Vermogensbelasting 2013 & vrijstelling box 3 overzicht

Vermogensbelasting box 3, ook wel vermogensrendementsheffing genoemd, is een heffing op het inkomen in box 3 Sparen en Beleggen van de belastingaangifte. U moet de Belastingdienst box 3 belasting betalen over geld waarover u al eens belasting betaald hebt, namelijk toen u het in de vorm van loon ontving. Er zijn diverse legale manieren om ervoor te zorgen dat u belastingvrij kunt sparen, danwel niet meer vermogensbelasting betaalt dan nodig is. Bekijk onderstaand vrijstelling box 3 overzicht.

Wat is belastingvrij sparen?

Belastingvrij sparen is eigen vermogen opbouwen zonder dat daarover vermogensbelasting betaald hoeft te worden.

Vermogensbelasting (of vermogensrendementsheffing)

De Belastingdienst ziet het rendement op uw vermogen als een vorm van inkomen. Over dit rendement wordt in box 3 belasting geheven: de vermogensbelasting (of vermogensrendementsheffing).

De Belastingdienst gaat er gemakshalve vanuit dat u een (fictief) rendement van 4% op uw eigen vermogen maakt. Het rendement wordt ruim van te voren door het Ministerie van Financiën vastgesteld en is (helaas) niet afhankelijk van uw werkelijke behaalde rendement. Over het fictieve rendement moet u 30% belasting in box 3 betalen. Dit komt neer op een vermogensrendementsheffing van 1,2% (4% maal 30%).

Hoeveel vermogensbelasting box 3 betalen?

Of en zo ja, hoeveel vermogensbelasting u moet betalen over uw vermogen is afhankelijk van:

 • De hoogte van uw box 3 vermogen op 1 januari;
 • Het heffingvrij vermogen (de zogenaamde algemene vrijstelling) en;
 • Of u aanspraak kunt maken op andere box 3 vrijstellingen.

De hoogte van uw box 3 vermogen

De hoogte van uw box 3 vermogen wordt als volgt bepaald: uw vermogen verminderd met eventuele schulden. In 2013 is de eerste € 2.900 van de gezamenlijke waarde van de schulden niet in mindering te brengen (de zogenaamde schuldendrempel). De drempel geldt per belastingplichtige.

Peildatum box 3

De Belastingdienst hanteert per 1 januari 2011 één peildatum voor het vaststellen van uw eigen vermogen. De peildatum is steeds op 1 januari van het nieuwe jaar.

Bezittingen

De volgende bezittingen tellen onder andere mee in de berekening:

 • Bank- en spaartegoeden in binnen- en buitenland, niet jaarlijks bijgeschreven rente, de waarde van beleggingen (aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, beleggingen in kunst en andere beleggingsvormen), (rechten op) onroerende zaken exclusief de eigen woning, de waarde van bepaalde beleggings- en spaarverzekeringen, uw aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren, vorderingen;
 • Contant geld, cadeaubonnen en tegoeden op een chipkaart moet u bij elkaar optellen. Indien het gezamenlijke bedrag boven de € 512 (2013) uit komt, moet u het meerdere meenemen in het berekenen van uw bezittingen.

Onder andere de volgende bezittingen tellen niet mee in de berekening: een auto, kunst wat niet als belegging wordt aangehouden, geld wat u spaart of belegt op geblokkeerde rekeningen, meubels.

Schulden

De volgende schulden tellen onder andere mee in de berekening: consumptieve leningen (zoals voor een auto of caravan), schulden voor de financiering van onroerende zaken die geen betrekking hebben op de eigen woning (en dus niet aftrekbaar zijn in box 1), schulden volgens de Wet Studiefinanciering, erfbelasting en schulden voor de financiering van beleggingen of rechten op periodieke uitkeringen.

De volgende schulden tellen onder andere niet mee in de berekening: de eigenwoningschuld, schulden die niet opeisbaar zijn, lopende termijnen van schulden die een looptijd korter dan 1 jaar hebben, belastingschulden en schulden premies volksverzekeringen (inclusief heffings- en invorderingsrente) en verplichtingen waarvan de uitgaven als persoonsgebonden aftrekbaar zijn.

Het heffingvrij vermogen (of algemene vrijstelling box 3)

Niet al uw box 3 vermogen is belast, er gelden vrijstellingen. Het heffingvrij vermogen (algemene vrijstelling box 3) bedraagt in 2013 € 21.139 per belastingplichtige. Dat is het bedrag dat een belastingplichtige aan box 3 vermogen mag hebben zonder dat er vermogensrendementsheffing afgedragen hoeft te worden. De algemene vrijstelling box 3 wordt meestal jaarlijks geïndexeerd.


Ontdek of uw bank of vermogensbeheerder nog wel de juiste voor u is.

→ Doe HIER de Quickscan

5 minuten van uw tijd, de beste investering in uw portefeuille!


Overige vrijstellingen box 3

Naast de algemene vrijstelling zijn er nog andere vrijstellingen (bedragen in 2013):

 • Indien u een fiscaal partner heeft bedraagt de algemene vrijstelling € 42.278 voor u samen;
 • Indien u 65-plusser bent geldt er een ouderentoeslag afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Om hiervoor in aanmerking te komen mag de vermogensgrondslag niet hoger zijn dan € 279.708.
  • inkomen lager dan € 14.302; extra vrijstelling van € 27.984
  • inkomen tussen de € 14.302 en € 19.895; extra vrijstelling van € 13.992
 • Voor fiscaal voordelige spaarvormen gelden de volgende vrijstellingen:
  • Levensloop: volledig vrijgesteld van belasting in box 3. De regeling houdt 1 januari 2013 op te bestaan voor deelnemers die op 31 december 2011 een tegoed hadden van minder dan € 3.000;
  • Spaarloon: extra vrijstelling van maximaal € 17.025 voor het geblokkeerde deel van het spaarloontegoed. De regeling is niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers en houdt 1 januari 2016 op te bestaan;
  • Banksparen:
   • Pensioen, expirerende lijfrente, gouden handdruk: volledig vrijgesteld van belasting in box 3
   • Eigenwoningschuld: vrijstelling maximaal € 35.700 per persoon na 15 jaar of € 157.000 na 20 jaar
   • Uitvaart: extra vrijstelling maximaal € 6.859
  • Maatschappelijk sparen of beleggen en beleggingen in durfkapitaal: het maximale bedrag van de extra vrijstelling is € 56.420. Daarnaast geldt een belastingkorting, deze wordt echter stapsgewijs afgebouwd naar 0% in 2014.

Let op: de houdbaarheidsdatum van een aantal regelingen waarmee u belastingvrij kunt sparen is beperkt. De vrijstelling voor gezinnen met minderjarige kinderen is vervallen in 2012. Vrijstellingen mag u overdragen aan uw fiscaal partner. Hierdoor kan degene met het meeste vermogen ook de grootste vrijstelling gebruiken. Daarmee kan de vermogensbelasting box 3 gedrukt worden.

Voor kapitaalverzekeringen die zijn afgesloten voor 14 september 1999 en niet positief gewijzigd zijn geldt een extra vrijstelling van € 123.428 per belastingplichtige.

 Vermogensbelasting voorkomen of reduceren

Naast het gebruik maken van de beschikbare vrijstellingen zijn er nog andere legale manieren om te voorkomen dat u vermogensbelasting box 3 moet betalen.

Belastingvrij schenken

Wanneer u geld schenkt, dan wordt uw eigen vermogen verminderd voor het bedrag dat u schenkt. Belastingvrij kunt u:

 • Per kalenderjaar € 5.141 per kind schenken;
 • Eenmalig € 24.676 aan uw meerderjarig kind tussen 18 en 40 jaar. Dit bedrag mag verhoogd worden tot € 51.407 voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning of studie van het kind;
 • In alle andere gevallen geldt een vrijstelling van € 2.057;
Vanaf 1 oktober 2013 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd naar € 100.000. Van een schenking dient u een aangifte schenking bij de fiscus op te vragen. Als u meer wilt schenken, betaalt u belasting over het meerdere. Meer informatie over belastingvrij schenken vindt u hier.

Een aflossing op de eigenwoningschuld doen

Om te voorkomen dat u vermogensbelasting box 3 moet betalen kunt u ook een deel van uw vermogen voor 31 december gebruiken om uw hypotheek geheel of gedeeltelijk mee af te lossen. Hiermee verlaagt u ook uw hypotheeklasten, echter de hypotheekrente is aftrekbaar van het inkomen. Door af te lossen, beperkt u uw aftrekbare hypotheekrente.

Grote uitgave doen

Een voor de hand liggende oplossing om vermogensbelasting box 3 te voorkomen is het doen van een grote aanschaf. Echter, geld uitgeven om 1,2% heffing te voorkomen is meestal niet verstandig.

Tot slot

Als uw eigen vermogen boven de vrijstellingen komt moet u vermogensbelasting box 3 betalen. Om geen vermogen te verliezen moet u op uw eigen vermogen boven de vrijstellingen minimaal een rendement maken van 1,2% plus de inflatie. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker als u beleggen te risicovol vindt. Een hoge rente ontvangen op uw spaargeld is dan een goede keuze.


Eenvoudig vergelijken & Afsluiten!

Rechtsbijstandverzekering – Creditcard – Uitvaartverzekering

 Reisverzekering – Aansprakelijkheidsverzekering – Autoverzekering

 Opstalverzekering – Doorlopend krediet – Inboedelverzekering

 ~

De kans is groot dat u teveel betaalt voor uw verzekering.

Vergelijk, kies & sluit direct de beste verzekering!


Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress