Alleenstaande AOW-er met een nieuwe relatie: gevolgen voor de AOW-uitkering?

Een alleenstaande AOW-er krijgt naar verhouding meer AOW dan iemand die samenwonend is. Bent u een alleenstaande AOW-er met een nieuwe relatie? Als u door de Sociale VerzekeringsBank (SVB) aangemerkt wordt als samenwonende partners dan krijgt u beide enkele honderden euro’s minder per maand. Maar wanneer wordt u eigenlijk voor de AOW door de SVB als samenwonende partners beschouwd?

Recht op AOW

Afhankelijk van uw woonsituatie (en als u altijd in Nederland heeft gewoond) krijgt u AOW:

  • Woont u alleen of bent alleenstaande ouder: 70% van het netto minimumloon (alleenstaande AOW);
  • Getrouwd of samenwonende partner: 50% van het netto minimumloon, samen 100%;
  • Mensen die een minderjarig kind verzorgen; 90% van het netto minimumloon;
  • Uw partner is nog geen 65 jaar: een extra bedrag boven op uw AOW-pensioen. Dit extra bedrag heet AOW-partnertoeslag en ontvangt u tot uw partner 65 wordt. De partnertoeslag komt per 01-01-2015 te vervallen. Als u voor 2015 65 bent of bent geworden heeft u nog recht op partnertoeslag.

Alleenstaande of gezamenlijke huishouding

Voor het zijn van samenwonende partners is voor het SVB van doorslaggevende betekenis of u een gezamenlijke huishouding voert. U voert voor de AOW, ofwel <a href="http://www.ing try here.nl/particulier/pensioenen/wat-is-pensioen/uw-aow-uitkering/” onclick=”__gaTracker(‘send’, ‘event’, ‘outbound-article’, ‘http://www.ing.nl/particulier/pensioenen/wat-is-pensioen/uw-aow-uitkering/’, ‘AOW uitkering’);” target=”_blank”>AOW uitkering, een gezamenlijke huishouding als u met iemand anders een woning deelt (het hoofdverblijf in dezelfde woning heeft) en als u beiden meebetaalt aan de kosten van de huishouding of voor elkaar zorgt. Voor de AOW maakt het verder niet uit waarom of met wie u een gezamenlijke huishouding voert. Een gezamenlijke huishouding is meestal op één adres, maar dat hoeft niet.

Samenwonen of Lat-relatie

Bij samenwonen of een Lat-relatie wordt er in de praktijk meestal uitgegaan van een gezamenlijke huishouding als: u beide een eigen huis heeft en samen meer dan de helft van de tijd met elkaar doorbrengt, de kosten van de huishouding deelt of voor elkaar zorgt. Dat de andere partner nog een eigen woning heeft en daarvan de vaste lasten doorbetaalt, telt niet mee. Het vervelende is echter dat, omdat gezamenlijke huishouding niet strak omschreven is in de wet, kunnen SVB-regio’s de regels verschillend uitleggen.

Meldingsplicht

Als u AOW ontvangt bent u verplicht wijzigingen door te geven aan de SVB. Als u alleenstaande AOW ontvangt moet u het dus als u gaat samenwonen. Maar wanneer is er nu sprake van samenwonen en het voeren van een gezamenlijke huishouding?

Sommige regio’s willen het weten als u minder dan de helft van de tijd met elkaar doorbrengt, ook als het waarschijnlijk geen gevolgen voor de AOW heeft.

Vragenlijsten en controleurs

Als een serieuze relatie wordt gemeld bij de SVB kunnen de feitelijke omstandigheden worden onderzocht. Controleurs kunnen onaangekondigd op huisbezoek komen, ook als er geen vermoedens van fraude zijn. Niet meewerken kan een korting op de AOW tot gevolg hebben.

Tot slot

Gezamenlijke huishouding is een niet strak gedefinieerd begrip in de wet. Zowel alleenstaande AOW-ers als de SVB zelf weten niet goed hoeveel tijd partners bijelkaar kunnen doorbrengen. Het ontbreken van objectieve criteria zorgt voor veel onzekerheid bij alleenstaande AOW-ers met een nieuwe relatie en veel (extra) werk voor de SVB.


 ”123geldzaken.nl biedt onafhankelijke informatie over uw persoonlijke financiën & vergelijkt de best beoordeelde financiële producten”

Volg ons op Twitter! │ Voordelen 123Geldzaken


Nog geen reacties

Reageer

« Terug naar overzicht

https://www.123geldzaken.nl/wp-admin/admin-ajax.php
https://www.123geldzaken.nl/wp-content/themes/trendpress