieters.

Doelstelling vitaliteitssparen

Vitaliteitssparen geeft u de mogelijkheid een financiële reserve op te bouwen waarmee meer vrije tijd kan worden gecreëerd tijdens het werkende leven. Het doel is ervoor te zorgen dat mensen langer en gezonder door kunnen werken.

Het lijkt of de overheid heeft willen voorkomen dat werknemers de vitaliteitsregeling gebruiken om te sparen voor vervroegd voltijdpensioen of als aanvulling op het pensioen.

Vitaliteitsregeling versus spaarloonregeling

Het grote voordeel van de spaarloonregeling was dat u een bedrag bruto kon sparen en het bedrag werd weer netto uitgekeerd na een blokkeringperiode van vier jaar. U kon per jaar maximaal 613 euro sparen. Het gespaarde bedrag was vrijgesteld van vermogensbelasting box 3.

De vitaliteitsregeling is niet te vergelijken met de spaarloonregeling omdat in de vitaliteitsregeling alleen sprake is van belastinguitstel en niet van belastingafstel.

Vitaliteitsregeling versus levensloopregeling

Bij de levensloopregeling kunt u grotere bedragen sparen tot 12 % van het brutoloon per jaar en in totaal tot 210% van uw loon, maar de bestemming van het gespaarde bedrag is niet vrij.

De levensloopregeling wordt door mensen voornamelijk gebruikt om (circa 2 jaar) eerder met pensioen te kunnen. De vitaliteitsregeling is voor dat doel niet geschikt. De vitaliteitsregeling kan maar beperkt gebruikt worden voor een pre-pensioen. De vitaliteitsregeling zal daarom voor veel mensen maar beperkt aansluiten op de doelen waarvoor mensen de huidige levensloop gebruiken.

Overgangsregeling die van toepassing zou zijn geweest

De volgende overgangsregeling zou gelden:

Levensloopregeling

Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers. De levensloopregeling is op u van toepassing in 2012 als u op 31 december 2011 een tegoed had van:

  • Minder dan € 3.000 (inclusief rendement). U kunt dan niet meer bijstorten in 2012 en de regeling eindigt op 31 december 2012. In 2012 of 2013 kan het tegoed voor verlof worden opgenomen of in 2013 onbelast gestort worden naar vitaliteitssparen. Maakt u geen keuze in 2013, dan wordt het tegoed uitgekeerd en op 31 december 2013 belast als loon;
  • Meer dan € 3.000 (inclusief rendement). U kunt dan nog wel bijstorten (tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd) maar u bouwt geen levensloopverlofkorting meer op. U mag uw spaartegoed in 2013 ook onbelast doorstorten naar vitaliteitssparen, ook als het tegoed meer is dan € 20.000. Echter, uw tegoed boven de € 20.000 wordt wel fiscaal belast.

Het was de bedoeling dat iedereen in 2013 zijn levenslooptegoed zou kunnen omzetten in vitaliteitssparen. Als u was overgestapt naar vitaliteitssparen kon u echter niet meer terug naar de levensloopregeling.

Spaarloonregeling

Vanaf 1 januari 2012 kunnen er geen nieuwe bedragen meer ingelegd worden in de spaarloonregeling. Bestaande spaarloonrekeningen lopen wel door. De tot eind 2011 opgebouwde tegoeden vallen uiterlijk 1 januari 2016 vrij en zullen dan niet worden belast. Daarna verdwijnt de spaarloonregeling. U kunt zelf bepalen wanneer u opgebouwde tegoeden wil laten uitkeren.

Door uw tegoed op de spaarloonregeling te laten staan kunt u gebruik blijven maken van de vrijstelling vermogensbelasting box 3. Echter, elk jaar valt een deel van het spaartegoed vrij waarover de vrijstelling dan niet langer meer van toepassing is.

Voor zowel de levensloop- als spaarloonregeling geldt dat het niet mogelijk is aan beide regelingen tegelijk deel te nemen.

De voordelen van de vitaliteitsregeling 2013

De belangrijkste voordelen ten opzichte van de levensloop- en spaarloonregeling zijn:

  • Volledige bestedingsvrijheid van het tegoed. Het spaarloontegoed stond vier jaar vast en het levenslooptegoed mag alleen gebruikt worden voor verlof;
  • Er mag meer gespaard worden dan in de spaarloonregeling mogelijk was (maximaal € 20.000 versus € 2.452);
  • Flexiblititeit. Nadat u geld hebt opgenomen, mag u het potje ook weer aanvullen tot € 20.000, wanneer u wilt;
  • Iedereen is vrij om een vitaliteitsrekening te openen.

Het belastingvoordeel is het grootst als u het tegoed gebruikt bij een inkomensdaling. Doorgaans is de belasting die u dan betaalt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment van opbouwen. Hierdoor onstaat fiscaal voordeel.

De nadelen van de vitaliteitsregeling 2013

De belangrijkste nadelen ten opzichte van de levensloop- en spaarloonregeling zijn:

  • Er kan minder gespaard worden dan in de levensloopregeling. Hierdoor wordt het duurder om eerder te stoppen met werken;
  • Er is alleen sprake is van belastinguitstel. In de spaarloonregeling was sprake van belastingafstel. Er kon een bedrag bruto gespaard worden en het bedrag werd netto uitgekeerd na een blokkeringsperiode van vier jaar.
  • Het is erg flexibel. Een gebrek aan zelfdiscipline op het gebied van sparen kan ervoor zorgen dat de verleiding tot het doen van uitgaven waarbij teveel wordt ingeteerd op het spaartegoed niet kan worden weerstaan.

Tot slot

In het regeerakkoord 2012 tussen PvdA en de VVD is afgesproken dat de vitaliteitsregeling 2013 wordt afgeschaft. Nog voordat deze is ingevoerd. De regeling is afgeschaft in het kader van de benodigde bezuinigingen.

Het doel van de vitaliteitsregeling 2013 was ervoor te zorgen dat mensen langer en gezonder door kunnen werken. Of en op welke wijze de overheid u in de toekomst nog de mogelijkheid zal bieden fiscaal vriendelijk een financiële reserve op te bouwen waarmee meer vrije tijd kan worden gecreëerd tijdens het werkende leven is met het afschaffen van de regeling uiterst onzeker geworden.

Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress